Service menu right

Aanvraagproces missievoucher

Het aanvragen en verzilveren van een missievoucher gaat in een aantal stappen:

1. Missievoucher aanvragen via e-Loket

U kunt een missievoucher aanvragen via het e-Loket. Dit kan totdat het budgetplafond is bereikt. Bij de aanvraag geeft u aan voor welke activiteit u een missievoucher wilt aanvragen. De activiteit waarvoor u een aanvraag indient, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden. De aanvraag dient bij RVO.nl binnen te zijn voordat de activiteit plaatsvindt, achteraf indienen is niet mogelijk. U kunt ook een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Maar wij ontvangen liever aanvragen via het e-loket.

In de voucheraanvraag ondertekent u een verklaring dat u aan de voorwaarden voldoet. RVO.nl verstrekt per MKB-onderneming, per groep of fiscale eenheid waarvan de MKB-onderneming deel uitmaakt maar één missievoucher per jaar. Een voucher is op naam gesteld en is niet overdraagbaar.

2. Aanmelden voor deelname aan missie of beursinzending

Voor deelname meldt u zich aan bij de organisator van de missie of beursinzending. Uw voucheraanvraag is géén aanmelding voor deelname aan de missie of beursinzending.

3. Beoordelen aanvraag door RVO.nl

RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet (aanvraagformulier en de-minimisverklaring volledig ingevuld en ondertekend) heeft ingediend. Na binnenkomst beoordeelt RVO.nl uw aanvraag en krijgt u binnen 13 weken de beslissing.

4. Voucher verzilveren door organisator

De organisator van de missie of beursinzending stuurt u na afloop van de activiteit een factuur. U ondertekent de missievoucher en levert deze in bij de organisator. Hiermee betaalt u  50% van  deelnameprijs tot maximaal 1.500 euro. Het resterende bedrag betaalt u rechtstreeks aan de organisator. De organisator verzilvert de voucher bij RVO.nl na afloop van de activiteit.