Subsidieregeling mkb-werkplaatsen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling mkb-werkplaatsen

Gesloten
14-01-2021

Is er binnen uw onderwijsinstelling veel kennis over (productiviteitsverhogende) technologische innovaties en de mogelijkheden van digitalisering van bedrijfsprocessen? Wilt u mkb'ers helpen met het maken van een digitaliseringsslag en uw studenten laten leren en oefenen in de beroepspraktijk? Dan is de Subsidieregeling mkb-werkplaatsen iets voor uw instelling.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Digitalisering verandert de economie en samenleving in snel tempo en biedt kansen voor bedrijven om hun productiviteit te verhogen.

Een gebrek aan kennis is het belangrijkste knelpunt voor mkb'ers om de kansen van de digitale economie te benutten. Bij onderwijsinstellingen is er juist veel kennis aanwezig over (productiviteitsverhogende) technologische innovaties en de mogelijkheden van digitalisering van bedrijfsprocessen. Daarnaast is het belangrijk voor onderwijsinstellingen dat studenten leren en oefenen in de beroepspraktijk.

Het programma 'Versnelling digitalisering mkb' wil het mkb beter verbinden aan de digitale economie.

Doel

Het doel van de regeling is onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de oprichting van zogenaamde mkb-werkplaatsen. In een mkb-werkplaats leren en oefenen studenten praktijkgericht hoe zij moeten omgaan met digitaliseringsvraagstukken. Dit is belangrijk omdat de samenleving steeds meer digitaliseert.

Tegelijk helpt het mkb'ers met het maken van een digitaliseringsslag. Studenten maken in het kader van onderwijs, scans voor mkb'ers om te bekijken hoe zij digitalisering in hun bedrijf kunnen inzetten. De scan is een concreet en praktisch stappenplan (zogenaamde roadmap). Ook wordt in de mkb-werkplaatsen actief algemene kennis gedeeld met mkb'ers over enerzijds de digitalisering via een openbaar toegankelijk digitaal platform en anderzijds het aanbieden van seminars en webinars.

Budget

In 2020 is € 2 miljoen beschikbaar. De maximale ondersteuning per project is € 450.000. Lees meer over de subsidiabele kosten.

Voorwaarden

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door een mbo- of hbo-instelling, een universiteit of een combinatie hiervan. Lees meer over de voorwaarden.

Na uw aanvraag

Een onafhankelijke adviescommissie selecteert de voorstellen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2020.

Voortgang doorgeven

Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw eerste rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw eerste projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking.

Wijzigingen doorgeven

Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door.

Vaststelling aanvragen

Binnen 8 weken na de einddatum van uw project vraagt u subsidievaststelling aan.

Direct regelen

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.