Service menu right

Service design-vouchers

Gesloten

Klanten willen steeds vaker kant-en-klare-oplossingen, toegesneden op hun veranderende behoeften. Vooral in de Nederlandse maakindustrie vraagt dat om een omslag: het gaat niet meer om het aanbieden van een product alleen, maar om het leveren van een innovatief dienstenaanbod.

Hoe maakt u die omslag? De experimentele subsidieregeling Service design-voucher van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt u hierbij.

Tegoedbon

Een Service design-voucher is een ‘tegoedbon’ waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau. Met de Service design-voucher ontvangt u € 3000 subsidie, uit te geven aan een advies van een kennisinstelling of adviesbureau. Voorwaarde is dat u zelf ook € 1000 investeert in uw innovatieve businessmodel.

Ondersteuning

De creatieve sector weet als geen ander hoe in de huid te kruipen van een klant. Samen met u en uw klanten ondersteunen zij u nieuwe ideeën uit te werken tot diensten die ‘ready to market’ zijn. Of misschien wilt u juist hulp bij het veranderen van bestaande producten naar een ‘product-as-a-service’. Met de Service design-voucher schakelt u ieder gewenste kennisinstelling of adviesbureau in voor een advies op maat.

Creatief advies

Creatieve bedrijven helpen u bij het vertalen van de klantvraag naar een dienstverlenend concept. Bijvoorbeeld via workshops, brainstormsessies met uw klanten, een klantreis opstellen, context mapping, co-creatie met uw klanten, personas opstellen, service blueprinting en prototyping.
Wilt u meer weten over creatieve adviezen of praktijkvoorbeelden lezen van bedrijven die dienstverlenende concepten van creatieve bedrijven succesvol toepassen? Raadpleeg de pagina Een creatief advies: wat is dat?
U vindt creatieve adviesbureaus of kennisinstellingen via de pagina Waar kunt u terecht?

Aanvragen

Aanvragen is niet meer mogelijk. Op de pagina Aanvraaginformatie kunt u de aanvraagprocedure nalezen.

Achtergrond

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil samen met het bedrijfsleven meer inzicht verschaffen in de knelpunten rondom niet-technologische innovatie. In dit kader is het beleidsexperiment ‘Service Design Voucher’ opgesteld in de vorm van een tijdelijk subsidiemodel, als onderdeel van de ‘Regeling nationale EZ-subsidies’.

Lees meer over de Service design-voucher in de Staatscourant.

Samenwerking Nederlandse (top)sectoren

Via dit beleidsexperiment stimuleert de overheid samenwerking tussen de creatieve industrie, de mkb-maakindustrie en andere sectoren. De overheid wil zo een impuls geven aan de verdere intensivering van de innovatie- en vernieuwingskracht van de Nederlandse economie.