Service menu right

Veelgestelde vragen over bereiken budgetplafond STEP

Veelgestelde vragen

Vanaf welke datum komen aanvragen op de wachtlijst, en hoe lang is de verwerkingstijd op dit moment?

Op dit moment start de wachtlijst met aanvragen vanaf 6 juni. De verwerkingstijd van een aanvraag is gemiddeld vier weken. Hoelang u op de wachtlijst blijft staat, kan RVO.nl niet voorspellen. We weten namelijk niet of de projecten in de subsidieverleningen helemaal gerealiseerd worden. Houd daarom rekening met een wachttijd van meerdere maanden. Als uw aanvraag op de wachtlijst staat, krijgt u hierover van ons bericht.

Gaan jullie op een gegeven moment de regeling sluiten? Zodat er niet meer aangevraagd kan worden?

Nee, de regeling sluit niet voortijdig. Op dit moment (juli 2018) staan al zoveel aanvragen op de wachtlijst, dat daarmee het volledige resterende budget zal worden uitgeput. Aanvragen heeft daarom geen zin meer.

De positie op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst van aanvragen. Wat betekent dat?

De ontvangstdatum is de dag dat de aanvraag compleet is, dus met een Energie-index die niet ouder is dan 6 maanden, en inclusief alle juiste bijlagen.

Wat gebeurt er met meerdere aanvragen van dezelfde ontvangstdatum?

De volgorde op de wachtlijst op een zelfde ontvangstdatum wordt bepaald door loting.

Hoe bepaalt RVO.nl de ontvangstdatum voor de wachtlijst als de aanvraag niet volledig is ingediend?

Om te bepalen wat de ontvangstdatum van een aanvraag, toetst RVO.nl eerst de volledigheid van een aanvraag. Is de informatie die bij de aanvraag hoort juist en volledig? Dan is de datum van ontvangst de datum op de wachtlijst. Ontbreken er stukken bij de aanvraag dan vragen wij u om de aanvraag compleet te maken. De ontvangstdatum van de aanvraag op de wachtlijst wordt dan de ontvangstdatum - plus de reactietermijn om de aanvraag compleet te maken.

Voorbeeld: U heeft uw aanvraag 15 juni ingediend, RVO.nl toetst de volledigheid op 20 juni en verzoekt om aanvulling. U reageert op 25 juni, dan wordt de ontvangstdatum voor de wachtlijst 20 juni.

Hoe gaat het met aanvragen die ontvangen zijn op de datum dat het subsidieplafond wordt bereikt, en waarvoor nog aanvullende informatie nodig is?

Hiervoor geldt: als de aanvraag op ontvangstdatum dat het subsidieplafond bereikt is, niet volledig blijkt te zijn, dan wordt de ontvangstdatum het moment waarop de aanvraag compleet is. De aanvraag schuift dus met een latere ontvangstdatum naar achteren op de wachtlijst.

Met welke percentage uitval tussen verlening en vaststellen houdt RVO.nl rekening?

Dit is nog moeilijk te voorspellen. Op basis van de eerste vaststellingen zien we dat projecten deels niet gerealiseerd worden. We rekenen met ongeveer 10% uitval op dit moment.

Ook de RVV stopt. Komt het resterende geld voor de RVV bij de STEP?

Nee, de RVV is een fiscaal instrument, en dus geen subsidie. De korting wordt in vermindering van de verhuurdersheffing gebracht, dit loopt via de belastingdienst. Er is dus geen sprake van een resterend bedrag uit de RVV. In het Regeerakkoord wordt gesproken over een vervolg op de STEP: RVV Verduurzaming.