Isolatiemaatregelen SEEH eigenaar én bewoner | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energiebesparende isolatiemaatregelen SEEH eigenaar én bewoner

Gesloten
01-01-2021

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner sloot op 31 december 2020 om 23:59 uur. U kunt geen aanvraag meer indienen voor de SEEH. Vanaf januari 2021 is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

De energiebesparende isolatiemaatregelen waaruit u voor de SEEH u kon kiezen, waren:

  • spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil;
  • dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is);
  • vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem (ofwel de kruipruimte) in de thermische schil;
  • gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- of buitengevel met isolatiemateriaal;
  • hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++-glas of door triple glas.

Als u triple-glas nam, dan moest dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mocht gecombineerd worden met panelen in het kozijn met dezelfde U-waarde.

Minimale isolatiewaarden

U kon alleen subsidie krijgen voor maatregelen met een aanzienlijke isolatiewaarde. In onderstaande tabel vindt u de minimale toe te voegen isolatiewaarde per maatregel.

Isolatiemaatregelen en isolatiewaarden

IsolatiemaatregelIsolatiewaarde
Spouwmuurminimale Rd-waarde 1,1* [m2 K/W]
Dakminimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W]
Zolder- of vlieringvloerminimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W]
Gevelminimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W]
Vloerminimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W]
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie)minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W]
HR++ glasmaximale U-waarde 1,2* [W/m2K]
Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijnTriple-glas: maximale U-waarde 0,7* [W/m2K]
Kozijnen: maximale U-waarde 1,5* [W/m2K]
Panelen in combinatie met HR ++-glasmaximale U-waarde 1,2* [W/m2K]
Panelen in combinatie met triple-glasmaximale U-waarde 0,7* [W/m2K]

*betreft de toegevoegde isolatie
Op de website Milieu Centraal vindt u meer informatie en uitleg over energiebesparende maatregelen.

Oppervlakte-eis per woningtype

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gold er per isolatiemaatregel een minimale oppervlakte-eis. In onderstaande tabel vindt u die minimale oppervlakte per woningtype en de subsidie die u per vierkante meter kon krijgen.

Minimale oppervlakte-eis per woningtype

IsolatiemaatregelVrijstaande woningenHoekwoningen/Twee-onder-een-kapwoningenTussenwoningenEtagewoningen
Spouwmuur50 m233 m215 m213m2
Dak of zolder-/vlieringvloer57 m238 m231 m215 m2
Gevel55 m240 m218 m213 m2
Vloer en/of bodem44 m232 m227 m220 m2
Hoogredementsglas15 m212 m210 m28 m2

 

De minimale oppervlakte-eis gold per isolatiemaatregel. Voor het bepalen van de oppervlakte kon u meerdere uitvoeringsvarianten van één maatregel bijelkaar optellen.
Voorbeeld: u heeft een vrijstaande woning en u vervangt een pui van 8 m2 door een pui met triple-glas in combinatie met een (nieuw) isolerend kozijn. Ook verving u van andere kozijnen 10 m2 glas door HR++ glas. U komt dan uit op een totale oppervlakte van 18 m2, en dat overstijgt de minimale oppervlakte-eis van 15 m2 voor hoogrendementsglas. U voldeed daarmee aan de minimale oppervlakte-eis.

Subsidiebedrag per energiebesparende maatregel

IsolatiemaatregelUitvoeringSubsidie per m2
Spouwmuur € 5
Dak of zolder-/vlieringvloerDak
Zolder- of vlieringvloer
€ 20
€ 5
GevelBinnen- of buitengevel€ 25
Vloer en/of bodemVloer
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie)
€ 7
€ 4
HoogrendementsglasHR++-glas
Triple glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn
Panelen in combinatie met HR++-glas
Panelen in combinatie met triple glas en (nieuw) isoleren kozijn
€ 35
€ 100
€ 15
€ 75


Het subsidiebedrag per m2 hangt af van de uitvoeringsvariant. 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.