Service menu right

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

Tijdelijk gesloten

Veel bedrijven weten nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen de cyberdreigingen die hen boven het hoofd hangen. Hierdoor zijn hun bedrijfsprocessen en waardevolle data kwetsbaar voor cybercriminelen. Met de subsidieregeling Cyberweerbaarheid wil het Digital Trust Center groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren stimuleren om op cybersecurityterrein te gaan samenwerken.

Het doel van de regeling is om nieuwe netwerken te creëren waar leden kennis en kunde op het terrein van cyberweerbaarheid gaan toepassen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s.

Ook ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren, mogen onderdeel zijn van het netwerk. Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar met hun kennis en expertise kunnen zij de slagingskans van het netwerk vergroten.

Budget

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2019 € 1.000.000 beschikbaar. De maximale ondersteuning per project is € 200.000. Lees meer over de subsidiabele kosten.

Samenwerkingsvormen

Er zijn 2 mogelijke vormen van samenwerking:

 1. Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op. Een penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. De penvoerder is 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband.
  Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers. Het heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
 2. Ook een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie. Samenwerking met minstens 2 ondernemingen is verplicht. Welke ondernemingen dit zijn en welke rol zij hebben, moet u beschrijven in het cyberweerbaarheidsplan.
Infographic subsidierelaties regeling Cyberweerbaarheid

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

  Aanvragen

  U kon aanvragen van 1 april 2019 tot en met 13 mei 2019, 17.00 uur, via mijn.rvo.nl.
  Een onafhankelijke adviescommissie selecteert de voorstellen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2019.

  Meer weten?

  De antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling vindt u in de download onderaan deze pagina. Deze is opgesteld naar aanleiding van een informatiebijeenkomst in 2018.