Service menu right

Realiseren Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

24-11-2020, 09:00

Heeft u de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aangevraagd? En heeft u een positieve beschikking ontvangen?

Dan volgt u de volgende stappen.

Geef een uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie af

 • Voor grote projecten waarvoor € 400 miljoen of meer subsidie is verleend, moet u een ondertekende uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie afgeven.
 • De uitvoeringsovereenkomst moet u binnen 2 weken na afgifte van de beschikking ondertekenen en naar RVO sturen. Daarvoor gebruikt u het format Uitvoeringsovereenkomst Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ (te vinden onder downloads).
 • De bankgarantie moet u binnen 4 weken na afgifte van de beschikking naar RVO sturen. Hiervoor gebruikt u het format Model bankgarantie Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ (te vinden onder downloads).
 • Wordt voor dezelfde productie-installatie een volgende beschikking afgegeven, terwijl de productie ten behoeve van de eerdere beschikking nog niet is gestart? Dan is een uitvoeringsovereenkomst ook verplicht als de optelsom van de beschikkingen groter is dan € 400 miljoen.

De verplichte uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie zijn niet van toepassing op grootschalige projecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen SDE Uitvoeringsovereenkomst.

Realiseer uw project

Voordat u de productie-installatie gaat realiseren, neemt u contact op met uw regionale netbeheerder om de kosten en planning van uw netaansluiting na te gaan.
 • Binnen 18 maanden na uw subsidiebeschikking moet u aan RVO afschriften sturen van uw opdrachtverstrekkingen. Hierop staan de onderdelen voor de productie-installatie beschreven en ook de opdrachten voor de bouw van de productie-installatie.
 • Realiseer het project en neem de productie-installatie in gebruik binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan in uw beschikking.
 • Zolang uw project nog niet gerealiseerd is, dient u elk jaar een voortgangsrapportage in te vullen. RVO stuurt u hiervoor jaarlijks een formulier toe.
 • Enkele maanden voor de opgegeven realisatiedatum van uw project ontvant u van RVO een formulier waarin u de productieraming voor de komende periode aan geeft. Wanneer u uw project eerder verwcht te realiseren, geeft u dat tijdig door aan RVO. Dit kan per e-mail naar sde@rvo.nl.

Vraag uw EAN-code op

 • Na realisatie van uw project vraagt u bij uw netbeheerder de EAN-code (European Article Numbering) op van uw duurzame productie-installatie. Bij meerdere productie-installaties ontvangt u meerdere EAN-codes.
 • Heeft u de EAN-code(s) ontvangen en de productie-installatie gerealiseerd? Meld u dan aan bij een certificerende instantie zoals CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of VertoGas (voor hernieuwbaar gas).
 • De netbeheerder, of in geval van warmte het meetbedrijf, moet u vervolgens vaststellen als producent van duurzame energie. Lees meer informatie op Certiq.nl of op Vertogas.nl.
De certificerende instantie zal aan RVO een verklaring sturen, dat uw installatie in aanmerking komt voor bevoorschotting. Op basis van deze verklaring regelt RVO de bevoorschotting in.
 

Wijzigingen en aanvullende informatie

Verandert er tijdens de realisatiefase bijvoorbeeld een contactpersoon of postadres, dan geeft u dit door aan RVO. Dit doet u door een e-mail te sturen naar sde@rvo.nl. Vermeld hierin het projectnummer en wat u wilt wijzigen. Wijzigingsverzoeken worden alleen in behandeling genomen wanneer deze afkomstig is van de aanvrager of de gevolmachtigde intermediair.

Meer weten?

Wetten en regels                    Uw project aanvragen
Publicaties                            Uw project beheren
Berekenen

Feiten en Cijfers

Bekijk de informatie over de projecten die in beheer zijn en lees hoeveel subsidie er is toegekend.
•    Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen
•    Stand van zaken aanvragen
•    Hernieuwbare energieproductie 2018 SDE+
•    Volg SDE(+)

Overig

Praktijkverhalen
Veel gestelde vragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.