Service menu right

SET COVID-19: uitbreiding SET voor coronavirus

Bijna open

Wilt u als aanbieder van zorg of ondersteuning rond de coronacrisis extra inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis? Mogelijk komt u in aanmerking voor de uitbreiding van de SET-regeling: SET COVID-19. Deze regeling gaat in de week van 6 april weer open.

Heeft u al een aanvraag ingediend? Dan is uw aanvraag in behandeling en krijgt u zo snel mogelijk bericht.

Zorg op afstand

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden (voor voorbeelden: zie 'Digitale toepassingen').

Uitbreiding SET-regeling

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uit te breiden met de regeling SET COVID-19. Dit is een tijdelijke regeling, die eindigt op 1 juni 2020 of zodra het beschikbare budget van 23 miljoen euro op is. De regeling geeft aanbieders van ondersteuning of zorg de mogelijkheid geeft om een subsidieaanvraag in te dienen.

Budget

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan u maximaal 50% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. Zijn de werkelijke kosten lager dan € 50.000? Dan verrekent RVO het verschil. Het beschikbare budget voor SET COVID-19 is € 23 miljoen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

Aanvragen

In de week van 6 april is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen. Een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers kan een aanvraag indienen. Zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking. Dit doet u door in een beknopt plan van een paar A4 te beschrijven via welke stappen u zorg op afstand in uw organisatie gaat waarmaken. Aanbieders van zorg kunnen op mijn.rvo.nl een aanvraag indienen (zie apart tabblad bij aanvragen/bijlagen bij uw aanvraag). Daar vindt u ook de benodigde formulieren voor een aanvraag, samen met een format voor het stappenplan. U hoeft voor deze aanvraag geen samenwerkingsverklaring bij te voegen. De beoordelingscriteria van de reguliere SET zijn niet van toepassing op de SET COVID-19.

eHerkenning

Alleen met eHerkennig is het mogelijk om de aanvraag in te dienen. U gebruikt eHerkenning op organisatieniveau. Heeft u zelf geen eHerkenning, maar iemand anders in uw organisatie wel? Dan kan die persoon de aanvraag indienen. Dit mag ook iemand zijn die niet bij het project betrokken is. Voor uw aanvraag van eHerkenning maakt het niet uit bij welk bedrijf u dit doet. Voor SET COVID-19 heeft u niveau 1 nodig (EH1).

Na uw aanvraag

U kunt alleen een aanvraag indienen als u in de begroting het gehele bedrag van € 50.000 opneemt. Als achteraf blijkt dat de daadwerkelijke kosten in praktijk later zijn uitgevallen, volgt een verrekening van RVO. Na afronding van het project dient de subsidieontvanger een verklaring in over de werkelijke kosten en opbrengsten, de verrichte activiteiten en of is voldaan aan verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidie.

Digitale toepassingen

De regeling ondersteunt toepassingen die bijdragen aan ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Extra ondersteuning bij beeldschermzorg

Vraagt u subsidie aan voor beeldschermzorg? Vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up lanceert VitaValley een 'Fasttrack Beeldschermzorg'. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg door aanbieders van ondersteuning en zorg. Hier vindt u kennis en praktische instrumenten/tips voor organisatie, inrichting, gebruik en training.

Meer weten?

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen op de website van ZonMw.