Subsidie voor lease van een gebruikte elektrische personenauto | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidie voor lease van een gebruikte elektrische personenauto

21-07-2021

Bent u een particulier en leaset u een volledig elektrische personenauto in de kleinere en compactere middenklasse? Dan komt u in aanmerking voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en hoe u deze subsidie aanvraagt.

Deze subsidie is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto leaset). U komt eenmalig in aanmerking voor de subsidie, als wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze regeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024, tenzij het budget eerder op is.

Ieder jaar is een maximaal subsidiebudget beschikbaar. De koop- of leaseovereenkomst van de auto moet in hetzelfde kalenderjaar zijn afgesloten, als het jaar waarin u de subsidie aanvraagt. Alleen dan komt u in aanmerking voor SEPP. Daarnaast mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari van dat kalenderjaar op uw naam staan. 

Bedrag

In 2021 is het subsidiebedrag € 2.000 als u een gebruikte elektrische personenauto leaset. Het beschikbare jaarbudget 2021 is voor gebruikte elektrische personenauto’s € 13.500.000. Dit geldt voor koop en lease. Dient u een aanvraag in nadat het maximale jaarbudget in 2021 is bereikt? Dan wijzen we uw aanvraag af.

Gebruikte elektrische personenauto’s - Stand tot en met 21 juli 2021 08:30 uur:

Totaal jaarbudget 2021 is € 13.500.000
Aantal aanvragen is € 9.160.000
Nog beschikbaar jaarbudget 2021 is € 4.340.000*              

Wij zijn precies met het geven van betrouwbare en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Maar we geven niet de garantie dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. U kunt daarom aan de informatie op deze pagina geen rechten ontlenen.

*Dit is ongeveer de stand van het budget na het aantal op dat moment ingediende aanvragen. Dit is dus niet het aantal afgehandelde aanvragen. Het verschil zit in de tijd tussen het indienen van aanvragen en het wel of niet verlenen van de subsidie.

Deze indicatie van het beschikbare budget geldt voor bovenstaande datum. Iedere dag komen er aanvragen binnen. Wees u ervan bewust dat er altijd een verschil is tussen het getoonde budget op de website en het daadwerkelijk beschikbare budget. RVO is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze pagina. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina geen rechten worden ontleend.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie in 2021? Dan moet u voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden:

Overeenkomst

 • Voor de lease van de elektrische personenauto heeft u een schriftelijke leaseovereenkomst gesloten. De leasemaatschappij moet het Keurmerk Private Lease* voeren.
 • De leaseovereenkomst moet u hebben gesloten op of na 1 januari 2021.

Subsidieaanvraag

 • U moet de subsidieaanvraag indienen binnen 60 dagen na de ondertekening van de leaseovereenkomst.
 • U heeft een geldig woonadres in Nederland.

Auto

 • De 100% elektrische personenauto heeft een actieradius* van minimaal 120 kilometer.
 • De catalogusprijs* (oorspronkelijke nieuwprijs) van de gebruikte elektrische personenauto was op de datum van eerste toelating* niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.
 • De elektrische personenauto staat op uw naam net als de leaseovereenkomst. De elektrische personenauto moet in het kentekenregister (RDW) op dezelfde naam te staan als in de leaseovereenkomst, namelijk die van de subsidieontvanger. Houd hier rekening mee.
 • De gebruikte elektrische personenauto heeft niet eerder op naam van de subsidieontvanger gestaan of van een persoon die hetzelfde woonadres heeft.
 • De elektrische personenauto staat niet eerder dan 1 januari 2021 op uw naam als de subsidieontvanger

*Een uitleg van de termen die in de subsidieregeling worden gebruikt en wat we er onder verstaan, vindt u in de Begrippenlijst.

Autolijst SEPP

Op de Autolijst SEPP staan merken, modellen (handelsbenamingen) en typen elektrische personenauto’s waarvan bij RVO bekend is dat ze in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de auto voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk de Autolijst SEPP

De hoogte van de geregistreerde catalogusprijs* in het kentekenregister van RDW, bepaalt of de auto valt binnen de bandbreedte van de subsidieregeling. RVO controleert bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan.

