Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

22-03-2021

Wilt u als binnenvaartschipper investeren in een nieuwe, schone motor en/of katalysator? Bekijk dan of de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) iets is voor u. U kunt subsidie aanvragen vanaf 30 januari 2021 09:00 uur.

Het doel van deze regeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 en stikstof door vaartuigen te verminderen. De volgende type motoren komen in aanmerking voor subsidie:

 • IWP
 • IWA
 • NRE

Voor een katalysator komt het type SCR in aanmerking.

Neemt u ook geluiddempende maatregelen? Dan kunt u de aanschaf- en installatiekosten opgeven bij uw subsidieaanvraag, mits deze zijn gekoppeld aan de inbouw van de nieuwe motor of katalysator.

Schaft u een elektrische aandrijflijn op de schroefas aan, dan kunt u hiervoor ook een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf- en installatiekosten.

Budget

Het totale budget is € 77,7 miljoen. Het budget is als volgt verdeeld:

Budget Binnenvaartmotoren of het plaatsen van elektrische aandrijflijn 2021 - 2023

JaarBudget
2021€ 4,9 miljoen
2022€ 5,9 miljoen
2023€ 1,9 miljoen

Budget Katalysatoren 2021 - 2025

JaarBudget
2021€ 15,6 miljoen
2022€ 13,6 miljoen
2023€ 15,6 miljoen
2024€ 15,6 miljoen
2025€ 4,6 miljoen

 

De subsidie is maximaal 40% van de totale investeringskosten en ten hoogste € 200.000 per vaartuig. Bent u een middelgrote onderneming, dan wordt de subsidie met 10% verhoogd. Voor een kleine onderneming geldt een verhoging van 20%. Wilt u weten wanneer u een grote, middelgrote of kleine onderneming bent? Doe dan de MKB-toets.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor de SRVB dan moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • Uw motor is nog intact ten tijde van het aanvragen van de subsidie.
 • U vraagt subsidie aan voor één vaartuig.
 • U vraagt samen met andere in een groep met u verbonden bedrijven, voor niet meer dan 3 vaartuigen per kalenderjaar subsidie aan.
 • U bent in het bezit van het binnenschipcertificaat van het vaartuig waarvoor u subsidie aanvraagt. Het binnenschipcertificaat komt uit de Europese Unie of Zwitserland.
 • U bent in de 12 maanden voordat u de subsidie aanvroeg met dit vaartuig minimaal 60 dagen in bedrijf geweest op het Nederlandse vaarwegennet.
 • U blijft met dit vaartuig minimaal 60 dagen per jaar, bedrijfsmatig actief op het Nederlandse vaarwegennet in de 2 kalenderjaren na de aanpassing.
 • Bij een aanvraag voor de inbouw van een stage V motor moet de certificering op het moment van aanvraag beschikbaar zijn. We hanteren hiervoor de CESNI-lijst. Wanneer de betreffende motor nog niet op de lijst staat, kunt u een bewijs van certificering zelf toevoegen bij uw aanvraag.

Aanvragen

U vraagt de SRVB aan op mijn.rvo.nl.

Een subsidie aanvragen voor een binnenvaartmotor of het plaatsen van een elektrische aandrijflijn kan van 30 januari 2021 09:00 uur tot en met 30 oktober 2023 17:00 uur. Subsidie aanvragen voor een nieuwe katalysator kan van 30 januari 2021 09:00 uur tot en met 30 oktober 2025 17:00 uur.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig met machtiging RVO diensten op niveau 2+. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Bijlagen bij uw aanvraag

Wanneer u subsidie wilt aanvragen, vragen we u verschillende bijlagen te uploaden. De volgende bijlagen worden gevraagd:

 • Binnenschipcertificaat (eerste 2 pagina's en de pagina met de motorgegevens).
 • Offerte van aanschaf en inbouw van de aanpassing waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Vaartijdenboekje. Wanneer nu niet over een vaartijdenboekje beschikt vragen wij u om op een andere manier aan te tonen dat het betreffende vaartuig meer dan 60 dagen in het afgelopen jaar op Nederlandse vaarwegen actief is geweest.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. De maximale termijn is 13 weken.

Vaststelling

Binnen 13 weken na oplevering van de aanpassing aan uw vaartuig doet u een verzoek tot vaststelling. Hiervoor gaat u naar mijn.rvo.nl. Bij het verzoek tot vaststelling stuurt u een definitief overzicht van de kosten en het aangepaste binnenschipcertificaat mee. Wanneer het gaat om een katalysator, dan stuurt u ook een meetrapport mee (de kosten hiervoor zijn ook subsidiabel).

Wijzigingen

Wilt u een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld u heeft een ander postadres, dan kan dat via het wijzigingsformulier. Ga hiervoor naar mijn.rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.