Service menu right

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

Tijdelijk gesloten
04-11-2020, 09:52

Heeft uw bedrijf hogere elektriciteitskosten door emissiehandel? Dan kunt u compensatie aanvragen voor uw hoge energierekening. Uw onderneming moet wel aangesloten zijn bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoren tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken. Zo wordt oneerlijke concurrentie met andere landen voorkomen.

De subsidie Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) moet oneerlijke concurrentie met andere landen voorkomen. Daar gelden geen hogere elektriciteitsprijzen door CO2-kosten. Nederlandse elektriciteitsgrootverbruikers kunnen deze extra kosten niet doorberekenen in hun productprijzen zonder een aanzienlijk verlies van hun marktaandeel. De regeling valt onder de Regeling nationale EZ-subsidies (RNES).

Op het in Londen gevestigde handelsplatform ICE vond in 2018 de meeste handel plaats in EUA futures voor levering in december 2019. De gemiddelde EUA Forward Prijs die op dat handelsplatform in 2018 tot stand kwam, bedroeg € 16,17 per ton CO2.

Vervroegde betaling

In verband met de COVID-19 situatie wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een vervroegde betaling van de subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS mogelijk maken. RVO gaat verzoeken versneld beoordelen. De aangepaste regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. U leest onder voorwaarden welke aanpassingen er in 2020 gelden.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebedrag voor 2020 bedraagt € 110,6 miljoen. Dit compenseert kosten gemaakt in 2019. Als het geclaimde budget groter is dan het beschikbare budget, worden de aanvragen met een gelijk percentage gekort.

Aanvragen

U kunt nu geen nieuwe aanvraag meer indienen. U kon subsidie aanvragen van vrijdag 14 februari 2020 9:00 uur tot woensdag 15 april 2020, 17:00 uur. Naar verwachting kunt u in februari 2021 weer een aanvraag doen.

Mededelingen van de Europese Commissie

  • EU Richtsnoeren 20120605
    Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteun-maatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 (SWD(2012) 130 final)/ (SWD(2012) 131 final)/ (Voor de EER relevante tekst)/ (2012/C 158/04)/ 5.6.2012
  • Wijziging op de EU Richtsnoeren 20121215
    Mededeling van de Commissie tot wijziging van de mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 (Voor de EER relevante tekst)/ (2012/C 387/06)/ 15/12/2012

Veelgestelde vragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.