Subsidieregeling evenementen aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling evenementen

27-07-2021

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. Mogelijk kent u deze regeling ook onder de officiële naam Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19.

Het gaat om evenementen waar u al eerder (minstens) 2 voorafgaande edities van organiseerde. Daarnaast had u voor de voorgaande geplande of gehouden editie een annuleringsverzekering waarbij pandemiedekking niet uitgesloten was.

Tijdelijke verruiming

Het kabinet heeft besloten de garantieregeling op enkele punten te verruimen. Voor de verruimingen is goedkeuring door de Europese Commissie vereist. Zodra die goedkeuring er is, passen wij onze website aan. Meer over deze tijdelijke aanpassing leest u op Rijksoverheid.nl.

Waarom komt deze regeling er?

Voor de coronacrisis kon u als organisator van evenementen het pandemierisico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. Verzekeraars hebben deze optie nu uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunt u het financiële risico van annulering zelf niet meer dragen.

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort voor de datum van een evenement wordt aangekondigd. De organisator moet zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

Wat wordt vergoed?

Heeft u een evenement georganiseerd dat door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege coronamaatregelen? U ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de gemaakte kosten terug als gift. Voor het resterende deel kunt u een lening afsluiten tegen 2% rente per jaar. Hierbij kunt u de afweging maken hoeveel eigen geld u nog heeft en voor hoeveel u een lening wil afsluiten bij RVO. 

Het gaat vooral om betalingen aan uw onderaannemers en leveranciers. Denk bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, beveiliging en technische voorzieningen en de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

Budget

Er is een budget van € 385 miljoen beschikbaar. 

Is er ten tijde van uw evenement géén evenementenverbod? Dan vervalt uw recht op subsidie vanuit deze regeling. U hoeft hiervoor niets te regelen. Aangevraagde, maar niet uitgekeerde subsidies komen weer terug in de pot. Wij zorgen ervoor dat andere evenementenorganisatoren die in de wachtrij staan, geholpen worden.

We werken met 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. De datum van indiening is daarbij leidend, niet het tijdstip. 
Voor de toekenning van de subsidie worden de aanvragen gerangschikt op de datum waarop de aanvraag compleet is. Indien een aanvraag onvolledig is ingediend, is het belangrijk de aanvraag zo snel mogelijk aan te vullen. Andere aanvragen die intussen compleet zijn ingediend of volledig gemaakt, gaan voor.

Op het moment dat het beschikbare budget wordt overschreden en er meerdere aanvragen met dezelfde datum compleet zijn, dan volgt een loting voor de volgorde van toekenning van deze aanvragen.

Voorwaarden

  • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
  • Het is toegestaan een evenement dat (normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021. 
  • Er hebben ten minste 2 eerdere edities van het evenement plaatsgevonden.
  • Voor de vorige geheel of gedeeltelijk in Nederland te houden editie van dat evenement is een annuleringsverzekering met pandemiedekking afgesloten.
  • Het evenement moet plaatsvinden in (Caribisch) Nederland.
  • Als organisator houdt u zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen rol.
  • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling. 
  • Het gaat om een publiek toegankelijk (in tegenstelling tot besloten) evenement op basis van vrije kaartverkoop of deelnamegelden.
  • Als organisator bent u verantwoordelijk voor het organiseren van het evenement én draagt u het financiële risico.

Aanvragen

U kunt Subsidieregeling evenementen aanvragen vanaf 18 juni, 00:01 uur tot en met 30 september 2021, 23:59 uur.
Let op: een aanvraag voor een evenement dat voor 1 oktober 2021 zou moeten plaatsvinden moest uiterlijk op 30 juni 2021 zijn ingediend. Een aanvraag voor een evenement dat na 30 september 2021 zou moeten plaatsvinden moet u ten minste 3 maanden voor de geplande datum van het evenement indienen.

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau 3' nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Uw aanvraag direct regelen

Profiel aanmaken

Logt u voor de eerste keer in voor uw aanvraag? Dan moet u bepaalde gegevens invullen: uw profielgegevens. Een aantal gegevens vult het systeem automatisch in. Dit gebeurt door koppelingen met eHerkenning met het Handelsregister van KVK. Controleer uw profielgegevens en sla deze op.

Na uw aanvraag

Wij nemen binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag een besluit. Dit besluit gaat over de vraag of uw evenement wel of niet onder de regeling valt. Het besluit gaat nog niet over uitbetaling. Als dat besluit positief is, vallen ook de kosten vanaf 20 januari die u vóór het besluit heeft gemaakt onder de regeling.

Lees wat er gebeurt na uw aanvraag

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.