Service menu right

Voorwaarden deelnemers missievoucher (SIB)

U kunt meedoen aan een handelsmissie of beursinzending via de regeling Starters International Business (SIB). Uw bedrijf en de handelsmissie of beursinzending moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden.

Voorwaarden bedrijf

  • U bent mkb-ondernemer. Met de mkb-toets checkt u of uw organisatie telt als een mkb-bedrijf.
  • Ontvangt uw bedrijf de-minimissteun? Of is uw bedrijf van een groep of fiscale eenheid die deze steun krijgt? Dan mag de de-minimissteun in dit jaar en de 2 belastingjaren hiervoor maximaal € 200.000 zijn.
  • Elke mkb-onderneming, of groep of fiscale eenheid waar de mkb-onderneming deel van uitmaakt, kan 1 missievoucher per kalenderjaar aanvragen. Voor een jaarlijks terugkerende beurs of handelsmissie in een doelland kunt u slechts 2 keer een voucher ontvangen.

Er gelden verder geen regels voor sectoren en/of landen.

Let op: wanneer u uw missievoucher aanvraagt, meldt u zich niet automatisch aan voor deelname aan de activiteit. U meldt zich apart aan bij de organisator van de activiteit.

Voorwaarden handelsmissie of beursinzending

  • De organisator van de handelsmissie of beursinzending is een Nederlandse private partij.
  • De handelsmissie of beursinzending moet openbaar gepubliceerd zijn en toegankelijk voor mkb-ondernemingen. Hierop staan activiteiten van Nederlandse private partijen. Let op: vermelding op de agenda geeft niet automatisch recht op een missievoucher.
  • Bij een handelsmissie of beurszending moet het gaan om een collectief; u gaat samen met 1 of meer andere Nederlandse bedrijven naar een beurs of op handelsmissie.
  • Krijgt een activiteit financiële steun van de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan? Dan kunt u de missievoucher niet inzetten. U kunt bijvoorbeeld geen missievoucher gebruiken om mee te gaan met economische missies georganiseerd door RVO.nl. Of missies waarbij een gemeente, provincie of Nederlandse ambassade een deel van de kosten betaalt.
  • De activiteit waarvoor u een aanvraag indient, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden. Het is niet mogelijk om achteraf een voucher aan te vragen.
Als u uw voucher aanvraagt, verklaart u dat u aan de voorwaarden voldoet.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.