Service menu right

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

Gesloten

Werkt u bij een woningcorporatie of verhuurt u een of meer woningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt? En wilt u de energieprestatie van uw bestaande huurwoningen verbeteren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP).

Deze regeling is gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling kwam voort uit het Energieakkoord. De regeling sloot op 31 december 2018.

In totaal was er € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar en is er voor € 519 miljoen aangevraagd.

Na het bereiken van het subsidieplafond komen de door RVO.nl ontvangen aanvragen op een wachtlijst. Blijkt na vaststelling dat er subsidiegeld vrijvalt, dan wordt een deel van de aanvragen op de lijst mogelijk alsnog toegekend. Betrokkenen ontvangen hierover nader bericht. Lees meer over de wachtlijst onder het kopje 'Na uw aanvraag' op mijn.rvo.nl.

Budget

Voor deze regeling is een totaalbedrag van € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar.

Stand van zaken: aantal aanvragen tot 1 november 2019

AanvragersAantal aanvragenAantal verleende woningenVerleend subsidiebudgetAantal vastgestelde woningenVastgesteld subsidiebudget
Woningcorporaties4.037104.636€ 369.859.24263.713€ 206.654.100
Overige verhuurders7445.005€ 21.690.5003.320€ 12.413.900
Totaal4.781109.641€ 391.549.74267.033€ 219.068.000

Overzicht wachtlijst tot 1 november 2019

Op de wachtlijst staan 518 aanvragen. Het betreft 20.475 woningen met een totaal aangevraagd bedrag van € 80.539.900.

Op dit moment zijn er enkele aanvragen van de wachtlijst in behandeling. Zodra aanvragen op basis van ontvangstdatum worden opgepakt, publiceren wij deze maandelijks in onderstaand overzicht.

Voorwaarden

De woning moet al voor aanvraag van STEP-subsidie bewoond zijn geweest. Bedrijfspanden, winkels, scholen en van gebouwen naar getransformeerde huurwoningen komen niet in aanmerking.

Eigenaars en verhuurders van niet-particuliere huurwoningen, zoals woningcorporaties, kunnen in aanmerking komen voor STEP-subsidie. Hetzelfde geldt voor particuliere verhuurders van bestaande huurwoningen. Bekijk de voorwaarden voor particuliere verhuurders en voor corporaties.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

    Vaststelling en uitbetaling

    2 jaar na de beschikkingsdatum stellen wij de subsidie definitief vast op basis van de gegevens in EP online. Wij attenderen corporaties en particuliere verhuurders op de vaststelling. Dat doen we circa 2 maanden voordat de termijn van 24 maanden afloopt. Een medewerker van RVO.nl neemt hierover contact met u op. Na de vaststelling door RVO.nl is het subsidiebedrag definitief.

    Vanaf januari 2018 is begonnen met het uitbetalen van de eerste vastgestelde subsidiebedragen. U ontvangt voorafgaand aan de betaling een brief met alle informatie.

    Wijzigingen in de regeling

    Per 1 januari 2017 is voor woningcorporaties het maximale aanvraagbedrag van € 7,5 miljoen per aanvrager komen te vervallen. Voor particuliere verhuurders geldt een maximaal aanvraagbedrag van € 10 miljoen per aanvrager.