Service menu right

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Tijdelijk gesloten

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Openstellingsrondes en budget

De SDE+-najaarsronde 2019 is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

SDE+ voorjaar 2020

Op 19 december 2019 kondigde minister Wiebes via een Kamerbrief zijn plannen voor de SDE+-voorjaarsronde 2020 aan. De SDE+ voorjaar 2020 is open van 17 maart, 9:00 uur tot 2 april, 17:00 uur en heeft een budget van € 2 miljard.

Fases openstellingsronde voorjaar 2020

De openstellingsronde heeft 3 fases. De fasegrenzen zijn verlaagd ten opzichte van de najaarsronde 2019 om rekening te houden met kostprijsreductie en om voldoende concurrentie tussen technieken plaats te laten vinden.

Openstellingsronde
SDE+ voorjaar 2020
Fasegrens hernieuwbare
elektriciteit en/of warmte
€/kWh
Fasegrens hernieuwbaar gas
€/kWh*
Fase 1
17 maart, 9:00 uur tot 23 maart, 17:00 uur
 0,070 0,049
Fase 2
23 maart, 17:00 uur tot 30 maart, 17:00 uur
 0,080 0,056
Fase 3
30 maart, 17:00 uur tot 2 april, 17:00 uur   
 0,130 0,092

*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17).

Uw project beheren

Voert u al een project uit onder de SDE+? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van een vaststelling. Wilt u uitleg over de beheerfase, leest u dan het stappenplan door.

Milieusteunkader (MSK)

In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun er is toegestaan voor projecten op het gebied van milieubescherming. RVO bepaalt met behulp van de zogenaamde MSK-cumulatietoets (MSK-toets) de steun aan uw project. Zo wordt voorkomen dat u meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. De MSK-toets geldt niet voor particulieren.

Informatie over de MSK-procedure, rekenmodellen en een Model accountantsverklaring SDE staan op mijn.rvo.nl onder de tab Milieusteunkader (MSK).

Verbreding SDE+

De SDE+ voorjaar 2020 is de laatste openstellingsronde in de huidige vorm. Na de voorjaarsronde wordt de regeling verbreed onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ gaat de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit gebeurt door middel van een exploitatiesubsidie. In de Kamerbrieven van 26 november 2018, 26 april 2019 en 17 februari 2020 leest u hierover meer.

SDE+ in de praktijk

Wie kregen eerder subsidie uit de SDE+? Lees een selectie van praktijkverhalen van ondernemers en instellingen die gebruikmaakten van de SDE+.

Wet- en regelgeving

De informatie op de SDE-webpagina's is een samenvatting van de officiële regelingen. Het ministerie van EZK publiceert de ministeriële regelingen van de SDE in de Staatscourant. Deze publicaties zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van subsidieaanvragen. Hieronder vindt u een overzicht met alle links naar de gepubliceerde regelingen.

Wet- en regelgeving Stimulering Duurzame Energieproductie

Veelgestelde vragen

Nog vragen over de SDE+? Bekijk eerst onze antwoorden op de veelgestelde vragen.