Aanvragen

U vraagt de subsidie voor lease van een gebruikte volledig elektrische personenauto online aan op deze pagina. De regeling is open vanaf 4 januari 2021, 09:00 uur tot uiterlijk 31 december 2021, 12:00 uur. Dit kan zolang het jaarbudget voor 2021 toereikend is.

Bekijk voor het indienen van de aanvraag eerst goed de voorwaarden en doorloop het stappenplan.

Houd uw inloggegevens en een digitaal afschrift van uw koopovereenkomst bij de hand. U kunt de online aanvraag tussentijds opslaan.

 
 

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

U kunt de subsidie pas aanvragen, nadat u een leaseovereenkomst heeft gesloten, getekend na 1 januari 2021.

 • U doet de subsidieaanvraag binnen 60 dagen na de datum van ondertekening van de leaseovereenkomst.
 • Deze gegevens heeft u nodig bij de subsidieaanvraag:
 • Naam, adres, e-mailadres en het burgerservicenummer
 • DigiD
 • IBAN-bankrekeningnummer
 • Naam van het leasebedrijf
 • Datum ondertekening leaseovereenkomst. Houd voor de zekerheid uw digitale overeenkomst bij de hand.
 • Merk, model (handelsbenaming) en type van de personenauto die op de leaseovereenkomst staat.
 • De oorspronkelijke catalogusprijs van de personenauto, zoals deze gold op de datum van de eerste toelating (datum op kentekenbewijs).
 • Kenteken

Is de geleasete elektrische personenauto geleverd en staat de auto in het kentekenregister in het kentekenregister RDW op uw naam op het moment dat u subsidie wilt aanvragen? Dan kunt u direct de volledige aanvraag doen.

Iemand anders machtigen

U kunt iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen, bijvoorbeeld het auto- of leasebedrijf. U doet dat met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren. De gemachtigde kan daarna met zijn/haar DigiD of eHerkenningsmiddel inloggen en de aanvraag namens u doen.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Na uw aanvraag

Nadat u de subsidieaanvraag online heeft ingediend, krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt in het eLoket. Deze staat onder Berichten. RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Het besluit van RVO op uw aanvraag krijgt u per post.

U heeft een aanvraag gedaan voor een elektrische personenauto, waarvan het kenteken al op uw naam staat in het kentekenregister (RDW). En is uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u een brief waarin RVO de subsidie heeft vastgesteld en de uitbetaling van het subsidiebedrag aankondigt. U ontvangt deze brief binnen 13 weken na ontvangst van uw onlineaanvraag.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

 • De elektrische personenauto is geleverd en staat in het kentekenregister (RDW) op naam van de subsidieontvanger. Vraag dit na bij uw leasemaatschappij.
 • Het kenteken en uw IBAN-bankrekeningnummer heeft u online doorgegeven.
 • De elektrische personenauto voldoet aan de gestelde voorwaarden. RVO controleert dit aan de hand van de kentekenregistratie bij het RDW.
 • U heeft van RVO het besluit tot vaststelling van de subsidie ontvangen.
 • U ontvangt het subsidiebedrag in maandelijkse termijnen over een periode van 4 jaar op uw bankrekening.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u tijdens de subsidieperiode?

 • De geleasete elektrische personenauto op de leaseovereenkomst staat 4 jaar ononderbroken op uw naam.
 • Bewaar al uw documenten, zoals uw leaseovereenkomst, zorgvuldig. U bent verplicht deze te bewaren tot 4 jaar na de datum van tenaamstelling van de elektrische personenauto. Op verzoek van RVO moet u de leaseovereenkomst kunnen aanleveren.

Handhaving

De geleasete elektrische personenauto moet ononderbroken 4 jaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleert RVO bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan. Stopt u eerder met leasen dan de afgesproken subsidieperiode? Dan stopt ook de maandelijkse betaling.

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.