Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Tijdelijk gesloten
25-01-2021

Wilt u met uw scheepswerf een schip of offshore-constructie bouwen of verbouwen en hierbij ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties? Maak gebruik van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS). Zo kunt u technologieën testen om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot en/of uitstoot van andere emissies te verminderen, of (onderwater-) geluidsproductie te verlagen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Budget

In 2021 zijn er voor het eerst 2 tenders. Het budget per tender is € 2,3 miljoen. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager (of groep waartoe deze behoort) bedraagt € 1.250.000.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet een aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

De minister laat zich adviseren door een externe adviescommissie. Deze commissie stelt een score vast voor elk van de in de regeling genoemde toetsingscriteria. De toetsingscriteria zijn:

  • innovativiteit;
  • duurzaamheid;
  • economisch perspectief;
  • kwaliteit van de aanvraag.

Aanvragen

  • De 1e tender Subsidie Duurzame Scheepsbouw was geopend tot en met 2 april 2021, 17:00 uur.
  • De 2e tender is geopend vanaf 14 juni 2021, 9:00 uur tot en met 1 oktober 2021, 17:00 uur.

Na uw aanvraag

Bij een tender maakt het niet uit wanneer in de aanvraagperiode u uw aanvraag indient. Na de sluitingsdatum worden alle projecten met elkaar vergeleken. Binnen deze tender geeft de adviescommissie aan elk project een aantal punten voor 4 criteria. De criteria leest u in de publicatie van de Staatscourant. Het totaal aantal gescoorde punten bepaalt uw positie op de ranglijst. Het hoogst scorende project krijgt als eerste subsidie, daarna het project met het één na hoogste aantal punten etcera tot het hele beschikbare budget verdeeld is.

Heeft u in eerdere jaren subsidie voor de SDS aangevraagd en ontvangen? Dan kunt u een projectwijziging doorgeven of een vaststelling aanvragen.

Wijzigingen doorgeven

Als u iets wijzigt in uw plan dient u een wijzigingsverzoek in. Heeft u subsidie ontvangen in 2017? Vul dan het formulier ‘Wijziging in project, uitvoering en of organisatie’ of ‘Wijziging Penvoerder samenwerkingsverband’ in. Voor subsidies na 2017 logt u in met eHerkenning niveau 1.

Vaststelling aanvragen

Na de einddatum van het project moet u binnen 13 weken een vaststelling aanvragen. Heeft u subsidie ontvangen in 2017? Dan vult u het formulier ‘Aanvraag vaststelling subsidie’ in. Voor subsidies na 2017 logt u in met eHerkenning niveau 1.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.