Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

18-01-2021

Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband.

Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. In 2020 is PréSET hieraan toegevoegd waarmee de zorgaanbieder tot een gedragen visie kan komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie.

Laat u inspireren door een aantal voorbeelden van e-health toepassingen.

Budget

Voor 2021 is momenteel € 5 miljoen subsidie beschikbaar.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en volledigheid.

Voorwaarden

Wilt u voor subsidie in aanmerking komen?

Quickscan

Overweegt u een aanvraag voor de SET in te dienen? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan uw plan kort toe te lichten. Let op: dit is niet de aanvraag zelf. Aanvragen kan alleen via mijn.rvo.nl.

Wij bekijken samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. Als het nodig is, denken onze adviseurs met u mee en geven persoonlijk advies op maat.

Aanvragen

Een PréSET- of SET-aanvraag dient u in op mijn.rvo.nl. De regeling loopt tot en met 31 december 2021. U logt in met eHerkenning niveau 1 of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

De regeling Set Covid-19 is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Bij uw aanvraag voor SET-innovatieclusters kunt u kiezen uit 2 opties:

 1. Aanvraag voor een klein innovatiecluster (subsidiebedrag tot € 125.000)
 2. Aanvraag voor een groot innovatiecluster (subsidiebedrag vanaf € 125.000)

Direct regelen

Bekijk ook het filmpje van ZonMw waarin wordt uitgelegd waarvoor u precies subsidie kunt aanvragen en hoe het in zijn werk gaat om een aanvraag te doen.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Op mijn.rvo.nl vindt u hiervoor de benodigde formats.

Aanvraag voor PréSET (visievorming):

 • Model A1. Activiteitenplan (Word)
 • De-minimisverklaring
 • Offertes van derde partijen wanneer van toepassing
SET aanvraag voor een klein innovatiecluster (subsidie tot € 125.000):
 • Model A2. Activiteitenplan (Word)
 • Format Begroting (Excel)
 • Model B Bewijsstuk financiering eigen aandeel (Word)
 • Model C Verklaring tot samenwerking (Word)

SET aanvraag voor een groot innovatiecluster (subsidie vanaf € 125.000):

 • Model A3 Activiteitenplan (Word)
 • Format Begroting (Excel)
 • Model B Bewijsstuk financiering eigen aandeel (Word)
 • Model C Verklaring tot samenwerking (Word)

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u van ons bericht over de subsidie. Dit neemt 4 tot 22 weken in beslag. Het is mogelijk dat wij u nog aanvullende vragen stellen over uw aanvraag.

Subsidieaanvragen van een groot innovatiecluster beoordelen wij in samenwerking met ZonMW. Ook leggen wij deze een adviescommissie. Een interview kan daarbij onderdeel van het traject zijn.

De overige subsidieaanvragen beoordelen wij zelf.

Als uw project wijzigt

Als u subsidie krijgt, moet u het project volgens het projectplan uitvoeren. Tijdens de looptijd van het project kunnen er veranderingen in het projectplan optreden. Vertraging, stopzetting of andere belangrijke wijzigingen moet u, voordat de wijziging ingaat, aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk (maar in ieder geval vóór de einddatum van het project) op mijn.rvo.nl.

Direct regelen

Is het nodig, dan kunnen wij de subsidieverlening aanpassen. Als u de wijziging niet op tijd doorgeeft, loopt u het risico dat wij de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Voortgang van uw project

Bij deze subsidie rapporteert u de voortgang van de tussen- en einddoelen van uw project. U gebruikt hiervoor het formulier SET Voortgang verslag op mijn.rvo.nl.

Direct regelen

Vaststelling aanvragen

Vaststelling voor SET COVID-19 vraagt u aan op mijn.rvo.nl. Met uw aanvraag stuurt u de Verklaring werkelijke kosten en opbrengsten SET COVID 19 (pdf) mee. Op mijn.rvo.nl vindt u hiervoor een format.

Direct regelen

Ondersteuningsprogramma SET-up

Bij de SET-regeling hoort ook een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Lees meer over SET-up op de website van VitaValley.

SET in de praktijk

Benieuwd naar goedgekeurde projecten? Bekijk dan ons projectenoverzicht. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en jaar. Ook het filmpje over Innovatiecluster Achterhoek, die dankzij SET-subsidie digitale zorg op afstand kon uitrollen, geeft een goed beeld van de mogelijkheden en resultaten. Net als het praktijkverhaal over het project 'Virtuele thuiszorg' in Heerlen.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.