Service menu right

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

Tijdelijk gesloten

Heeft uw bedrijf hogere elektriciteitskosten door emissiehandel? Dan kunt u compensatie aanvragen voor uw hoge energierekening. Uw onderneming moet wel aangesloten zijn bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoren tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken. Zo wordt oneerlijke concurrentie met andere landen voorkomen.

De subsidie Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) moet oneerlijke concurrentie met andere landen voorkomen. Daar gelden geen hogere elektriciteitsprijzen door CO2-kosten. Nederlandse elektriciteitsgrootverbruikers kunnen deze extra kosten niet doorberekenen in hun productprijzen zonder een aanzienlijk verlies van hun marktaandeel. De regeling valt onder de Regeling nationale EZ-subsidies (RNES).

Op het in Londen gevestigde handelsplatform ICE vond in 2017 de meeste handel plaats in EUA futures voor levering in december 2018. De gemiddelde EUA Forward Prijs die op dat handelsplatform in 2017 tot stand kwam, bedroeg € 5,88 per ton CO2.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebedrag voor 2019 bedraagt € 45 miljoen. Dit compenseert kosten gemaakt in 2018. Als het geclaimde budget groter is dan het beschikbare budget, worden de aanvragen met een gelijk percentage gekort.

Aanvragen

U kon subsidie aanvragen van vrijdag 15 februari 2019 9:00 uur tot maandag 15 april 17:00 uur via mijnrvo.nl. De beoordelingstermijn is 13 weken. RVO.nl neemt alleen volledige aanvragen in behandeling. Wij controleren de juistheid van de gegevens.

Mededelingen van de Europese Commissie

  • EU Richtsnoeren 20120605
    Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteun-maatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 (SWD(2012) 130 final)/ (SWD(2012) 131 final)/ (Voor de EER relevante tekst)/ (2012/C 158/04)/ 5.6.2012
  • Wijziging op de EU Richtsnoeren 20121215
    Mededeling van de Commissie tot wijziging van de mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 (Voor de EER relevante tekst)/ (2012/C 387/06)/ 15/12/2012

Veelgestelde vragen