Service menu right

Subsidie voor koop van een nieuwe elektrische personenauto

Bent u een particulier en koopt u op of na 4 juni 2020 een volledig elektrische personenauto in de kleinere en compacte middenklasse? Dan komt u in aanmerking voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en hoe u deze subsidie aanvraagt.

Deze subsidie is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto koopt). U komt eenmalig in aanmerking voor de subsidie, als wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze subsidieregeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025, tenzij het budget eerder op is.

Bedrag

In 2020 en 2021 is het subsidiebedrag € 4.000 als u een nieuwe elektrische auto koopt. Het budget voor 2020 voor nieuwe elektrische personenauto’s is € 10 miljoen.

Het jaarbudget 2020 voor nieuwe elektrische auto’s is overtekend.

Voor nieuwe elektrische auto’s is al meer subsidie aangevraagd dan het jaarbudget. Dit geldt voor koop en lease. Dient u een aanvraag in nadat het jaarbudget op is? Dan wordt uw aanvraag doorgeschoven naar 2021. Heeft u nog geen aanvraag ingediend, maar u bent dit van wel van plan? Het indienen van aanvragen blijft mogelijk.

Nieuwe elektrische personenauto’s

Totaal jaarbudget 2020 is € 10.000.000
Aangevraagd is € 10.000.000
Nog beschikbaar jaarbudget 2020 is € 0

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet u voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden.

 • De 100% elektrische personenauto heeft een actieradius* van minimaal 120 kilometer.
 • De catalogusprijs* (nieuwprijs) van de elektrische personenauto is op de datum van ondertekening van de koopovereenkomst niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.
 • Voor de aankoop van de elektrische personenauto heeft u een schriftelijke koopovereenkomst.
 • De koopovereenkomst is gesloten op of na 4 juni 2020 en staat op naam van de particulier die de subsidie aanvraagt en ontvangt.
 • De personenauto (kentekenregistratie) en de koopovereenkomst staan op naam van de subsidieaanvrager.
 • U heeft een geldig woonadres in Nederland.
 • De subsidieaanvraag is ingediend binnen 60 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst.
*Een uitleg van de termen die in de subsidieregeling worden gebruikt en wat we er onder verstaan, vindt u in de Begrippenlijst.

 

Wanneer is er sprake van een nieuwe personenauto?

Personenauto waarvan - volgens de vermelding in het kentekenregister RDW - gelijk zijn:

 • de datum eerste toelating;
 • de datum eerste tenaamstelling én;
 • de datum waarop de personenauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd.

Let op: het is belangrijk om dit bij koop of lease van een nieuwe personenauto te controleren. Het kan namelijk voorkomen dat een auto al eerder op naam van het auto- of leasebedrijf (lessor) is geregistreerd of een andere vorm van voorregistratie heeft gehad. Is dit het geval en u koopt of leaset deze auto, dan wijkt de datum van tenaamstelling op uw naam af van de datum van eerste toelating en/of eerste inschrijving van de personenauto in het kentekenregister. Deze auto wordt dan voor de SEPP-regeling niet als ‘nieuw’ maar als ‘gebruikt’ aangemerkt, ongeacht de kilometerstand van de auto. De auto komt dan in aanmerking voor een subsidie van € 2.000. Alleen als de genoemde 3 data gelijk zijn, komt de auto in aanmerking voor een subsidie van € 4.000,-. Het is belangrijk om hier goed rekening mee te houden.

Autolijst SEPP 2020

Op de Autolijst SEPP 2020 staan merken, modellen (handelsbenamingen) en typen elektrische personenauto’s waarvan bij RVO bekend is dat ze in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de auto voldoet aan de voorwaarden.

De hoogte van de geregistreerde catalogusprijs* in het kentekenregister van RDW, bepaalt of de auto valt binnen de bandbreedte van de subsidieregeling. RVO controleert bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan.

Aanvragen

U kunt de subsidie vanaf 1 juli 2020 online aanvragen via de button Direct regelen op deze pagina. Voor uw aanvraag heeft u DigiD nodig. U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan.

