Service menu right

Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Wilt u met uw scheepswerf een schip bouwen of verbouwen en hierbij ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties? Maak gebruik van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw.

Zo kunt u technologieën testen om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot en/of uitstoot van andere emissies te verminderen, of (onderwater-) geluidsproductie te verlagen.

Openstelling en budget

De regeling wordt in 2020 voor het eerst uitgevoerd als een tender. De tender is open vanaf woensdag 15 juli om 09.00 uur en sluit op dinsdag 6 oktober 17.00 uur. Het maakt bij een tender niet uit wanneer u in deze periode uw aanvraag indient, na de sluitingsdatum worden alle projecten met elkaar vergeleken.

Binnen deze tender wordt aan elk project een aantal punten toegekend voor 4 criteria. Deze criteria kunt u nalezen in de publicatie van de Staatcourant. Het in totaal gescoorde aantal punten bepaalt uw positie op de ranglijst. Het hoogst scorend project krijgt als eerste subsidie, daarna het project met het een na hoogste aantal punten etc. tot het hele beschikbare budget verdeeld is.

Budget

Het budget in 2020 is € 4.600.000. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep waar deze toe behoort bedraagt € 1.250.000.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet een aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

De minister laat zich adviseren door een externe adviescommissie. Deze commissie stelt een score vast voor elk van de hierboven genoemde toetsingscriteria.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag vanaf 15 juli 2020 09:00 uur indienen via mijn.rvo.nl.

Na uw aanvraag

Heeft u eerder subsidie aangevraagd en ontvangen? Op mijn.rvo.nl kunt u een projectwijziging doorgeven en een vaststelling aanvragen. Voor aanvragen na 2017 heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Wijzigingen doorgeven

Als u iets wijzigt in uw plan dient u een wijzigingsverzoek in op mijn.rvo.nl. Heeft u subsidie ontvangen in 2017? Vul dan het formulier ‘Wijziging in project, uitvoering en of organisatie’ of  ‘Wijziging Penvoerder samenwerkingsverband’ in. Voor subsidies na 2017 logt u in met eHerkenning.

Vaststelling aanvragen

Na de einddatum van het project moet u binnen 13 weken een vaststelling aanvragen. Dit doet u op mijn.rvo.nl. Heeft u subsidie ontvangen in 2017? Dan vult u het formulier ‘Aanvraag vaststelling subsidie’ in. Voor subsidies na 2017 logt u in met eHerkenning.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.