Service menu right

SIB: Kennisvouchers

Wilt u uw bedrijf positioneren op een buitenlandse markt, maar heeft u hierbij fiscale of juridische ondersteuning nodig? Met een kennisvoucher kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u om uw positie op de buitenlandse markt te verbeteren met de regeling Vouchers Kennisverwerving. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit.

Voor wie?

U kunt de kennisvoucher aanvragen:

 • als u een Nederlandse mkb-ondernemer bent. Met de mkb-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming;
 • als u al beschikt over (enige) internationale ervaring;
 • als u zich voorafgaand aan de aanvraag al georiënteerd heeft op een specifieke buitenlandse markt, waarop u nog niet actief bent;
 • vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten).

Waarvoor?

U kunt bijvoorbeeld een kennisvoucher aanvragen voor:

 • beoordeling van bestaande contracten of het opstellen van nieuwe contracten;
 • gebruik van algemene voorwaarden bij exporttransacties;
 • registratie van een merk;
 • advies over belastingtarieven en dubbele belastingheffing;
 • opzetten van een buitenlandse entiteit;
 • andere juridische of fiscale kennis gericht op duurzame internationalisering, zoals transfer pricing of arbeidsrecht.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

 • De diensten waarop de voucher betrekking heeft, voldoen niet aan een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager van de voucher.
 • De diensten vallen ook niet onder de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager van de voucher, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.
 • Ook het opstellen van een businessplan en het aanvragen van een buitenlandse bankrekening vallen niet onder de regeling.

Voorwaarden

De externe deskundige u inhuurt moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over tenminste hbo denk- en werkniveau;
 • is werkzaam bij een adviesonderneming met juridische en/of fiscale kennis;
 • heeft meer dan 3 jaar ervaring op het gebied van adviseren over juridische en/of fiscale vraagstukken op het gebied van internationaal ondernemen.

U mag een extern deskundige inhuren die gevestigd is in het buitenland (Nederlandstalig of Engelstalig).

Aanvragen

U kunt de kennisvoucher aanvragen via mijn.rvo.nl. Kies daarvoor 'Aanvragen' onder het blokje Direct Regelen. U hoeft bovenaan de pagina niet in te loggen. Om uw aanvraag in te dienen heeft u eherkenningsmiddel niveau 1 nodig.

RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet heeft ingediend. Na ontvangst beoordeelt RVO.nl uw aanvraag en stuurt u binnen 13 weken een beslissing.

Geldigheid

Een voucher is 6 maanden geldig. De activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt moet binnen deze periode plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal 6 maanden. Een voucher is niet overdraagbaar.

Bij aanvraag van de kennisvoucher geeft u aan wie de juridische en/of fiscale deskundige is en welke activiteiten deze deskundige gaat uitvoeren. Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen. U levert een offerte en cv van de externe deskundige in. Graag zien wij in de offerte een specificatie van de diensten die geleverd worden met de daarbij behorende bedragen. De offerte is niet ouder dan 3 maanden.

Voucherwaarde

Met de voucher kunt u een vergoeding krijgen van 50% van de kosten. Tot maximaal € 2.500 exclusief btw. Dit is vergelijkbaar met ongeveer 40 adviesuren. De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher voor kennisverwerving per mkb-onderneming, dan wel per groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt.

Na afloop van de werkzaamheden

Na aflevering van het eindrapport draagt u de voucher als bewijs van de geleverde dienst digitaal over aan de adviseur. De adviseur verzilvert de kennisvoucher bij RVO.nl. U betaalt de adviseur 50% van de kosten tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw.