Service menu right

Voorwaarden deelnemers SIB coachingsvoucher

U kunt een persoonlijke coach krijgen via de regeling Starters International Business (SIB). Uw bedrijf moet dan wel voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • U bent mkb-ondernemer. Met de mkb-toets checkt u of uw organisatie telt als een mkb-bedrijf.
  • Vorig jaar ging niet meer dan 25% van alle verkopen van uw onderneming naar het buitenland. Óf uw bedrijf staat nog geen 3 jaar ingeschreven bij de KVK.
  • Uw mkb-onderneming, of groep of fiscale eenheid waar de mkb-onderneming deel van uitmaakt, heeft niet eerder een coachingsvoucher ontvangen.
  • Ontvangt uw bedrijf de-minimissteun? Of hoort uw bedrijf bij een groep die deze steun krijgt? Dan mag de de-minimissteun in dit jaar en de 2 belastingjaren hiervoor maximaal € 200.000 zijn. Voor onderstaande sectoren geldt een andere grens:
    - Voor wegvervoer geldt maximaal € 100.000.
    - Voor visserij geldt maximaal € 30.000.
    - Voor landbouwproductie geldt maximaal € 15.000.