SIB Missievoucher | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SIB Missievoucher

19-01-2021

Wilt u uw kansen op een (nieuwe) buitenlandse markt vergroten? Zoekt u nieuwe netwerken en contacten met mogelijke buitenlandse klanten voor uw product of dienst? Wilt u naar het buitenland exporteren of uw verkoopcijfers verhogen? Dan is de voucher collectieve activiteiten (missievoucher) van de regeling Starters International Business (SIB) iets voor u: een voucher voor deelname aan een handelsmissie of beursinzending in het buitenland.

De missievoucher is een online voucher waarmee u de organisator van de handelsmissie of beursinzending betaalt. De reis- en verblijfskosten zijn voor uw eigen rekening. De voucher is goed voor 50% van de deelnameprijs en bedraagt maximaal € 1.500 (exclusief btw) voor een handelsmissie en maximaal € 2.500 (exclusief btw) voor een collectieve beursinzending.

Voor wie?

U kunt de missievoucher aanvragen:

 • Als u Nederlandse mkb-ondernemer bent. Met de mkb-toets checkt u of uw organisatie telt als een mkb-onderneming.
 • Vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten).

Handelsmissie of beursinzending

Met een missievoucher doet u mee aan een uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending.

Wat is een handelsmissie?

Als u meegaat op een handelsmissie, gaat u een aantal dagen met meerdere Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse markt. Een Nederlandse private partij organiseert deze handelsmissie. Op het programma staan individuele en gezamenlijke onderdelen. Het doel van de missie is mogelijke afnemers van uw product of dienst vinden en export bevorderen.

Wat is een collectieve beursinzending?

Tijdens een collectieve beursinzending staat u samen met andere Nederlandse bedrijven op een buitenlandse vakbeurs. U staat samen op een Paviljoen, hierin heeft u uw eigen ruimte. Het doel van de beursinzending is mogelijke afnemers van uw product of dienst vinden en export bevorderen.

Aanvragen

Om een SIB Missievoucher aan te vragen, doorloopt u de volgende stappen:

 1. Bepaal aan welke missie of beursinzending u wilt deelnemen en vraag een offerte aan de organisator.
 2. Vraagt u de voucher aan vanuit Nederland? Dan heeft u voor de aanvraag eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd. Vraagt u de voucher aan vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk? Dan heeft u geen eHerkenning nodig.
 3. Vraag de voucher aan voordat de missie of beursinzending plaatsvindt. Achteraf kunt u geen voucher meer aanvragen.
 4. Doe uw aanvraag op mijn.rvo.nl. Er zijn aparte formulieren voor aanvragen vanuit Nederland en voor aanvragen vanuit het Caribisch gebied. Kies het juiste formulier, vul het in en verstuur het samen met de offerte van de organisator naar RVO. Let op: voor aanvragen vanuit Nederland kiest u in de regelingenlijst voor VIO 2021: Missievouchers.

Uw aanvraag direct regelen

Let op: Uw voucheraanvraag is niet automatisch ook een aanmelding voor deelname aan de missie of beursinzending. Dat regelt u apart, door u aan te melden bij de organisator.

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet heeft ingestuurd. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag. Is de beslissing positief, dan krijgt u een online voucher. Deze is 12 maanden geldig.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u iets wijzigen aan uw missievoucher? Dan geeft u dit aan ons door.

 • Heeft u de voucher vanuit Nederland aangevraagd, dan gaat u naar mijn.rvo.nl. U klikt op de knop Beheren en logt in met eHerkenning 1. Vervolgens gaat u naar uw zaak en kiest u de optie Optionele Taken.
 • Heeft u de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied, dan kunt u wijzigingen per mail doorgeven aan sib@rvo.nl.
 • U kunt alleen de datum van uw activiteit wijzigen of andere administratieve wijzigingen doorgeven. U kunt de aanvraag niet inhoudelijk aanpassen. Wel kunt u vragen om de aanvraag in te trekken.

Wijzigingen doorgeven

Missievoucher overdragen

Is de missie of beurs afgelopen, dan draagt u uw missievoucher over aan de organisator. Dit doet u op mijn.rvo.nl.

 • Als u de voucher vanuit Nederland heeft aangevraagd, klikt u op de knop Beheren en logt u in met eHerkenning 1. Daarna gaat u naar Overdragen en voert u de taak Voucheroverdracht uit.
 • Heeft u de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied? Dan klikt u op 'Missievoucher - Caribisch deel van het Koninkrijk overdragen'. Download de verklaring, vul hem in en stuur hem per mail naar sib@rvo.nl.
 • Heeft een intermediair namens u de aanvraag ingediend voor 26 juni 2020? Dan kunt u de intermediair ook vragen om de overdracht uit te voeren. In dat geval moet u eerst de ‘Verklaring overdracht collectieve activiteit’ invullen en ondertekenen. Uw intermediair uploadt deze verklaring dan bij de overdracht. U vindt de verklaring op mijn.rvo.nl.

Missievoucher overdragen

Met het overdragen van de missievoucher betaalt u een deel van de rekening van de missie of beursinzending. Het resterende bedrag en de btw betaalt u zelf aan de organisator.

Missievoucher verzilveren

Als de ondernemer de missievoucher heeft overgedragen, kan de organisator deze verzilveren. Als organisator ontvangt u een e-mail als de overdracht is verwerkt. Vervolgens verzilvert u de voucher op mijn.rvo.nl.

 • Is de voucher vanuit Nederland aangevraagd, dan klikt u voor het verzilveren op de knop Beheren. U logt in met eHerkenning 1. Daarna gaat u naar de betreffende zaak en kiest u voor Verzilveren.
 • Is de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied? Klik dan op de knop ‘Missievoucher - Caribisch deel van het Koninkrijk verzilveren’. U hoeft hiervoor niet in te loggen.

Missievoucher verzilveren

Let op: u moet de missievoucher verzilveren binnen 3 maanden nadat de voucher is overgedragen. Doet u dat te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald. U kunt deze termijn niet verlengen.

Wij controleren de aanvragen voor verzilvering steekproefsgewijs. Valt een aanvraag in de steekproef, dan vragen wij u om extra informatie aan te leveren. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.