Subsidie energiebesparing VvE aanvragen

Service menu right

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE

18-10-2021

Per 1 april 2021 kunt u weer een SEEH-aanvraag indienen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het totale beschikbare budget € 32,2 miljoen tot en met december 2022 beschikbaar gesteld. Dit totale budget is bestemd voor energieadvies, procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de energiebesparende maatregelen aan het gebouw van de Verenigingen van Eigenaren (VvE).

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor VvE's die energie willen besparen in hun gebouw en de appartement(en).

Deze subsidie is bestemd voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
 • energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of aanvullende energiebesparende maatregelen of voor een samenhangend 'zeer energiezuinig pakket'.

Daarnaast verstrekt het Nationaal Warmtefonds voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening.

Tip: neem contact met ons op voor een gratis oriënterend gesprek. We helpen u graag de meest gunstige subsidievariant(en) te kiezen en u voor te bereiden op alle vervolgstappen. Hiermee voorkomt u teleurstelling. Geef in het contactformulier aan dat u een adviesgesprek over de SEEH wil.

Infographic SEEH varianten voor VvE's

Budget SEEH voor Vereniging van Eigenaren

In 2021 en 2022 is er voor de SEEH voor VvE € 31,496 miljoen bechikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 1 miljoen voor het energieadvies, MJOP en procesbegeleiding.

Actuele budgetcijfers 1 oktober 2021: Energieadvies, meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding

 • Totaalbudget € 1 miljoen voor 2021 en 2022
 • Verstrekte subsidie € 774.671
 • Aantal aanvragen 330
 • Beschikbaar € 225.329
 • 7 subsidieaanvragen voor € 12.537 zijn nog in behandeling

Actuele budgetcijfers 1 oktober 2021: Energiebesparende maatregelen

 • Totaalbudget € 31.496 miljoen voor 2021 en 2022
 • Verstrekte subsidie € 18.801.014
 • Aantal aanvragen 197
 • li>Beschikbaar € 12.667.986
 • 8 subsidieaanvragen voor € 1.745.925 zijn nog in behandeling

Bereken uw subsidie

U berekent uw subsidie vooraf zelf met de rekentool. De berekening is ter informatie en geeft alleen een indicatie van het subsidiebedrag.

Tip: open de rekentool en sla deze eerst op uw pc op. De rekentool werkt niet op een iOS-platform (Apple).

Aanvragen

U wilt de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor verenigingen (VvE) aanvragen. U regelt uw aanvraag online en u logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Bekijk het aanvraagproces van voorbereiden tot aanvragen

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag stuurden wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Als wij een aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

Naar uw aanvraag

Wet natuurbescherming

Bij sloop, nieuwbouw of werkzaamheden aan woningen en gebouwen moet u controleren of er geen beschermde soorten flora en fauna aanwezig zijn. Zoals vleermuizen, uilen, mussen, gierzwaluwen of planten. Houd hier rekening mee bij uw verbouwingsplannen. Bekijk de pagina Wet natuurbescherming voor meer informatie.

SEEH voor woningeigenaren

De SEEH voor eigenaar én bewoner sloot op 31 december 2020. Per 4 januari 2021 is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar gekomen via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.