Service menu right

Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector

Gesloten

Houdt u kalveren voor de kalfsvleesproductie? En doet u voor de eerste keer mee aan een erkende kwaliteitsregeling? Vraag dan subsidie aan voor de kosten die u maakt voor de certificering voor deze kwaliteitsregeling.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Met deze subsidie stimuleren we de kalversector om mee te doen aan vrijwillige kwaliteitssystemen. Zo kan de sector doorgroeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector. Hiermee verbetert de kwaliteit van het kalfsvlees. En dat is goed voor de gezondheid van de mens en het welzijn van het dier.

Erkende kwaliteitsregeling

Vitaal Kalf van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is in 2019 als enige kwaliteitsregeling erkend.

Budget

Het budget in 2019 is € 6 miljoen. Het totale budget voor alle jaren van deze subsidie is € 30 miljoen. Vanaf 2017 is er 5 jaar lang een bedrag van € 6 miljoen per jaar beschikbaar.

Voor een aanvraag in 2019 krijgt u maximaal 3 jaar lang een vergoeding voor de jaarlijkse kosten om mee te doen aan de kwaliteitsregeling. U kunt jaarlijks maximaal € 3.000 subsidie krijgen.

Kosten waarvoor u subsidie krijgt

Voor de volgende kosten krijgt u subsidie:

  • de eenmalige kosten voor het aanmelden bij de kwaliteitsregeling;
  • de jaarlijkse bijdrage voor het meedoen aan de kwaliteitsregeling;
  • de kosten voor de controle of u voldoet aan de eisen van de kwaliteitsregeling.

Kosten waarvoor u geen subsidie krijgt

U krijgt geen subsidie voor:

  • de kosten om aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling te kunnen voldoen, zoals aanpassingen in de bedrijfsvoering;
  • de kosten voor het uitbesteden van de subsidieaanvraag.

Verdeling budget door rangschikking

De subsidie is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van 2 criteria rangschikken we de aanvragen: de bedrijfsgrootte en het antibioticagebruik. Het budget gaat naar de aanvragen met de hoogste rangschikking.

Lees meer hierover op de informatiepagina Rangschikking van de aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het aanvragen van uitbetaling van uw subsidie.

Alle openstellingen van deze subsidie

Heeft u in een ander jaar subsidie aangevraagd? Op onderstaande informatiepagina’s vindt u alle informatie over die aanvraagjaren.