Service menu right

Subsidie en vergunningronde Borssele, kavels III en IV

Gesloten

Subsidie en vergunningen voor kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele worden beschikbaar gesteld aan de laagste bieder die aan alle voorwaarden voldoet. De tender voor de subsidie en vergunning van het windenergiegebied Borssele III en IV was open van 16 tot en met 29 september 2016 tot 17.00 uur.

Winnaar tender Borssele kavels III en IV

Maandag 12 december 2016 maakte Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend dat Blauwwind II c.v., een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE, winnaar is van de tender Borssele kavels III en IV. Het nu winnende consortium won de tender met 5,45 cent per kilowattuur.

Aanvragers tender Borssele kavels III en IV

RVO.nl maakt de namen van de gerangschikte aanvragers in alfabetische volgorde openbaar. In totaal zijn 20 aanvragen gerangschikt. Van de ontvangen 26 aanvragen voldeden 20 aan de voorwaarden en eisen van de tender. Tenderbedragen van aanvragers zijn bedrijfsvertrouwelijk en concurrentiegevoelig. RVO.nl maakt daarom alleen de namen van de gerangschikte aanvragers bekend.

Beschrijving Borssele kavels III en IV

In de Project and Site Description (PSD) en de bijlagen A: Applicable law, B: Environmental Impact Assessment en C: Boundaries and Coordinates is een beschrijving van het windenergiegebied Borssele III en IV opgenomen inclusief een overzicht aan beschikbare onderzoeksgegevens.

Bouw windpark

Blauwwind II c.v., een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE, heeft aangegeven in Q4 te starten met de bouw en het windpark in 2020 gerealiseerd te hebben met 77 turbines van het type V164 - 9.5 MW. Hiermee krijgt het windpark een totaal geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW.

Meer weten?

  • Tot 9 september 2016 was het mogelijk om vragen te stellen over de subsidie en vergunning van de kavels III en IV. Deze vragen heeft RVO beantwoord en vindt u in dit overzicht  (PDF), versie van 19 september.
  • Offshorewind.rvo.nl (onderzoeken en bijeenkomsten).