Service menu right

Windenergie op zee SDE+

Gesloten

Voor de realisatie van windparken organiseert RVO.nl tenders. In deze tenders kunnen aanvragen ingediend worden voor een subsidie en/of een vergunning. Van 2015 t/m 2018 zijn er 3 tenders geweest voor een subsidie vanuit de SDE+.

De subsidie Sitmulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is toegekend aan de volgende windenergieprojecten:

Deze windparken zijn nu in aanbouw.

Meer informatie over Windenergie op zee

Wlt u weten welke tenders u de komende jaren kunt verwachten voor vergunningen voor de bouw van windparken op de Noordzee? Wilt u weten welke windparken er al operationeel zijn? Of wilt u meer weten over onderzoeken, innovaties, inspraak en internationale kansen rond windenergie op zee?

Check ons portal Windenergie op zee.