Houd uw inloggegevens en een digitaal afschrift van uw koopovereenkomst bij de hand.

Wanneer kunt u aanvragen?

 • U heeft de koopovereenkomst getekend op of na 4 juni 2020.
 • U doet de subsidieaanvraag binnen 60 dagen na de datum van ondertekening van de koopovereenkomst.
 • Deze gegevens heeft u nodig bij de subsidieaanvraag:
  • Naam, adres, e-mailadres en het burgerservicenummer
  • DigiD
  • De catalogusprijs* van de personenauto op de datum van ondertekening van de koopovereenkomst.
  • Merk, model (handelsbenaming) en type van de personenauto die op de koopovereenkomst staat.
  • Datum ondertekening koopovereenkomst. Houd voor de zekerheid uw digitale overeenkomst bij de hand.
  • IBAN-bankrekeningnummer

Heeft uw nieuwe auto nog geen kenteken op uw naam? Of is de auto nog niet geleverd? Dan vraagt u subsidie aan in 2 stappen:

 1. Na ondertekening van de koopovereenkomst dient u binnen 60 dagen uw subsidieaanvraag in.
 2. U vraagt uitbetaling van de subsidie aan, nadat de auto in het RDW kentekenregister op uw naam staat. Dit kan tot uiterlijk 18 maanden na de subsidieverlening.
Bekijk voor het indienen van de aanvraag eerst goed de voorwaarden en doorloop voor uw aanvraag het stappenplan. Kies voor het Stappenplan SEPP koop nieuw - kenteken op naam of het Stappenplan SEPP koop nieuw -  kenteken nog niet op naam.

Iemand anders machtigen

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren. De gemachtigde kan daarna met zijn/haar DigiD of eHerkenningsmiddel (minimaal betrouwbaarheidsniveau 1) inloggen en de aanvraag namens u doen.

Na uw aanvraag

Nadat u de subsidieaanvraag online heeft ingediend, krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt in het eLoket. Deze staat onder Berichten. RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Het besluit van RVO op uw aanvraag krijgt u per post.

Heeft u een aanvraag gedaan voor een elektrische personenauto waarvan het kenteken nog niet op uw naam staat. Is uw aanvraag wel goedgekeurd? Dan ontvangt u de brief 'subsidieverlening'. Hierin staat welk bedrag u krijgt toegekend. Deze brief krijgt u binnen 4 weken na de ontvangst van uw onlineaanvraag.

Is de elektrische personenauto geleverd en het kenteken op uw naam geregistreerd in het kentekenregister (RDW)? Dan logt u weer via e-loket in om het kenteken en IBAN bankrekeningnummer door te geven.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

 • U heeft van RVO een brief 'subsidieverlening' ontvangen
 • De elektrische personenauto is geleverd en staat in het kentekenregister (RDW) op naam van de subsidieontvanger.
 • Het kenteken en uw IBAN-bankrekeningnummer heeft u online doorgegeven. Dit kan tot uiterlijk 18 maanden na de datum van de subsidieverlening via het online loket van RVO.
 • De elektrische personenauto voldoet aan de gestelde voorwaarden. RVO controleert dit aan de hand van de kentekenregistratie bij de RDW.
 • U heeft van RVO het besluit tot vaststelling van de subsidie ontvangen.
 • U ontvangt het volledige subsidiebedrag op uw bankrekening.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u tijdens de subsidieperiode?

 • De gekochte elektrische personenauto staat 3 jaar ononderbroken op naam van de subsidieontvanger.
 • Bewaar al uw documenten zorgvuldig, zoals uw koopovereenkomst. U bent verplicht deze te bewaren tot 3 jaar na de datum van tenaamstelling van de elektrische personenauto. Op verzoek van RVO moet u de koopovereenkomst kunnen aanleveren.

Handhaving

De gekochte personenauto moet ononderbroken 3 jaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleert RVO bij de RDW of aan deze eis is voldaan. Verkoopt u de auto eerder dan de afgesproken subsidieperiode? Dan moet u dit aan RVO melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *