Service menu right

Voorwaarden SAH - verhuurders

Wilt u in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent verhuurder. Daaronder verstaan wij woningcorporaties, institutionele beleggers en particuliere verhuurders.
 • Na de aanpassingen is de huurwoning helemaal aardgasvrij. Alle warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater komt de woning binnen via een warmtenet. Ook is er geen aardgas in de woning meer nodig om te koken.
 • De subsidie geldt voor alle huurwoningen waarvoor een bouwvergunning/omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018. Huurwoningen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning die is aangevraagd op of na 1 juli 2018 zijn namelijk al aardgasvrij. Uitzonderingen hierop zijn huurwoningen waarvoor de gemeente vanwege zwaarwegende redenen besloot om de huizen toch op gas aan te sluiten.
 • Uw huurwoning is de afgelopen 24 maanden minimaal 3 maanden verhuurd.
 • Huurwoningen die via dezelfde getekende overeenkomst met de warmteleverancier worden aangesloten op een warmtenet, combineert u in één subsidieaanvraag.
 • In de overeenkomst met een warmteleverancier staat/staan:
  • dat de huurwoningen worden aangesloten op een warmtenet;
  • dat de huurwoning binnen 5 jaar op het warmtenet wordt aangesloten;
  • de kosten van de warmteleverancier voor het aansluiten van de huurwoning op het warmtenet.
 • Vraagt u voor € 25.000 of meer subsidie aan? Dan mogen de aanpassingen voor het aardgasvrij maken nog niet vóór de subsidieaanvraag zijn begonnen. Ook moet u een verklaring hebben van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Bij het aanvragen moet u deze verklaring uploaden.
 • Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan? Dan moeten de aanpassingen voor het aardgasvrij maken na 17 september 2019 zijn begonnen. Ook moet u een verklaring hebben van de de-minimisverordening. Bij het aanvragen moet u deze verklaring uploaden.
 
U leest meer over het aanvragen van de SAH op de pagina Aanvragen SAH. U kunt de SAH aanvragen van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *