Toelichting circulair ketenproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Toelichting circulair ketenproject

22-12-2020

In de subsidie Circulaire ketenprojecten worden een paar termen gebruikt die we graag toelichten.

Het is belangrijk om dit te weten om een goed projectplan te schrijven.

Circulair ketenproject

In een circulair ketenproject werken ondernemers samen om product- of materiaalketens circulair te maken. Het kan dan gaan om:

  • veranderingen in bestaande product- of materiaalketens;
  • het opzetten van een nieuwe keten;
  • het opzetten of veranderen van een deel van een keten.

Binnen de product- of materiaalketen kunnen processen, diensten of businessmodellen circulair worden ontworpen, geproduceerd of georganiseerd.

Een circulair ketenproject kan over een product, proces, dienst of businessmodel gaan. De deelnemende bedrijven kunnen het resultaat van een geslaagd circulair ketenproject toepassen of klaarmaken voor marktintroductie. Het daadwerkelijk gebruik van het product, proces, businessmodel of de dienst zorgt voor minder verbruik van grondstoffen en minder CO2 uitstoot dan in de huidige situatie.

Voorbeelden van circulaire ketenprojecten zijn:

  • Het hergebruik van producten of materialen door processen en systemen in de keten anders in te richten.
  • Inrichten van een dienst voor een 'product als service'.
  • Ontwikkelen van een systeem voor het verhandelen van secundaire materialen.
  • Gebruik van alternatieve materialen: biobased en/of uit reststromen.

Belangrijk is dat duidelijk is over welk product of materiaal het gaat. Uiteindelijk moet iets concreets met dat materiaal of product gebeuren.

Circulaire ketensamenwerkingsverbanden

Een circulair ketensamenwerkingverband bestaat uit minstens 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers. Deze ondernemers hebben tenminste 3 verschillende rollen in een product- of materiaalketen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om materiaalleverancier, verwerker, producent van halffabrikaten of eindproducten, machinebouwer, ict-ontwikkelaar, verkooporganisatie et cetera.

Doel van de subsidie Circulaire ketenprojecten is dat blijvende samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van het project ten minste 3 van de deelnemende ondernemers blijven samenwerken. Deze 3 (of meer) partijen moeten:

  • een concrete rol hebben in de keten;
  • één hiervan moet de penvoerder van het subsidieproject zijn;
  • na het project samen blijven werken aan bijvoorbeeld de marktintroductie of toepassing van het product, de dienst, het proces of het businessmodel.

Het kan zo zijn dat er daarnaast partijen alleen tijdens het subsidieproject deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld zoals kennisleveranciers of materiaalontwikkelaars.

Een samenwerkingsverband is géén circulair samenwerkingsverband als het bijvoorbeeld bestaat uit een materiaalfabrikant, een projectontwikkelbureau en een contractresearchbedrijf dat alleen tijdens het project betrokken is.

Procesbegeleider

Bij de uitvoering van een circulair ketenproject moeten de deelnemers een procesbegeleider inhuren. De procesbegeleider helpt ze om de samenwerking op te starten en/of te ondersteunen. In de praktijk blijkt namelijk dat circulaire oplossingen van bedrijven vaak alleen in samenwerking met andere partijen in de keten (zoals afnemers en toeleveranciers) van de grond komen. Daarvoor is kennis, samenwerking en vertrouwen tussen partijen nodig. Dat gaat niet vanzelf. De samenwerking kan wel tot stand komen door de inzet van een procesbegeleider. Een procesbegeleider met ervaring die de sector, regio en het samenspel tussen partijen kent. De procesbegeleider hoeft na afloop van het project niet betrokken te blijven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.