Service menu right

Wijzigingen doorgeven voor de SNL-a

Krijgt u de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-a)? Dan heeft u een beheerpakket gekozen. Kunt u één of meer percelen uit dit pakket niet meer beheren? Dan meldt u dit zo snel mogelijk aan ons.

U geeft de verandering aan ons door met een wijzigingsformulier dat u telefonisch bij ons aanvraagt. De verandering kan gevolgen hebben voor uw subsidie. Dit hangt af van de soort wijziging.

Naast het doorgeven van de wijziging, moet u soms ook uw percelen aanpassen. Dit doet u via Mijn percelen op de pagina Percelen registreren.

Welke wijzigingen geeft u door?

U geeft de volgende veranderingen aan ons door:

Verkopen of verpachten van een perceel (beheereenheid)

Heeft u een perceel verkocht of verpacht aan iemand anders? Dan heeft u het gebruiksrecht en het beheer niet meer. Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Dan kunnen we het contract op naam van de nieuwe beheerder zetten.

Neemt de nieuwe beheerder het contract van u over? Dan hoeft u de subsidie die u de afgelopen jaren heeft ontvangen niet terug te betalen. Neemt de nieuwe beheerder het contract niet over? Dan moet u de subsidie wel terugbetalen. Vergeet het perceel niet af te melden in Mijn percelen. Pas daarna kan de nieuwe beheerder het perceel hierin aanmelden.

Kopen of pachten van een perceel (beheereenheid)

Heeft u een perceel gekocht of gepacht van iemand anders? Dan kunt u het beheer overnemen. U geeft deze verandering door in Mijn percelen door uw nieuwe perceel aan te melden. De vorige beheerder moet het perceel wel eerst afmelden.

Overlijden van de beheerder

Is de beheerder van het perceel overleden? Dan moet de rechtsopvolger van de overleden persoon dit aan ons melden. Dit moet binnen 24 weken na het overlijden van de beheerder. De rechtsopvolger kan aangeven of hij het contract van de subsidie wil overnemen of wil stoppen.

Publieke werkzaamheden

Publieke werkzaamheden op uw perceel moet u melden voordat ze beginnen. Hierbij kunt u denken aan het onderhoud van een gasleiding op uw perceel. Geef de activiteiten door wanneer u zich niet meer aan de voorwaarden van uw beheer kunt houden. Doe dit binnen 15 werkdagen.

Onteigening terrein

Door onteigening van uw perceel (beheereenheid) heeft u geen recht meer op het gebruik en beheer ervan. Geef dit dan aan ons door.

Landinrichtingsprojecten

Als de beheereenheid binnen een landinrichtingsproject valt, heeft u geen recht meer op het gebruik en beheer ervan. Geef dit dan aan ons door.

Overmacht/bijzondere situaties

Kunt u zich in uw situatie niet meer houden aan de voorwaarden van uw beheerpakket voor SNL-a? Dan mag u een beroep doen op overmacht. Voorbeelden van bijzondere situaties of overmacht zijn:

  • Er vinden voor lange tijd werkzaamheden plaats, bijvoorbeeld voor de aanleg van een openbare weg.
  • De beheerder is overleden, zie hierboven.
  • De beheerder is voor lange tijd arbeidsongeschikt.
  • Een natuurramp tast het gebied of een deel daarvan aan.
  • Een besmettelijke dier- of plantziekte tast het gebied of een deel daarvan aan.

U meldt de overmacht nadat duidelijk is geworden dat u zich niet aan de voorwaarden kunt houden. Dit doet u binnen 15 werkdagen. U gebruikt hiervoor het formulier Melding Beëindiging subsidie, overmacht of bijzondere omstandigheden. Dit kunt u telefonisch bij ons aanvragen.

Als wij uw melding hebben ontvangen, gaan we deze beoordelen. U ziet in de beslissing op uw betalingsaanvraag of wij uw melding hebben goedgekeurd.

Subsidie overnemen

Doet u mee in een collectief en wilt u een subsidie overnemen? Dan kan dit alleen als u het hele contract overneemt. Heeft u een min-max-aanvraag voor dit collectief beheerplan? Dan moet u binnen de maximale grootte blijven.

Voorbeeld:
U heeft een perceel met een maximale grootte van 10 hectare. Als u de subsidie overneemt van iemand anders, dan heeft u 15 hectare. U kunt dan de 5 extra hectare niet meenemen omdat er geen uitbreiding mogelijk is.

Overdragen collectief agrarisch natuur-en landschapsbeheer

Wilt u uw collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer overdragen? Meld dit dan op zijn laatst op 15 mei van het beheerjaar bij ons.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.