Service menu right

Maatwerkadviesrapport SEEH eigenaar én bewoner

07-09-2020

Wilt u onderzoeken welke energiebesparende isolatiemaatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning? Dan kunt u een maatwerkadviesrapport laten opstellen door een gecertificeerde energieprestatie-adviseur (EPA). De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt hier subsidie voor. Voorwaarde is dat u eigenaar én bewoner van uw woning bent.

Inzicht in energiebesparende isolatiemaatregelen

Een maatwerkadviesrapport laat u zien welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen u kunt nemen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. Een verbeterde energieprestatie zorgt voor een lagere energierekening, meer comfort, minder milieubelasting en een gezonder binnenklimaat.

Het maatwerkadviesrapport geeft u onder andere inzicht in:

  • de huidige energieprestatie van uw woning;
  • de mogelijke energiebesparende maatregelen;
  • de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen.

Het maatwerkadviesrapport kan breder zijn dan de energiebesparende isolatiemaatregelen die onder de SEEH vallen. U kunt ook advies krijgen over het plaatsen van zonnepanelen of over het gebruik van zonneboilers en warmtepompen. Deze laatste maatregelen vallen onder de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Het subsidiebedrag voor een maatwerkadviesrapport bedraagt € 150.

Voorwaarden maatwerkadviesrapport

  • U ontvangt alleen subsidie voor een maatwerkadviesrapport als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.
  • Alleen een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02 mag een maatwerkadviesrapport opstellen. Dit bedrijf (de certificaathouder) laat de opname van de woning doen door een gecertificeerde energieprestatie-adviseur (EPA). Een overzicht van deze adviseurs vindt u op de website van QBIS.
  • De adviseur heeft het maatwerkadviesrapport opgesteld na de openstelling van de SEEH op 15 augustus 2019.
  • U heeft niet eerder subsidie aangevraagd voor een maatwerkadviesrapport en u heeft hiervoor niet eerder subsidie ontvangen van een ander bestuursorgaan.
  • U voegt bij uw aanvraag de factuur en het betaalbewijs van het maatwerkadviesrapport.
  • U voegt ook de gegevens toe van het gecertificeerde bedrijf en de EPA (KVK-nummer, EPA certificeringnummer, NAW-gegevens).

Bekijk alle voorwaarden van de SEEH voor eigenaar én bewoner.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.