Subsidieregeling evenementen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling evenementen

Bijna open
12-04-2021

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. Naar verwachting kunt u vanaf 30 april aanvragen.

Het gaat om evenementen waar u al eerder (minstens) 2 voorafgaande edities van organiseerde. Daarnaast moet u voor die voorafgaande edities een annuleringsverzekering hebben afgesloten.

Waarom komt deze regeling er?

Voor de coronacrisis kon u als organisator van evenementen het pandemierisico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. Verzekeraars hebben deze optie nu uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunt u het financiële risico van annulering zelf niet meer dragen.

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort voor de datum van een evenement wordt aangekondigd. De organisator moet zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

Wat wordt vergoed?

Heeft u een evenement georganiseerd dat door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege coronamaatregelen? U ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de gemaakte kosten terug als gift. Voor het resterende deel kunt u een lening afsluiten tegen 2% rente per jaar. Hierbij kunt u de afweging maken hoeveel eigen geld u nog heeft en voor hoeveel u een lening wil afsluiten bij RVO. 

Het gaat vooral om betalingen aan uw onderaannemers en leveranciers. Denk bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, beveiliging en technische voorzieningen en de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

Budget

Er is een budget van € 385 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

  • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
  • Het is toegestaan een evenement dat (normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021. 
  • Alleen evenementen die bij de 2 (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
  • Het evenement moet plaatsvinden in Nederland.
  • Als organisator houdt u zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen rol.
  • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.

Aanvragen

U kunt naar verwachting aanvragen vanaf 30 april tot en met 30 september.

Na uw aanvraag

Wij nemen binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag een besluit. Dit besluit gaat over de vraag of uw evenement wel of niet onder de regeling valt. Het besluit gaat nog niet over uitbetaling.

Als dat besluit positief is, vallen ook de kosten die u vóór het besluit heeft gemaakt onder de regeling.

Meer weten?

De regeling wordt waarschijnlijk half april gepubliceerd in de Staatscourant. Eerst moet de Europese Unie de regeling nog goedkeuren.
Lees meer over de regeling op Rijksoverheid.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.