Service menu right

Subsidie vaccinatie salmonella

Heeft u legvermeerderingsdieren of leghennen die zijn gevaccineerd tegen Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium? Dan kunt u in 2019 subsidie krijgen voor de kosten van het kopen van deze dieren.

De Europese Unie bestrijdt verschillende epidemiologische dierziekten en infectieziekten (zoönosen), zoals salmonella, gemeenschappelijk. Hiermee wil zij het percentage besmette eindproducten verminderen. Elk jaar wordt hiervoor een programma van maatregelen opgesteld en ingediend bij de Europese Commissie.

Hoeveel subsidie u krijgt

Het budget voor de Subsidie vaccinatie salmonella is € 5.130.000.

De hoogte van de subsidie hangt af van het toegepaste soort vaccin. Er zijn 2 soorten vaccins die verschillen in prijs en werking. Pluimveehouders kunnen kiezen tussen een duurder en breder werkend vaccin (tegen Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium), of een goedkoper en beperkter werkend vaccin (tegen Salmonella Enteritidis).

U krijgt:

  • € 0,078 subsidie per dier dat tegen Salmonella Enteritidis gevaccineerd is;
  • € 0,138 subsidie per dier dat tegen Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium gevaccineerd is.

Voorwaarden

Voor deze subsidie moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 1 juli 2019 tot en met 14 januari 2020, 17:00 uur.