Service menu right

Voorwaarden Indirecte Emissiekosten ETS

Tijdelijk gesloten
17-04-2020, 13:07

Om voor de subsidie Indirecte emissiekosten ETS in aanmerking te komen, neemt u deel aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 of MEE. 15 bedrijfstakken komen in aanmerking voor deze subsidieregeling. Dit zijn onder andere producenten uit de aluminium-, staal-, kunstmest-, papier- en kunststoffensector. Zij concurreren met landen waar geen hogere elektriciteitsprijzen gelden door CO2-kosten.

Aangepaste voorwaarden 2020

In verband met de COVID-19 situatie heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten een vervroegde betaling mogelijk te maken. Daarom hebben we de voorwaarden dit jaar eenmalig aangepast. U moet nog wel voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Uw onderneming is aangesloten bij de energieconvenanten MJA3 of MEE.
  • Uw onderneming vervaardigt producten die vallen onder de 15 bedrijfstakken of deelsectoren die in bijlage 4.4.1 van de regeling genoemd worden.

Onderstaande voorwaarden vervallen in 2020 eenmalig

  • U ontving van ons een positief advies over het energie-efficiëntieplan (EEP) dat u voor de MJA3 of MEE opstelde.
  • U heeft tijdig en volledig een monitoringsrapportage over de voortgang van het EEP naar ons opgestuurd. U heeft dit uiterlijk 15 april 2020 voor 17.00 uur gedaan. RVO controleert de voortgang.
     

PRODCOM-codelijst

Wilt u weten of de producten die uw onderneming vervaardigt in aanmerking komen voor subsidie? Dit kunt u vaststellen aan de hand van de officiële PRODCOM-lijsten van de Europese Unie (Eurostat). U vindt de codelijst op de website van de Europese Commissie. U gaat als volgt te werk:

  1. Ga na onder welke code uw product(en) vermeld staat (staan).
  2. Stel vast of de eerste 4 cijfers van de PRODCOM-code overeenkomen met de NACE-code van één van de aangewezen 15 bedrijfstakken of deelsectoren.U betrekt bij deze afweging ook de omschrijving van de aangewezen 15 bedrijfstakken of deelsectoren. Deze moet overeenstemmen met de toelichting op het product in de PRODCOM-codelijst.

Beperkingen PRODCOM

Voor 2 bedrijfstakken (Vervaardiging van kunststoffen en Vervaardiging van pulp) gelden beperkingen tot op PRODCOM-niveau. Dat wil zeggen dat het aantal subsidiabele producten op PRODCOM-niveau (8 digits) beperkt is. Eén sector (Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen) kent een uitbreiding met één productgroep uit een andere bedrijfstak, aangeduid met 6 digits.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.