Agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer (SNL) subsidie | RVO.nl

Service menu right

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer (SNL-a)

01-04-2021

Heeft u de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-a) aangevraagd en is deze aanvraag vóór 1 januari 2016 goedgekeurd? U kunt dan 6 jaar lang elk jaar een betaling krijgen. U vraagt de betaling voor 2021 aan van 1 april tot en met 15 mei in de Gecombineerde opgave.

Met deze subsidie zorgt u voor meer soorten dieren en planten op uw landbouw- of natuurgrond. In 2016 is het SNL-a overgegaan naar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Voorwaarden

Om de betaling te krijgen, moet u zich elk jaar houden aan de voorwaarden. Deze zijn niet bij alle provincies gelijk. Kijk daarom op de website van de provincie waarin uw percelen liggen. Kijk voor alle voorwaarden in de Subsidieverordening Natuur en Landschap van uw provincie.

Basisvoorwaarden aangepast

Op 1 januari 2020 hebben we de basisvoorwaarden aangepast. Wilt u weten wat er is gewijzigd? Kijk dan op de website van Overheid.nl.

Beheerpakketten

U heeft voor SNL-a een beheerpakket gekozen om aan de voorwaarden te voldoen. Dit pakket moet u elk jaar inzetten en u kunt niet meer van pakket veranderen. Kunt u één of meer percelen uit dit pakket niet meer beheren? Dan moet u dit bij RVO melden. Lees hoe en wanneer u dat doet op de pagina Wijzigingen doorgeven voor de SNL-a.

De pakketten voor agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond zijn:

  • weidevogelbeheer
  • akkervogelbeheer
  • botanische pakketten

Ook zijn er landschapsbeheerpakketten, bijvoorbeeld:

  • hoogstamboomgaard
  • knotbomen
  • houtwal
  • poelen

Op de website van BIJ12 vindt u meer informatie over de beheerpakketten.

Betaling aanvragen

U kunt elk jaar een betaling aanvragen in de Gecombineerde opgave. Dit doet u vanaf 1 april in het beheerjaar. U ontvangt uw betaling tussen 1 januari en half mei in het jaar erna.

Bekijk hoe u een betaling aanvraagt voor de SNL-a

Betaling aanvragen

Na uw aanvraag

Heeft u de betaling aangevraagd? Dan gaan wij uw aanvraag beoordelen. U hoort tussen 1 januari en half mei in het jaar erna of wij uw aanvraag goedkeuren.

Naar uw aanvraag

Controle

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u het beheer goed uitvoert. Dit gebeurt met een administratieve controle of controles in het veld. U krijgt vooraf geen melding van een veldcontrole. Een controleur mag overal op uw bedrijf kijken, ook in uw administratie.

Controlerapport en beoordeling

De controleur vertelt u wat de resultaten zijn van de controle. U kunt zelf een opmerking toevoegen aan het controlerapport. De controleur kan u niet vertellen wat de (mogelijke) gevolgen zijn van de resultaten. Dat doen wij.

Wij beoordelen het rapport en laten u weten wat wij hierover beslissen. We houden hierbij zo veel mogelijk rekening met uw opmerkingen. Heeft u extra informatie waar we rekening mee moeten houden bij de beoordeling? Dan ontvangen we die graag van u.

Uw controlerapport bekijken

Na de controle

Als de resultaten van de controle goed zijn, dan krijgt u uw jaarlijkse subsidiebetaling. Zijn deze niet goed? Dan krijgt u misschien geen betaling. Ook kunnen wij eerdere betalingen terugvragen of een korting geven. Die bedragen verrekenen we met uw eerstvolgende betaling. Ook ontvangt u een brief waarin staat wat u moet verbeteren en hoe u kunt reageren op onze beslissing.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.