Service menu right

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

Gesloten

Werkt u bij een woningcorporatie of verhuurt u een of meer woningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt? En wilt u de energieprestatie van uw bestaande huurwoningen verbeteren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP).

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling kwam voort uit het Energieakkoord. De regeling sloot op 31 december 2018.

In totaal was er € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar en is er voor € 519 miljoen aangevraagd.

Na het bereiken van het subsidieplafond komen de door RVO ontvangen aanvragen op een wachtlijst. Blijkt na vaststelling dat er subsidiegeld vrijvalt, dan wordt een deel van de aanvragen op de lijst mogelijk alsnog toegekend. Betrokkenen ontvangen hierover nader bericht.

Budget

Voor deze regeling is een totaalbedrag van € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar.

Stand van zaken: aantal verwerkte aanvragen tot 1 juli 2020

AanvragersAantal aanvragenAantal verleende woningenVerleend subsidiebudgetAantal vastgestelde woningenVastgesteld subsidiebudget
Woningcorporaties4.046106.389€ 367.911.80098.751€ 295.418.100
Overige verhuurders7415.243€ 22.766.0424.775€ 17.160.200
Totaal4.787111.632€ 390.677.842103.526€ 312.578.300

Overzicht wachtlijst tot 1 juli 2020

Op de wachtlijst staan 210 aanvragen. Het betreft 6.541 woningen met een totaal aangevraagd bedrag van € 21.965.600.

Op dit moment zijn er enkele aanvragen van de wachtlijst in behandeling. Zodra aanvragen op basis van ontvangstdatum worden opgepakt, publiceren wij deze maandelijks in onderstaand overzicht.

Voorwaarden

De woning moet al voor aanvraag van STEP-subsidie bewoond zijn geweest. Bedrijfspanden, winkels, scholen en van gebouwen naar getransformeerde huurwoningen komen niet in aanmerking.

Eigenaars en verhuurders van niet-particuliere huurwoningen, zoals woningcorporaties, kunnen in aanmerking komen voor STEP-subsidie. Hetzelfde geldt voor particuliere verhuurders van bestaande huurwoningen. Bekijk de voorwaarden voor particuliere verhuurders en voor corporaties.

Na uw aanvraag

Is aan u een STEP-subsidie toegekend? Dan geldt het volgende.

Vaststelling en uitbetaling

We toetsen de geregistreerde Energie-Index, de opname- en registratiedatum in de centrale database EP-online en de eigendomssituatie bij het Kadaster. Dan stellen wij het besluit definitief vast. Dit gebeurt 24 maanden na de datum van de verleningsbeschikking.

Wij attenderen corporaties en particuliere verhuurders op de vaststelling. Dat doen we circa 2 maanden voordat de termijn van 24 maanden afloopt. Een van onze medewerkers neemt hierover contact met u op. Na de vaststelling door RVO is het subsidiebedrag definitief.

Bent u eerder klaar met de werkzaamheden dan 24 maanden na de subsidieverlening en de Energie-index is afgemeld in EP-online dan kunt u uw vaststelling eerder melden.

Uw vaststelling melden

Vanaf januari 2018 is begonnen met het uitbetalen van de eerste vastgestelde subsidiebedragen. U ontvangt voorafgaand aan de betaling een brief met alle informatie.

Wijzigingen in de regeling

Per 1 januari 2017 is voor woningcorporaties het maximale aanvraagbedrag van € 7,5 miljoen per aanvrager komen te vervallen. Voor particuliere verhuurders geldt een maximaal aanvraagbedrag van € 10 miljoen per aanvrager.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *