Service menu right

Subsidie voor lease van een nieuwe elektrische personenauto

Bent u een particulier en leaset u een volledig elektrische personenauto in de kleinere en compactere middenklasse? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en hoe u deze subsidie aanvraagt.

Deze subsidie is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto leaset). U kunt eenmalig in aanmerking komen voor subsidie, als wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze subsidieregeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025. Per jaar is een maximaal bedrag beschikbaar.

Subsidiebudget

Het jaarbudget voor nieuwe elektrische auto's bedroeg in 2020 € 10 miljoen.

Het jaarbudget 2020 voor nieuwe elektrische auto’s is overtekend.

Voor nieuwe elektrische auto’s is meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare jaarbudget. Dit geldt voor koop en lease. Aanvragen ingediend na 29 oktober 2020 worden afgewezen en niet doorgeschoven naar volgend jaar. In januari 2021 is een deel van het nieuwe budget beschikbaar. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de koop- of leaseovereenkomst in 2021 zijn gesloten.

Budgetcijfers 2020 - stand op 29 oktober 09:30 uur

Nieuwe elektrische personenauto’s:

Totaal jaarbudget 2020 is € 10.000.000
Aangevraagd is € 10.000.000
Nog beschikbaar jaarbudget 2020 is € 0

Jaarbudget 2021

Nieuwe elektrische personenauto’s:

Totaal jaarbudget 2021 is € 14.400.000
Aangevraagd is € 12.996.000
Nog beschikbaar jaarbudget 2021 is € 1.404.000

Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie? Ga dan naar de veelgestelde vragen of kijk in de tabel hieronder:

Aanvragen voor nieuwe auto's: wanneer komt wat?

Datum indienen aanvraag AanvragenSubsidie 2020/2021Behandeling aanvraagInformatievoorziening
01/07/2020 - 09/07/2020U heeft een volledige aanvraag ingediend op of na 1 juli 2020 en voor 9 juli 2020.U komt in aanmerking voor subsidie als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Uw aanvraag valt binnen het budget van 2020.Uw aanvraag is in behandeling genomen.Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan heeft u van RVO een brief ontvangen waarin staat welk bedrag u krijgt toegekend.
09/07/2020 - 16/10/2020U heeft een volledige aanvraag ingediend na 9 juli 2020 en voor 16 oktober 2020.U komt in aanmerking voor subsidie als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Uw aanvraag schuift door naar het budget van 2021.Uw aanvraag wordt vanaf 4 januari 2021 in behandeling genomen.U ontvangt van RVO een brief, waarin staat dat de aanvraag wordt doorgeschoven naar 2021.
16/10/2020 - 29/10/2020U dient een volledige aanvraag vanaf 16 oktober 2020 t/m 29 oktober 2020U komt in aanmerking voor subsidie als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Uw aanvraag schuift door naar het budget van 2021.Uw aanvraag wordt vanaf 4 januari 2021 in behandeling genomen.U ontvangt van RVO een brief, waarin staat dat uw aanvraag wordt doorgeschoven naar 2021. Deze brief krijgt u binnen 4 weken na de ontvangst van uw online aanvraag.
30/10/2020 - 31/12/20U dient een volledige aanvraag in na 29 oktober 2020 t/m 31 december 2020Uw aanvraag wordt afgewezen door het bereiken van het budgetplafond en verwijderen van doorschuifbepaling.Uw aanvraag wordt afgewezen.U ontvangt een brief van RVO met de afwijzing. Deze brief krijgt u binnen 13 weken na de ontvangst van uw online aanvraag.
op of na 04/01/2021 - 09:00 uurU dient een volledige aanvraag in op of na 4 januari 2021 – 09:00 uurU komt in aanmerking voor subsidie als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en zolang het budget van 2021 toereikend is.Voor subsidie in 2021 komen alleen koop- of leaseovereenkomsten, die zijn afgesloten op of na 1 januari 2021, in aanmerking.U ontvangt van RVO een brief waarin staat of uw aanvraag wel of niet is goedgekeurd. Deze brief krijgt u binnen 13 weken na de ontvangst van uw online aanvraag.

Jaarbudget 2021

Voor 2021 is € 14,4 miljoen gereserveerd voor nieuwe elektrische personenauto’s. Aanvragen die zijn ingediend na 9 juli 2020 en tot en met 29 oktober 2020 worden doorgeschoven naar 2021. Deze aanvragen zullen vanaf 4 januari 2021 weer in behandeling worden genomen.

Het benodigde budget voor deze doorgeschoven aanvragen wordt in mindering gebracht van het jaarbudget 2021 van € 14,4 miljoen. Het restantbudget wat overblijft is in 2021 beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Vanaf 4 januari 2021 09.00 uur kunnen weer aanvragen voor nieuwe elektrische personenauto’s worden ingediend. Om in aanmerking te komen voor subsidie in 2021, dient uw koop- of leaseovereenkomst op of na 1 januari 2021 te zijn gesloten. De subsidie is beschikbaar zolang het jaarbudget 2021 toereikend is.

Bedrag

In 2021 is het subsidiebedrag € 4.000 als u een nieuwe elektrische auto leaset.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet u voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden.

Overeenkomst

 • Voor de lease van de elektrische personenauto heeft u een schriftelijke leaseovereenkomst, gesloten met een leasemaatschappij die het Keurmerk Private Lease* voert.
 • De leaseovereenkomst staat op naam van de particulier die de subsidie aanvraagt en ontvangt.
 • De elektrische personenauto staat op uw naam net als de leaseovereenkomst. De elektrische personenauto moet in het kentekenregister (RDW) op dezelfde naam te staan als in de leaseovereenkomst, namelijk die van de subsidieontvanger. Houd hier rekening mee.
 • Wilt u in aanmerking komen voor subsidie in 2021? Dan dient de leaseovereenkomst te zijn gesloten op of na 1 januari 2021.

Subsidieaanvraag

 • De aanvraag is ingediend binnen 60 dagen na het ondertekenen van de leaseovereenkomst.
 • U heeft een geldig woonadres in Nederland.

Auto

 • De 100% elektrische personenauto heeft een actieradius* van minimaal 120 kilometer.
 • De catalogusprijs* (nieuwprijs) van de elektrische personenauto is op de datum van ondertekening van de leaseovereenkomst niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.
*Een uitleg van de termen die in de subsidieregeling worden gebruikt en wat we er onder verstaan, vindt u in de Begrippenlijst.

Autolijst SEPP

Op de Autolijst SEPP staan merken, modellen (handelsbenamingen) en typen elektrische personenauto’s waarvan bij RVO bekend is dat ze in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de auto voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk de Autolijst SEPP

De hoogte van de geregistreerde catalogusprijs* in het kentekenregister van RDW, bepaalt of de auto valt binnen de bandbreedte van de subsidieregeling. RVO controleert bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan.

Wanneer is er sprake van een nieuwe personenauto?

Personenauto waarvan - volgens de vermelding in het kentekenregister RDW - gelijk zijn:

 • de datum eerste toelating;
 • de datum tenaamstelling én;
 • de datum waarop de personenauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd.

Let op: het is belangrijk om dit bij koop of lease van een nieuwe personenauto te controleren. Het kan namelijk voorkomen dat een auto al eerder op naam van het auto- of leasebedrijf (lessor) is geregistreerd of een andere vorm van voorregistratie heeft gehad. Is dit het geval en u koopt of leaset deze auto, dan wijkt de datum van tenaamstelling op uw naam af van de datum van eerste toelating en/of eerste inschrijving van de personenauto in het kentekenregister. Deze auto wordt dan voor de SEPP-regeling niet als ‘nieuw’ maar als ‘gebruikt’ aangemerkt, ongeacht de kilometerstand van de auto. De auto komt dan in aanmerking voor een subsidie van € 2.000. Alleen als de genoemde 3 data gelijk zijn, komt de auto in aanmerking voor een subsidie van € 4.000,-. Het is belangrijk om hier goed rekening mee te houden.

Aanvragen 2020 en 2021

U kunt de subsidie vanaf 1 juli 2020 online aanvragen op deze pagina. Voor uw aanvraag heeft u DigiD nodig. U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan.

Uw aanvraag direct regelen

Bekijk voor het indienen van de aanvraag eerst goed de voorwaarden en doorloop voor uw aanvraag het stappenplan. Kies voor het Stappenplan SEPP lease nieuw - met kenteken op naam of het Stappenplan SEPP lease nieuw - kenteken nog niet op naam.

Houd uw inloggegevens en een digitaal afschrift van uw koopovereenkomst bij de hand.

Wanneer kunt u aanvragen?

Wanneer kunt u subsidie aanvragen voor 2020?

 • U kunt tot en met 29 oktober 2020 online subsidie aanvragen. U komt dan in aanmerking voor subsidie, als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en zolang er subsidiebudget is. De aanvraag schuift door naar het budget van 2021.
 • Om in aanmerking te komen, moet de subsidieaanvraag ingediend worden binnen 60 dagen na het sluiten van de leaseovereenkomst.
 • Aanvragen ingediend na 29 oktober 2020 worden afgewezen.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen voor 2021?

 • Vanaf 4 januari 2021 9.00 uur kunt u voor 2021 online subsidie aanvragen. Dit kan zolang het jaarbudget voor 2021 toereikend is.
 • U heeft de leaseovereenkomst getekend op of na 1 januari 2021.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

 • U kunt de subsidie pas aanvragen, nadat u een leaseovereenkomst met een leasemaatschappij met Keurmerk Private Lease heeft gesloten.
 • U doet de subsidieaanvraag binnen 60 dagen na de datum van ondertekening van de leaseovereenkomst.
 • Deze gegevens heeft u nodig bij de subsidieaanvraag:
  • Naam, adres, e-mailadres en het burgerservicenummer
  • DigiD o IBAN-bankrekeningnummer
  • Naam van het leasebedrijf
  • De catalogusprijs van de personenauto op de datum van ondertekening van de leaseovereenkomst.
  • Merk, model (handelsbenaming) en type van de personenauto die op de leaseovereenkomst staat.
  • Datum ondertekening leaseovereenkomst. Houd voor de zekerheid uw digitale overeenkomst bij de hand.

Heeft uw nieuwe auto nog geen kenteken op uw naam? Of is de auto nog niet geleverd? Dan vraagt u subsidie aan in 2 stappen:

 1. Na ondertekening van de leaseovereenkomst dient u binnen 60 dagen uw subsidieaanvraag in.
 2. U vraagt uitbetaling van de subsidie aan, nadat de auto in het RDW kentekenregister op uw naam staat. Dit kan tot uiterlijk 18 maanden na de subsidieverlening.

Iemand anders machtigen

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren. De gemachtigde kan daarna met zijn/haar DigiD of eHerkenningsmiddel (minimaal betrouwbaarheidsniveau 1) inloggen en de aanvraag namens u doen.

Na uw aanvraag

Nadat u de subsidieaanvraag online heeft ingediend, krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt in het eLoket. Deze staat onder Berichten.

Voor nieuwe elektrische personenauto’s is al meer subsidie aangevraagd dan het jaarbudget 2020. Dit geldt voor koop en lease. Het moment van indienen van uw aanvraag is bepalend voor de behandeling van uw aanvraag. Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie? Ga dan naar de veelgestelde vragen.

RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Het besluit van RVO op uw aanvraag krijgt u per post.

Heeft u een aanvraag gedaan voor 9 juli 2020 voor een elektrische personenauto waarvan het kenteken nog niet op uw naam staat? Is uw aanvraag wel goedgekeurd? Dan heeft u de brief 'subsidieverlening' ontvangen. Hierin staat welk bedrag u krijgt toegekend. Deze brief heeft u uiterlijk 4 weken na de ontvangst van uw onlineaanvraag ontvangen.

Is de elektrische personenauto geleverd en het kenteken op uw naam geregistreerd in het kentekenregister (RDW)? Dan logt u weer via e-loket in om het kenteken en IBAN bankrekeningnummer door te geven met de knop 'Uitbetalen subsidie'.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

 • U heeft van RVO een brief 'subsidieverlening' ontvangen
 • De elektrische personenauto is geleverd en staat in het kentekenregister (RDW) op naam van de subsidieontvanger.
 • Het kenteken en uw IBAN-bankrekeningnummer heeft u online doorgegeven. Dit kan tot uiterlijk 18 maanden na de datum van de subsidieverlening via het online loket van RVO.
 • De elektrische personenauto voldoet aan de gestelde voorwaarden. RVO controleert dit aan de hand van de kentekenregistratie bij de RDW.
 • U heeft van RVO het besluit tot vaststelling van de subsidie ontvangen.
 • U ontvangt het volledige subsidiebedrag op uw bankrekening.

Heeft u bericht ontvangen dat uw aanvraag is doorgeschoven naar 2021?

Dan worden bovenstaande stappen doorlopen in 2021. U ontvangt het subsidiebedrag nog steeds in maandelijkse termijnen. De datum van de tenaamstelling personenauto geldt als ingangsdatum van de periode van 4 jaar. Ligt de datum in 2020? Dan krijgt u in 1x de voorgaande maandelijkse termijnen uitbetaald.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u tijdens de subsidieperiode?

 • De geleasete elektrische personenauto op de leaseovereenkomst staat 4 jaar ononderbroken op uw naam.
 • Bewaar al uw documenten, zoals uw leaseovereenkomst, zorgvuldig. U bent verplicht deze te bewaren tot 4 jaar na de datum van tenaamstelling van de elektrische personenauto. Op verzoek van RVO moet u de leaseovereenkomst kunnen aanleveren.

Handhaving

De geleasete elektrische personenauto moet ononderbroken 4 jaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleert RVO bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan. Stopt u eerder met leasen dan de afgesproken subsidieperiode? Dan stopt ook de maandelijkse betaling.

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.