Service menu right

Voorwaarden energiebesparende isolatiemaatregelen SEEH VvE

Wilt u als Vereniging van Eigenaren (VvE), woonvereniging of wooncoörperatie energiebesparende isolatiemaatregelen treffen voor uw woningen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Hieronder leest u de voorwaarden hiervoor.

Vanuit deze regeling ontvangt u per gebouw eenmaal subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen. Heeft u meer dan één gebouw? Dan vraagt u per gebouw subsidie aan.

Voorwaarden

 • De eigenaren én bewoners binnen de vereniging hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar én bewoner volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • De eigenaren én bewoners zijn lid van de vereniging en kunnen maar één woning als hoofdverblijf hebben.
 • U laat ten minste 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
 • De vereniging laat alle maatregelen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven met een KVK-inschrijving. De woningeigenaren mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren.
 • De vereniging is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende bouwbedrijven het uitvoerdersformulier invullen en ondertekenen. Dit moeten zij volledig, naar waarheid en leesbaar doen. Meer over dit formulier leest u in de volgende paragraaf.
 • De energiebesparende (isolatie)maatregelen moeten binnen 12 maanden na de beschikking uitgevoerd zijn. Dit geldt ook voor de eventuele aanvullende maatregelen.
 • Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.
 • U mag de isolatie van de bestaande thermische schil van de woning/gebouw combineren met een uitbreiding of aanpassing van het gebouw. Deze nieuwbouwdelen zijn echter wel uitgesloten van de subsidie en mogen niet worden meegeteld in de m2 van de aanvraag. Zie ook het Bouwbesluit 2012.
 • Bij subsidieaanvragen tussen de € 25.000 en € 125.000 kan de vereniging in overleg met RVO een voorschot krijgen. Aanvragen onder de € 25.000 betaalt RVO in één keer uit.
 • U mag ervoor kiezen om met de uitvoering van de energiebesparende isolatiemaatregelen te starten na het indienen van de aanvraag. U heeft echter pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking (het besluit over uw aanvraag) ontvangt. Besluit u de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen? Dan doet u dat op eigen risico.
 • Bij bijzondere omstandigheden kan RVO één keer uitstel verlenen voor het uitvoeren van de energiebesparende en de aanvullende energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige vorstperiode, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. U moet uw aanvraag tot uitstel wel goed onderbouwen.
 • Als u wijzigingen of aanvullingen op uw aanvraag heeft, geeft u deze zo snel mogelijk door via Klantcontact RVO onder vermelding van uw aanvraagnummer.

Uitvoerdersformulier

 • Voor de aanvraag van de subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen, aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinig pakket, heeft u een uitvoerdersformulier nodig. Er bestaan 2 varianten hiervan en beide kunt u hieronder downloaden.
 • Worden de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bedrijf een uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bouwbedrijf uitvoert.
 • Op het uitvoerdersformulier beschrijven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig hoeveel m2 of stuks van de (aanvullende) energiebesparende isolatiemaatregelen zij gaan realiseren. Ook geven zij op dit formulier aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden, zoals de Rd- of U-waarde van het iisolatiemateriaal.
 • U als aanvrager zorgt ervoor dat alle uitvoerders het formulier ondertekenen.

Let op

Offertes van bouwbedrijven gelden niet als uitvoerdersformulier. Als u andere documenten aanlevert dan het juiste uitvoerdersformulier, zullen wij u vragen om het juiste formulier naar ons te sturen. Wij nemen alleen volledige aanvragen - dus mét alle uitvoerdersformulieren - in behandeling.

Woningtype en appartementsrechten

Woningtype

Appartementen komen in vele soorten en maten voor. Denk aan maisonnettes, galerij- of portiekwoningen en overige flatwoningen. Voor de aanvraag van deze subsidie scharen wij deze allemaal onder etagewoningen. Kies hier dus voor op het aanvraagformulier. Dit geldt ook voor appartementen met één of meer woonlagen, en voor gesplitste woningen met meerdere zelfstandige wooneenheden, die voorheen één woning waren.

Appartementsrechten

Een gebouw kan ook bestaan uit zogenaamde appartementsrechten. Elk appartement(srecht) wordt in deze regeling aangemerkt als een etagewoning. Niet alle appartementen met appartementsrechten hebben een woonfunctie. Sommige appartementen zijn commerciële ruimten of kantoren. Ook deze appartementsrechten tellen mee als appartement en dus als onderdeel van het gebouw. De eigenaren van deze commerciële ruimten of kantoren komen echter niet in aanmerking voor deze subsidie.

Minimale oppervlakten

Voor het aanvragen van een aantal energiebesparende isolatiemaatregelen gelden minimale oppervlakten per etagewoning. Uitzonderingen zijn het dak en de vloer. Die moeten voor minimaal 70% worden aangepakt.

Voorbeeld

Uw gebouw bestaat in totaal uit 40 appartementen (alle met appartementsrechten). U kiest 2 energiebesparende isolatiemaatregelen, bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en HR++ glas. Voor spouwmuurisolatie geldt dat de minimale oppervlakte waarvoor u subsidie kunt aanvragen 13 m2 is en voor HR++ glas is dit 8 m2.
 
De minimale oppervlakten voor deze maatregelen zijn voor het totale gebouw:
 
 • 40 x 13 m2 = 520 m2
 • 40 x 8 m2 = 320 m2
Als van deze 40 appartementen 25 stuks eigendom zijn van leden van de VvE (die in deze woningen hun hoofdverblijf hebben), komen alleen deze appartementen in aanmerking voor subsidie. Het aandeelpercentage van de te verkrijgen subsidie wordt als volgt berekend: 25/40*100= 62,50%.

Handhaving

Handhavers van RVO kunnen de uitvoering van de maatregelen op de locatie controleren. Blijkt bij de controle dat de maatregelen niet volledig zijn uitgevoerd op basis van de maatregelen en oppervlakten die u heeft opgegeven? Of heeft u RVO verkeerd geïnformeerd? Dan leidt dit tot volledige terugvordering van de subsidie. Er kan in zulke gevallen melding gemaakt worden bij de fraudecoördinator van RVO.

Bewaar al uw documenten over de SEEH. Heeft u een energieprestatieadviseur ingeschakeld, bewaar dan ook de documenten van dat bedrijf (de certificaathouder). U bent verplicht om deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen inspecteurs van RVO uw woning(en) controleren.