Service menu right

Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen

Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de verschillende openstellingsrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE en SDE+).

Overzicht gerealiseerd vermogen SDE(+)

Vanaf het moment van beschikken hebben subsidieontvangers van de SDE+ afhankelijk van de categorie tot uiterlijk 4 jaar de tijd om het project te realiseren, de productie-installatie in gebruik te nemen.

Het overzicht 'Gerealiseerd vermogen Stimulering Duurzame Energieproductie' onder de downloads laat zien hoeveel vermogen (MW) is gerealiseerd uit de SDE-rondes vanaf 2008. Het overzicht wordt elk half jaar bijgewerkt.

Projecten in beheer SDE(+)

De interactieve SDE-viewer geeft in één oogopslag informatie over de projecten die met SDE-subsidie zijn of worden gerealiseerd. U kunt de SDE-viewer gebruiken om specifiek te zoeken naar projecten op locatie, categorie, vermogen, realisatiestatus en/of (verwachte) realisatiejaar. Bij de downloads vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE- en SDE+-rondes. Bekijk ook de lijst- en een kaartweergave van deze projecten op Volg SDE(+)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verstrekt RVO geen gegevens van particulieren, vof's en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn. Deze gegevens zijn in de overzichten geanonimiseerd.

U vindt de overzichten SDE(+) 'Projecten in beheer' van voorgaande jaren in de bibliotheek.

Verplichtingenbudget per technologie in de verschillende SDE+- rondes

Voortgang

Deze figuur toont de voortgang van de SDE, SDE+ en Wind op Zee tenders op 1 september 2019. De hoeveelheid energie (PJ per jaar) is per openstellingsronde weergegeven.

Voortgang SDE en SDE plus september 2019

Verwachte hernieuwbare energieproductie

Deze figuren tonen de (verwachte) hernieuwbare energieproductie en de (verwachte) uitgaven per regeling in de periode 2010 tot en met 2030 voor de MEP, SDE en SDE+-projecten in beheer. De verwachte energieproductie en uitgaven zijn gebaseerd op ramingen van september 2019.

Gerealiseerde en verwachte hernieuwbare energieproductie

Bron: Kamerbrief, 12 november 2019, Resultaten SDE+-voorjaarsronde 2019