Service menu right

Subsidie vaccinatie salmonella

27-08-2020

Houdt u legvermeerderingsdieren of leghennen die zijn gevaccineerd tegen salmonella enteritidis of typhimurium? Als u deze gevaccineerde dieren koopt kunt u subsidie krijgen voor de aankoopkosten.

De Europese Unie (EU) bestrijdt samen verschillende besmettelijke dierziekten en zoönosen, zoals salmonella. Hiermee wil zij zorgen voor minder besmette eindproducten. Elk jaar maakt Nederland hiervoor een programma met maatregelen.

Budget

Het budget voor de Subsidie vaccinatie salmonella is voor 2020 € 4,16 miljoen.

Hoeveel subsidie u krijgt

De hoogte van uw subsidie ligt aan het soort vaccin dat het dier heeft gekregen. Er zijn 2 soorten vaccins waaruit pluimveehouders mogen kiezen. Deze verschillen in prijs en werking.

  • Vaccin tegen salmonella enteritidis: dit is een goedkoper vaccin met een minder brede werking. U krijgt € 0,084 voor elk dier dat dit vaccin heeft gehad.
  • Vaccin tegen salmonella enteritidis en typhimurium: dit is een duurder en breder werkend vaccin. U krijgt € 0,147 voor elk dier dat dit vaccin heeft gehad.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor deze subsidie:

  • U houdt de gevaccineerde legvermeerderingsdieren of leghennen.
  • De vaccins staan geregistreerd in Nederland. Ze worden gegeven volgens de vaccinatieschema’s uit de handelsvergunning van het vaccin. U leest hier meer over in artikel 2.19 van de Wet dieren.
  • Zijn de dieren in een ander EU-land gevaccineerd? En worden deze dieren in Nederland als legvermeerderingsdier of leghen gehouden? U mag geen subsidie aanvragen of hebben aangevraagd in het andere EU-land.
  • U krijgt geen subsidie voor de dieren waarvoor u al de subsidie Vaccindoses tegen salmonella heeft gekregen.

In de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020 heeft u ook:

  • De gekochte en gevaccineerde dieren zijn bij een vermeerderings- of leghennenbedrijf geplaatst. U kunt ook subsidie krijgen voor gevaccineerd pluimvee dat u voor 1 januari 2020 heeft gekocht, maar in deze periode heeft geplaatst.
  • De plaatsing geregistreerd in het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP).
  • Een factuur gekregen van de dieren die u heeft gekocht.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 juli 2020 op mijn.rvo.nl. Uw aanvraag moet op 31 januari 2021 voor 17:00 uur bij ons binnen zijn. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning met niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Machtigen

Wilt u iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen? Of wilt u dat wij de subsidie aan een gemachtigde betalen? Dan vult u het machtigingsformulier op mijn.rvo.nl in.

Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend scant u deze in. De gemachtigde voegt het formulier toe als bijlage bij de aanvraag. Hij kan alleen pdf-bestanden toevoegen. Het originele formulier bewaart u in uw eigen administratie.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie aangevraagd? U kunt uw aanvraag bekijken en beheren op mijn.rvo.nl. U krijgt binnen 8 weken na uw aanvraag een beslissing. Wij keuren de subsidie goed op volgorde van aanvraag tot het budget op is. Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Wij keuren niet meer subsidie goed dan voor het aantal dieren dat bij ons staat geregistreerd. Ook krijgt u niet meer subsidie dan voor het aantal dieren waarvoor u subsidie aanvraagt.

Controle

Wij controleren uw gegevens en beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet. Wij gaan ervan uit dat u hieraan meewerkt.

Achtergrond

Dit is het laatste jaar dat u de Subsidie vaccinatie salmonella kunt aanvragen. Voor dieren die u vanaf 1 januari 2021 op uw bedrijf plaatst krijgt u deze subsidie niet meer. De subsidie Vaccindoses tegen salmonella volgt de Subsidie vaccinatie salmonella op. Hiermee krijgt u ook subsidie voor dieren die na 1 januari 2021 gevaccineerd worden. De nieuwe subsidie is gewijzigd, u krijgt geen subsidie voor de aanschafkosten van gevaccineerde dieren maar voor de vaccindoses.

Er zijn 2 subsidies voor vaccineren tegen salmonella.

Fokt u legpluimvee op? Als opfokker vraagt u de subsidie Vaccindoses tegen salmonella aan. In 2021 komt er een nieuwe subsidie voor het kopen van vaccindoses tegen salmonella. Om te zorgen voor een goede overgang naar de nieuwe subsidie is er een overgangsregeling. U krijgt hiermee nu al subsidie voor de kosten van de vaccindoses. U vindt meer informatie op de pagina Vaccindoses tegen salmonella. Op onze website vraagt u vanaf 15 augustus 2020 uw subsidie aan. Uw aanvraag moet op 31 januari 2021 voor 17:00 uur bij ons binnen zijn.  

Houdt u legpluimvee? Als houder vraagt u de Subsidie vaccinatie salmonella aan. Dit jaar is het laatste jaar dat u subsidie aanvraagt voor de aanschafkosten van gevaccineerde dieren. Vanaf 2021 vraagt de opfokker subsidie aan voor de kosten van de vaccindoses. U leest meer over de subsidie op de pagina Subsidie vaccinatie salmonella. U kunt deze subsidie vanaf 1 juli 2020 aanvragen op onze website. Uw aanvraag moet op 31 januari 2021 voor 17:00 uur bij ons binnen zijn.  

Samen voor gezondere kippen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.