SIB Voucher Marktentree aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SIB Voucher Marktentree

17-02-2021

Heeft u een land gevonden waar u de beste kansen ziet voor uw product? Wilt u graag begeleiding bij het betreden van deze markt? Dan is de Voucher Marktentree van de regeling Starters International Business (SIB) iets voor u. Met deze voucher kunt u met korting een externe deskundige inhuren die u begeleidt.

De voucher marktentree is een online voucher waarmee u een adviseur betaalt die u zelf kiest. Na aflevering van het eindrapport zet u de voucher op naam van de adviseur. Die wisselt uw voucher digitaal in. De voucher is een tegemoetkoming van 50% in de kosten tot een maximum € 2.500 exclusief btw.

Voor wie?

U kunt de voucher marktentree aanvragen:

 • als u een Nederlandse mkb-ondernemer bent. Met de mkb-toets checkt u of uw organisatie telt als een mkb-onderneming;
 • vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten);
 • als u al informatie heeft verzameld over een bepaalde buitenlandse markt.

Waarvoor?

De voucher marktentree gebruikt u voor advies van een externe deskundige. Deze adviseur is onafhankelijk. U heeft geen zakelijke verbintenis.

Wat kan de adviseur onder meer voor u doen? Hij of zij:

 • introduceert u bij lokale netwerken en hun experts;
 • onderhoudt contacten;
 • helpt bij een mogelijke vestiging in het doelland.

U kunt de voucher niet gebruiken voor:

 • uw eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject;
 • reis- en verblijfkosten.

Voorwaarden

Wij verstrekken één voucher per 2 jaar, en slechts één keer een voucher voor hetzelfde doelland.

De externe deskundige die u inhuurt:

 • heeft tenminste hbo/wo werk- en denkniveau;
 • heeft recente sectorexpertise of -kennis gerelateerd aan het doel van de aanvraag;
 • heeft een relevant netwerk in het doelland;
 • werkt bij een organisatie die dienstverlening aanbiedt in het doelland.

U mag een externe deskundige inhuren die gevestigd is in het buitenland (Nederlands- of Engelstalig).

Aanvragen

Om een SIB Voucher marktentree aan te vragen, doorloopt u de volgende stappen:

 1. Zoek een adviseur die bij uw vraag past. Vraag hem/haar om een offerte en een cv.  In de offerte moet gespecificeerd staan welke diensten de adviseur gaat leveren en wat die dienstverlening per onderdeel kost. Nadat u de offerte heeft ontvangen, heeft u 3 maanden de tijd om de voucher aan te vragen.
 2. Vraagt u de voucher aan vanuit Nederland? Dan heeft u voor de aanvraag eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd. Vraagt u de voucher aan vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk? Dan heeft u geen eHerkenning nodig.
 3. Vraag de voucher aan via de knop hieronder. Er zijn aparte formulieren voor aanvragen vanuit Nederland en voor aanvragen vanuit het Caribisch gebied. Kies het juiste formulier, vul het in en verstuur het samen met de offerte en het cv van de adviseur naar RVO. Let op: voor aanvragen vanuit Nederland kiest u in de regelingenlijst voor VIO 2021: Voucher Marktentree.

Uw aanvraag direct regelen

Betrouwbaarheidsniveau eHerkenning gaat omhoog

Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig om in te loggen voor SIB. Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer 2 weken.

Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is de machtiging direct aan te passen.

Nog geen eHerkenning? Regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 2+ en machtiging RVO-diensten op niveau eH2+. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar.

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet heeft ingestuurd. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Is de beslissing positief, dan krijgt u een online voucher. Deze is 6 maanden geldig. U moet de voucher binnen die periode gebruikt hebben. Als u daarom vraagt, kunt u de geldigheid 1 keer verlengen met nog eens 6 maanden. U kunt uw voucher niet aan iemand anders geven.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u iets wijzigen aan uw voucher? Dan geeft u dit aan ons door.

 • Heeft u de voucher vanuit Nederland aangevraagd? Klik op de knop hieronder en kies dan voor 'Beheren'. U logt in met eHerkenning 1. Let op: vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig om in te loggen. Vervolgens gaat u naar uw zaak en kiest u de gewenste wijzigingsoptie.
 • Heeft u de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied, dan kunt u wijzigingen per mail doorgeven aan sib@rvo.nl.
 • U kunt alleen administratieve wijzigingen doorgeven. U kunt de aanvraag niet inhoudelijk aanpassen. Wel kunt u vragen om de aanvraag in te trekken.

Wijzigingen doorgeven

Voucher overdragen

Is het adviestraject afgerond, dan draagt u uw voucher over aan uw adviseur. Dit doet u als volgt:

 • Heeft u de voucher vanuit Nederland aangevraagd? Klik op de knop hieronder en kies dan voor 'Beheren'. U logt in met eHerkenning 1. Let op: vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig om in te loggen. Daarna gaat u naar Overdragen en voert u de taak Voucheroverdracht uit.
 • Heeft u de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied? Klik op de knop hieronder en kies dan voor 'Voucher marktentree - Caribisch deel van het Koninkrijk overdragen'. Download de verklaring, vul hem in en stuur hem per mail naar sib@rvo.nl.
 • Heeft een intermediair namens u de aanvraag ingediend vóór 26 juni 2020? Dan kunt u de intermediair ook vragen om de overdracht uit te voeren. In dat geval moet u eerst de ‘Verklaring overdracht voucher martktentree’ invullen en ondertekenen. Uw intermediair uploadt deze verklaring dan bij de overdracht. U vindt de verklaring op via de knop hieronder.

Voucher verzilveren

Als de ondernemer de voucher heeft overgedragen, kan de adviseur deze verzilveren. Als adviseur ontvangt u een e-mail als de overdracht is verwerkt. Vervolgens verzilvert u de voucher als volgt:

 • Is de voucher vanuit Nederland aangevraagd? Klik op de knop hieronder en kies dan voor 'Beheren'. U logt in met eHerkenning 1. Let op: vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig om in te loggen. Daarna gaat u naar de betreffende zaak en kiest u voor Verzilveren.
 • Is de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied? Klik dan op de knop hieronder en kies dan voor ‘Voucher marktentree - Caribisch deel van het Koninkrijk verzilveren’. U hoeft hiervoor niet in te loggen.

Voucher verzilveren

Let op: u moet de voucher verzilveren binnen 3 maanden nadat de voucher is overgedragen. Doet u dat te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald. U kunt deze termijn niet verlengen.

Wij controleren de aanvragen voor verzilvering steekproefsgewijs. Valt een aanvraag in de steekproef, dan vragen wij u om extra informatie aan te leveren. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

For English speaking experts/consultants

As expert and/or consultant, you will receive a notification by email once the voucher has been transferred to you and you can redeem the voucher. To do this use the webform 'Application for subsidy voucher market entry for experts/consultants'.

Once you have received the voucher, you must redeem it within 3 months. If you don't, it will no longer be valid. You cannot extend the period of validity. You will receive a decision on your application within 13 weeks.

Redeem voucher

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.