SIB Coachingsvoucher | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SIB Coachingsvoucher

10-03-2021

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u weinig of geen ervaring met zakendoen op buitenlandse markten? Wilt u tijd en geld investeren om echt te handelen met het buitenland? Dan is de voucher individuele coaching (coachingsvoucher) van de regeling Starters International Business (SIB) iets voor u: een voucher voor persoonlijke begeleiding.

De SIB Coachingsvoucher is een online voucher waarmee u een coach betaalt die u zelf kiest. U kiest deze coach uit de lijst van SIB-uitvoerders (pdf): organisaties en coaches die RVO heeft goedgekeurd. De voucher bedraagt € 2.500, exclusief 21% btw.

Budget 2e kwartaal is op

Tot 1 oktober 2021 is er voor de voucher individuele coaching (coachingsvoucher) in totaal € 1.250.000 beschikbaar. Per kwartaal is een deel van het budget beschikbaar:

 • Van 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021: € 416.667 - Het budget is op. Deze aanvraagperiode is gesloten.
 • Van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021: € 416.667 - Het budget is op. U kunt weer aanvragen vanaf 1 juli, 15:00 uur.
 • Van 1 juli 2021 t/m 30 september 2021: € 416.666

Voor wie?

U kunt de coachingsvoucher aanvragen:

 • als u Nederlandse mkb-ondernemer bent. Met de mkb-toets checkt u of uw organisatie telt als een mkb-onderneming;
 • vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten).

Persoonlijke coach

In 3 tot 5 gesprekken geeft de coach u handvatten om te kunnen starten met zakendoen in het buitenland, gemiddeld in zo'n 4 maanden. Samen onderzoekt u de mogelijkheden en risico's in het buitenland. U werkt aan een actieplan voor een internationaliseringsstrategie van uw organisatie. U zet de volgende stappen:

1. Kansen zoeken

U bepaalt eerst samen in welke landen u veel kans heeft. Hierbij kijkt u naar uw wensen, doelen en de bijzondere kenmerken van uw product of dienst en onderneming.

2. Marktinformatie

Daarna onderzoekt u hoe interessant deze landen precies zijn voor uw bedrijf.

3. Intern onderzoek

Als laatste maakt u een lijst van wat nodig is om succesvol te worden in deze landen. Zo krijgt u een actieplan om te starten met internationaal ondernemen. Dit is het eindpunt van de persoonlijke coaching.

Aanvragen

Om een SIB Coachingsvoucher aan te vragen, doorloopt u de volgende stappen:

 1. Neem contact op met een van de SIB-coaches (pdf) naar keuze voor een oriënterend gesprek. Bepaal of u samen het coachingstraject wilt ingaan.
 2. Vraagt u de voucher aan vanuit Nederland? Dan heeft u voor de aanvraag eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd. Vraagt u de voucher aan vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten)? Dan heeft u geen eHerkenning nodig.
 3. Vraag de voucher aan op mijn.rvo.nl. Er zijn aparte formulieren voor aanvragen vanuit Nederland en voor aanvragen vanuit het Caribisch gebied. Kies het juiste formulier, vul het in en verstuur het. Let op: voor aanvragen vanuit Nederland kiest u in de regelingenlijst voor VIO 2021: Coachingsvoucher.

Na uw aanvraag

Heeft u een SIB Coachingsvoucher aangevraagd, dan ontvangt u binnen 13 weken een beslissing. Is de beslissing positief, dan krijgt u een online voucher. Deze is 6 maanden geldig. Zorg dus dat u op tijd met het traject begint.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u iets wijzigen aan uw voucher? Dan geeft u dit aan ons door:

 • Heeft u de voucher vanuit Nederland aangevraagd, dan gaat u naar mijn.rvo.nl. U klikt op de knop Beheren en logt in met eHerkenning 1. Vervolgens gaat u naar uw zaak en kiest u de gewenste wijzigingsoptie.
 • Heeft u de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied, dan kunt u wijzigingen per mail doorgeven aan sib@rvo.nl.
 • U kunt alleen administratieve wijzigingen doorgeven. U kunt de aanvraag niet inhoudelijk aanpassen. Wel kunt u vragen om de voucher in te trekken.

Wijzigingen doorgeven

Coachingsvoucher overdragen

Is uw coachingstraject afgerond, dan draagt u uw coachingsvoucher over aan uw coach. Dit doet u op mijn.rvo.nl:

 • Als u de voucher vanuit Nederland heeft aangevraagd, klikt u op de knop Beheren en logt u in met eHerkenning 1. Daarna gaat u naar Overdragen en voert u de taak Voucheroverdracht uit.
 • Heeft u de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied, dan klikt u op 'Coachingsvoucher - Caribisch deel van het Koninkrijk overdragen'. Download de verklaring, vul hem in en stuur hem per mail naar sib@rvo.nl.
 • Heeft een intermediair namens u de aanvraag ingediend voor 26 juni 2020? Dan kunt u de intermediair ook vragen om de overdracht uit te voeren. Vul in dat geval de Verklaring overdracht coachingsvoucher in en onderteken deze. U vindt deze verklaring op mijn.rvo.nl. Uw intermediair uploadt de verklaring vervolgens bij de overdracht.

Coachingsvoucher overdragen

Coachingsvoucher verzilveren

Als de ondernemer de coachingsvoucher heeft overgedragen, kan de coach deze verzilveren. Als coach ontvangt u een e-mail als de overdracht is verwerkt. Vervolgens verzilvert u de voucher op mijn.rvo.nl.

 • Is de voucher vanuit Nederland aangevraagd, dan klikt u voor het verzilveren op de knop Beheren. U logt in met eHerkenning 1. Daarna gaat u naar de betreffende zaak en kiest u voor Verzilveren.
 • Is de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied? Klik dan op de knop ‘Coachingsvoucher - Caribisch deel van het Koninkrijk verzilveren’. U hoeft hiervoor niet in te loggen.

Coachingsvoucher verzilveren

Let op: u moet de coachingsvoucher verzilveren binnen 3 maanden nadat de voucher is overgedragen. Doet u dat te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald. U kunt deze termijn niet verlengen.

Wij controleren de aanvragen voor verzilvering steekproefsgewijs. Valt een aanvraag in de steekproef, dan vragen wij u om extra informatie aan te leveren. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Factuur

Als het coachingstraject is afgerond, krijgt u een factuur van de organisatie van uw coach. Daarop staat het bedrag dat met de voucher is betaald en de btw. De factuur ziet er meestal zo uit:

Rekening
BeschrijvingBedrag
Advieskosten€ 2.500
Btw 21%€ 525
Totaal incl. btw€ 3.025
Betaald via voucher€ 2.500
Nog te betalen

€ 525


Alleen deze € 525 aan btw betaalt u aan de coach. U krijgt deze btw weer terug via uw btw-aangifte.

In het Caribisch gebied is er geen btw-systeem, zoals in Europees Nederland. Wel betaalt u omzetbelasting voor de diensten van een lokale coach. Als hoofdregel geldt dat u nergens in dit gebied recht heeft op aftrek van omzetbelasting.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.