Service menu right

Zeer energiezuinig pakket SEEH eigenaar én bewoner

Bent u eigenaar én bewoner van een woning en wilt u een maximum aan energiebesparende isolatiemaatregelen nemen? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen. Deze subsidie valt onder de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

U voert het zeer energiezuinig pakket uit in uw gehele woning. De maatregelen stellen hoge eisen aan onder andere de isolatiewaarden en passen goed bij het Nul op de Meter-concept voor woningen.

Bonusbedrag

Voldoen de uitgevoerde maatregelen aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een bonusbedrag van € 4000 bovenop de subsidie voor de losse maatregelen. De subsidie voor het zeer energiezuinig pakket bedraagt maximaal € 15.000 inclusief het bonusbedrag.

Maatregelen en isolatiewaarden

Kiest u voor het zeer energiezuinig pakket, dan neemt u de volgende maatregelen:

  • isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren
  • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning

De maatregelen moeten voldoen aan de isolatiewaarden in onderstaande tabel.

Isolatiewaarden maatregelen

MaatregelIsolatiewaarden
Dakisolatieminimale Rc-waarde 6,5 [m2K/W]
Gevelisolatieminimale Rc-waarde 5,0 [m2K/W]
Vloerisolatieminimale Rc-waarde 4,0 [m2K/W]
Glasmaximale U-waarde 0,7 [W/m2K]
Isolerende kozijnenmaximale U-waarde 1,5 [W/m2K]
Isolerende deuren in de gevelmaximale U-waarde 1,5 [W/m2K]

Kierdichtheid

Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, laat u met een kierdichtheidstest controleren of uw huis helemaal volgens de voorwaarden is geïsoleerd. De luchtdichtheid mag ten hoogste een Qv_10; kar-waarde hebben van 0,4 l/sm2.

Meer weten?

Wilt u weten of u alle maatregelen voor uw woning kunt laten uitvoeren om voor de ZEP-subsidie in aanmerking te komen? Vraag dan eerst een maatwerkadviesrapport aan. Lees meer over het maatwerkadviesrapport eigenaar én bewoner en de bijbehorende subsidie.

Schat van te voren uw subsidie in met deze speciale rekentool.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.