Service menu right

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband.

Ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuis wonen langer zelfstandig thuis laten wonen met behulp van e-health. Dat is het doel van de SET. 

Het gaat om bestaande e-health:

  • die de kwaliteit van leven verbetert van mensen met een (risico op) chronisch ziekte of ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag;
  • die zorgverleners in staat stelt om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening;
  • waarmee gemeenten en zorgverzekeraars meer mensen met een zorgvraag kunnen helpen bij gelijkblijvende kosten.

Budget

Voor 2019 is € 28 miljoen subsidie beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en volledigheid. Wilt u weten welke activiteiten en bijbehorende kosten in aanmerking komen voor subsidie? Lees meer over de subsidiabele kosten.

In de tabel hieronder ziet u de stand van zaken voor het subsidiebudget. Deze informatie werken we regelmatig bij.

grafiek Budgetthermometer SET stand 10-09-2019

De stand van zaken van het budget is als volgt. Van de totale € 28 miljoen is momenteel 7% toegekend. De aanvragen in behandeling dekken 29% van het budget.

Voorwaarden

Wilt u voor subsidie in aanmerking komen? Bekijk de voorwaarden van SET. De beoordelingscriteria volgen na publicatie van de regeling in de Staatscourant.

Aanvragen

Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis)) kan in samenwerking met 1 of meerdere inkopers van zorg en/of ondersteuning (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen. Deze samenwerking noemen we in de regeling een innovatiecluster e-health.

Een aanvraag indienen kan vanaf 1 maart 2019, via mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de benodigde formulieren voor een aanvraag. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Quickscan

Overweegt u een aanvraag voor de SET in te dienen? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan uw plan kort toe te lichten. RVO.nl toetst samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. RVO.nl bekijkt dan samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. Als het nodig is, denken onze adviseurs met u mee en geven persoonlijk advies op maat.

Ondersteuningsprogramma SET-up

Bij de SET-regeling hoort ook een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Lees meer over SET-up.

SET in de praktijk

Bekijk een kort filmpje over revalidatiecentrum Basalt en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, die dankzij de SET betere zorg aan huis kunnen bieden met bestaande eHealth. Bekijk het volledige filmpje op de website van ZonMw.

Video SET Basalt Zorg en Zekerheid

Meer weten?

RVO.nl voert de SET uit samen met partner ZonMw. Op hun website vindt u onder andere voorbeelden van samenwerking in een innovatiecluster en een rekenvoorbeeld van een project.

Heeft u nog vragen over de SET? Mogelijk staat uw vraag bij de veelgestelde vragen op de website van ZonMw.