Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen

15-01-2021

Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de verschillende openstellingsrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE en SDE+).

Overzicht gerealiseerd vermogen SDE(+)

Vanaf het moment van beschikken hebben subsidieontvangers van de SDE+ afhankelijk van de categorie tot uiterlijk 4 jaar de tijd om het project te realiseren, de productie-installatie in gebruik te nemen.

Het overzicht 'Gerealiseerd vermogen Stimulering Duurzame Energieproductie' onder de downloads laat zien hoeveel vermogen (MW) is gerealiseerd uit de SDE-rondes vanaf 2008. Het overzicht wordt elk half jaar bijgewerkt.

Projecten in beheer SDE(+)

De interactieve SDE-viewer geeft in één oogopslag informatie over de projecten die met SDE-subsidie zijn of worden gerealiseerd. U kunt de SDE-viewer gebruiken om specifiek te zoeken naar projecten op locatie, categorie, vermogen, realisatiestatus en/of (verwachte) realisatiejaar. Bij de downloads vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE- en SDE+-rondes. Bekijk ook de lijst- en een kaartweergave van deze projecten op Volg SDE(+)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verstrekt RVO geen gegevens van particulieren, vof's en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn. Deze gegevens zijn in de overzichten geanonimiseerd.

U vindt de overzichten SDE(+) 'Projecten in beheer' van voorgaande jaren in de bibliotheek.

Staafdiagram Verplichtingenbudget per technologie (water, zon, geothermie, wind en biomassa) in de jaren vanaf de SDE+2011 tot en met SDE+-2019 najaar.

 

Voortgang

Deze figuur toont de voortgang van de SDE, SDE+ en Wind op Zee tenders op 1 mei 2020. De hoeveelheid energie (PJ per jaar) is per openstellingsronde weergegeven.

SDE en SDE+ (inclusief Wind op Zee) op 1 mei 2020
Staafdiagram over alle SDE- en SDE+ (inclusief Wind op Zee) -jaren en rondes waarop globaal af te lezen is wat er qua projecten aan maximale subsidiabele productie per jaar is ingetrokken, in ontwikkeling en
gerealiseerd is.
 

Verwachte hernieuwbare energieproductie

Deze figuren tonen de (verwachte) hernieuwbare energieproductie en de (verwachte) uitgaven per regeling in de periode 2010 tot en met 2030 voor de MEP, SDE en SDE+-projecten in beheer. De verwachte energieproductie en uitgaven zijn gebaseerd op ramingen van mei 2020.

Twee grafieken

  • Uitsplitsing (verwachte) producties MEP, SDE en SDE+ projecten in beheer
    Per jaar uitgedrukt in PJ/jaar en lopend vanaf jaren 2010 tot en met 2030.
     
  • Uitsplitsing (verwachte) kasuitgaven MEP, SDE en SDE+projecten in beheer
    Per jaar uitgedrukt in miljoen euro en en lopend vanaf jaren 2010 tot en met 2030.

Uitsplitsing (verwachte) kasuitgaven MEP, SDE en SDE+ projecten in beheer.

In 2010 was dit voor alle categorieën samen: € 690 miljoen
In 2011 was dit voor alle categorieën samen: € 713 miljoen
In 2012 was dit voor alle categorieën samen: € 694 miljoen
In 2013 was dit voor alle categroieën samen: € 648 miljoen
In 2014 was dit voor alle categroieën samen: € 602 miljoen
In 2015 was dit voor alle categroieën samen: € 676 miljoen
In 2016 was dit voor alle categroieën samen: € 903 miljoen
In 2017 was dit voor alle categroieën samen: € 959 miljoen
In 2018 was dit voor alle categroieën samen: € 1.072 miljoen
In 2019 was dit voor alle categroieën samen: € 1.173 miljoen

Alle categorieën zijn:
Water, zon, Geothermie, Wind en Biomassa

Bron: Kamerbrief, 24 juni 2020, Uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.