Service menu right

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE

04-11-2020

Wilt u als Vereniging van Eigenaren (VvE) energie besparen in uw gebouw en appartement(en)? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aan. VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022.

Let op: de subsidiebedragen zijn tijdelijk verhoogd. U komt voor deze tijdelijke verhoogde subsidiebedragen in aanmerking als uw aanvraag vanaf 1 juni 2020 is ingediend. Het tijdelijk verhoogde subsidiebedrag is beschikbaar van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020.

Per 1 september gelden bovendien onderstaande 3 wijzigingen:

 1. Voor VvE's die bestaan uit koop- en huurwoningen komen vanaf 1 september ook de huurwoningen in aanmerking voor de SEEH VvE. Voor een subsidieaanvraag moet iedere verhuurder dan een verklaring invullen in verband met de staatssteunkaders. Deze wijziging geldt voor aanvragen voor energiebesparende maatregelen, niet voor de aanvragen voor het energieadvies.
 2. Het indienen van een tweede subsidieaanvraag is mogelijk. Voor het laten uitvoeren van minimaal 2 nieuwe isolatiemaatregelen.
 3. De subsidiebedragen en het maximum subsidiebedrag voor energieadvies, procesbegeleiding en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor VvE’s worden verhoogd. De subsidie wordt daarmee financieel aantrekkelijker voor kleine VvE’s tot 8 woningen.

Deze subsidie is bestemd voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
 • energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of een samenhangend 'zeer energiezuinig pakket'.

Daarnaast verstrekt het Nationaal Warmtefonds voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening.

Tip: laat voor een renovatie eerst een energieadvies opstellen. Daarvoor kunt u subsidie voor energieadvies aanvragen. Daarnaast of vervolgens kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Dit moet u per gebouw doen.

Infographic SEEH varianten voor VvE's

Budget SEEH Vereniging van eigenaren

Voor de SEEH voor Verenigingen van Eigenaren is het totaalbudget € 12 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 2 miljoen voor energieadvies, MJOP en procesbegeleiding.

Actuele budgetcijfers 1 november 2020: Energieadvies, meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding

 • Totaalbudget € 2 miljoen
 • Verstrekte subsidie € 620.117
 • Aantal aanvragen 355
 • Beschikbaar € 1.379.883

Actuele budgetcijfers 1 november 2020: Energiebesparende maatregelen

 • Totaalbudget € 12 miljoen
 • Verstrekte subsidie € 6.738.606
 • Aantal aanvragen 403
 • Beschikbaar € 5.261.394

 

  Adviesgesprek

  Een goede voorbereiding is het halve werk. Vraag daarom een gratis oriënterend adviesgesprek aan bij RVO. Onze adviseurs helpen u graag om de juiste subsidievariant(en) te kiezen en de aanvraag voor te bereiden. Daarmee voorkomt u teleurstelling.

  Kies in het aanmeldformulier voor 'duurzaam' en vermeld in het vrije tekstveld 'SEEH adviesgesprek'. Let op: alleen verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden.

  Bereken uw subsidie

  U kunt uw subsidie vooraf zelf berekenen met de rekentool. De berekening is ter informatie en geeft alleen een indicatie van het subsidiebedrag.

  Tip: open de rekentool en sla deze eerst op uw pc op. De rekentool werkt niet op een iOS-platform (Apple).

  Aanvragen

  U wilt de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor verenigingen (VvE) aanvragen. U doet uw aanvraag op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

  Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

  Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân

  Woningeigenaren en VvE’s uit de provincie Fryslân krijgen een 10% extra tegemoetkoming als zij hun woning verduurzamen. Provincie Fryslân stimuleert hiermee haar inwoners minimaal 2 isolerende maatregelen te nemen volgens de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de geldende voorwaarden. Provincie Fryslân stelt hiervoor 2,95 miljoen euro beschikbaar. De looptijd van deze extra tegemoetkoming geldt met terugwerkende kracht van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2022 en zo lang er budget is. U komt in aanmerking voor deze Friese financiële aanvulling als uw aanvraag vanaf 1 juni 2020 is ingediend.

  Aanvraagproces en uitbetaling

  U dient bij RVO een aanvraag in voor de SEEH. Voor de Friese aanvragers handelt RVO als volgt. Zodra RVO een positief besluit heeft genomen op uw aanvraag stelt RVO u per mail de vraag of u in aanmerking wil komen voor de Friese tegemoetkoming. Is dat het geval, dan geeft u vervolgens toestemming aan RVO voor het verstrekken van de benodigde informatie aan de provincie Fryslân.

  RVO betaalt het SEEH subsidiebedrag uit aan de Friese woningeigenaar. Als deze aanvrager toestemming heeft gegeven, vult de provincie Fryslân dit bedrag aan met 1/3 deel van de subsidiewaarde.
  Voorbeeld: u bent een Friese woningeigenaar en u ontvangt 1500 euro SEEH-subsidie van RVO. Vanuit de provincie Fryslân ontvangt u nog eens 500 euro. Dit zolang er budget voor is. U krijgt dus 2 keer een bedrag uitgekeerd op 2 verschillende momenten.

  Wet natuurbescherming

  Bij sloop, nieuwbouw of werkzaamheden aan woningen en gebouwen moet u controleren of er geen beschermde soorten flora en fauna aanwezig zijn. Zoals vleermuizen, uilen, mussen, gierzwaluwen of planten. Houd hier rekening mee bij uw verbouwingsplannen. Bekijk de pagina Wet natuurbescherming voor meer informatie.

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.