Subsidieregeling omscholing aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

08-10-2021

Wilt u 1 of meer van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het medewerkers die omscholen naar deze beroepen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Coronacrisis versterkt noodzaak tot verschuiving op de arbeidsmarkt

De gevolgen van de coronacrisis verschillen sterk per sector of beroep. Daarom is het belangrijk de beweging op de arbeidsmarkt te stimuleren tot de beroepen met een duurzaam arbeidsperspectief. De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met beroepstekorten binnen de technologische industrie, bouw en ICT. Met de omscholingsregeling scholen werkgevers hun werknemers makkelijker om naar de beroepen in de ICT en techniek.

Budget

Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Werkgevers kunnen een eenmalig, een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte voor financiering van in totaal 9.233 omscholingstrajecten.

Op dit moment is nog ruim voldoende budget beschikbaar om uw aanvraag in te dienen. Op deze pagina blijft u op de hoogte over het gereserveerde budget voor ingediende aanvragen. Zo bent u op de hoogte of het subsidieplafond al bijna is bereikt.

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een omscholingstraject aanbieden, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 september, 9:00 uur tot en met 1 december 2021, 17:00 uur.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Uw aanvraag direct regelen

We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. De formats voor de benodigde aanvullende verklaringen van de werknemer en opleider en meer informatie vindt u binnenkort op onze website.

Voor meerdere werknemers aanvragen

Per werkgever kunt u voor maximaal 6 personen aanvragen. U vraagt per werknemer apart aan, één aanvraag voor meerdere werknemers is dus niet mogelijk.

Intermediair

Wilt u dat een intermediair uw aanvraag indient? Dan kunt u via het machtigingenformulier in het aanvraagformulier aangeven.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na indiening besluit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over uw ingediende aanvraag. Wij streven ernaar om uw aanvraag sneller af te handelen, zodat ook er sneller duidelijkheid is voor de opleider en (nieuwe) werknemer. Bij gebleken geschiktheid van het omscholingstraject ontvangt u het volledige voorschot.

Het is niet nodig om een aparte aanvraag voor vaststelling in te dienen. Het is mogelijk dat u in de periode tussen voorschot en vaststelling aanvullende vragen krijgt om te controleren of u aan de aangegeven voorwaarden voldoet. Als u hieraan niet voldoet, vorderen wij de subsidie terug.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.