Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

Gesloten
29-11-2021

Werkt u bij een zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringswet? En wilt u bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging? Dan is de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) misschien iets voor uw zorginstelling. 

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

De SOW geeft uw organisatie een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met andere zorginstellingen die wijkverpleging verlenen, zzp'ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. De subsidieregeling ondersteunt de opstartperiode en de eerste periode van implementatie van de projecten.

Voorbeelden zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en intercollegiale toetsing. De SOW biedt subsidie die u deels kunt gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren.

Budget

Het budget voor deze regeling is in totaal € 114 miljoen, voor projecten in de periode 2021 en 2022. U kunt per activiteit minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 subsidie aanvragen. Alleen voor de activiteit 'nieuwe technologieën' (g) geldt een maximum van € 25.000 subsidie. De subsidie draagt 30% tot 75% bij aan de totale kosten, afhankelijk van de activiteit(en) waarvoor u aanvraagt.

Lees meer over de subsidiabele kosten

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten uw organisatie en project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer over de voorwaarden

Activiteiten

Er zijn 7 verschillende activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Als uw organisatie werkzaam is in meerdere wijken, is het mogelijk om subsidie voor een andere wijk voor eenzelfde activiteit aan te vragen.

a. Verbeteren deskundigheid teams wijkverpleging door intervisie, intercollegiale toetsing en het volgen van de opleiding
   'procesbegeleider intercollegiale toetsing'.
b. Het verbeteren van de samenwerking binnen de wijkverpleging door het invoeren van een herkenbaar en aanspreekbaar
   team wijkverpleging.
c. Meer samenwerking met andere organisaties en optioneel zzp’ers in de keten.
d. Verbeteren zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten met inzet van instrumenten die hiervoor bestaan.
e. Verminderen administratieve lasten zoals bijvoorbeeld de vijfminutenregistratie.
f.  Verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur.
g. In gebruik nemen van nieuwe technologieën. 

Lees meer over deze activiteiten en de subsidiabele kosten.
Laat u inspireren en helpen met tips, handreikingen en goede voorbeelden uit de praktijk. Of neem een kijkje op de pagina met toegekende projecten.

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wij beoordelen alleen aanvragen die volledig zijn ingevuld en voorzien van de benodigde documenten. Uw aanvraagdatum is de datum waarop wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen.

Na ontvangst van uw volledige aanvraag krijgt u van ons bericht over de subsidie. Dit duurt maximaal 13 weken. Het is mogelijk dat wij u nog aanvullende vragen stellen over uw aanvraag.

Lees wat u na uw aanvraag kunt verwachten en wat u moet doen.

SOW in de praktijk

 • Benieuwd wat u kunt bereiken met steun van de SOW? Lees het praktijkverhaal over Thuiszorg West-Brabant die de SOW inzet om efficiëntere processen en slimmere samenwerkingen te realiseren.
 • Net zo interessant is het verhaal van het Samenwerkingsprogramma Integrale Ouderenzorg Zeeland die met de hulp van de SOW hun ACP aanpak willen verbeteren.
 • Bekijk welke projecten met de SOW-regeling zijn gerealiseerd.
 • Of bekijk onderstaande video over de aanvraag van Stichting Zorgstroom. Zij gebruiken de subsidie voor het verhogen van de intervisie en intercollegiale toetsing en het terugdringen van administratieve lasten.
 • Uitgeschreven tekst

  *Muziek speelt*

  Ruben Leijnse – Voorzitter Raad van Bestuur Zorgstroom:
  Wat ik heel graag zou willen, is dat er ruimte geboden wordt aan onze professionals. Onze medewerkers die dagelijks bij de cliënt over de vloer komen, die feitelijk de echte zorg moeten leveren, die het echte gesprek moeten voeren, die mensen moeten de ruimte krijgen. Mijn naam is Ruben Leijnse. Ik ben voorzitter Raad van Bestuur van Zorgstroom. Wij leveren wijkverpleging, verpleeghuiszorg in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. De SOW is een Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging die in samenwerking tussen ministerie van VWS en de RVO wordt uitgevoerd. Wij zijn al jaren bezig om met de wijkverpleging te zorgen dat we op een passende manier zorg leveren, de wijkverpleging leveren. Maar we merken wel dat met name de behoefte bij wijkverpleegkundigen en bij zorgmedewerkers bestaat om onderling met elkaar kennis te delen, casuïstiek uit te wisselen, en op die manier eigenlijk nog beter zorg te organiseren. Daar voorziet de SOW-regeling in het bijzonder in.

  Ilse Mulder – Wijkverpleegkundige bij Zorgstroom:
  Ik vind de intervisie tussen collega's onderling heel fijn. Ik vind het een hele goede ontwikkeling dat daar meer aandacht aan besteed wordt. Want ik vind dat we veel meer van elkaar kunnen leren daardoor, elkaar beter maken, maar dat je ook kan reflecteren op je eigen handelen en zeker weet: doe ik het nou eigenlijk goed en hoe zou een ander het doen? En dat je daarin leert van elkaar.

  Ruben Leijnse – Voorzitter Raad van Bestuur Zorgstroom:
  Daarnaast hebben wij een tweede activiteit binnen de SOW-regeling aangevraagd, wat wij eigenlijk schrapsessies noemen. Wij zijn als organisatie ook al langere tijd bezig om de administratieve lasten zoveel mogelijk te verlichten en binnen de SOW-regeling is ons nu de mogelijkheid geboden een binnen de teams echt met elkaar eens goed te spreken over: hoe organiseren we nou eigenlijk een aantal dingen en kunnen we dat versimpelen? Wij hopen dat we met deze regeling die we hebben aangevraagd, waarbij we enerzijds heel erg gaan inzetten op intercollegiale toetsing en intervisie en aan de andere kant de schrapsessies met minder administratieve lasten. Ja, dat gaat uiteindelijk het werkplezier van de medewerker absoluut ten goede komen en dat heeft uiteindelijk altijd ook z'n positieve weerslag op de zorg aan de cliënt.

  Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verschijnt in beeld.

  Beeldtekst: Dien tussen 1 oktober en 15 november 2021 jouw subsidieaanvraag voor de SOW in.
  Bekijk de subsidiemogelijkheden op www.rvo.nl/sow

  *Muziek fadet uit*

Achtergrond

Ook de wijkverpleging staat voor de uitdaging om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Het aantal chronisch zieke mensen en langer thuiswonende ouderen blijft groeien en dit zorgt voor meer en intensievere zorginzet. Tegelijkertijd groeit het aantal zorgverleners minder hard. Dat betekent dat u vroeg of laat anders moet gaan werken om de vraag bij te kunnen houden en goede zorg aan cliënten te kunnen blijven bieden. Hierover zijn eerder al landelijke afspraken gemaakt in het 'Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging' en 'Toekomstperspectief Wijkverpleging'.

Meer weten?

 • Lees hier de publicatie over de 2e ronde van deze regeling in de Staatscourant.
 • Lees de publicatie over de 1e ronde van deze regeling in de Staatscourant.
 • Kijk het webinar terug dat Actiz op 23 september organiseerde over de 2de ronde van de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging. Hierin wordt meer verteld over de aanpassingen tov de eerste ronde, goede voorbeelden van SOW aanvragen en waar u op moet letten bij het opstellen en indienen van een aanvraag. Bekijk de antwoorden op de daar gestelde vragen (pdf).
 • Kijk het webinar terug dat ActiZ op 20 april organiseerde over de eerste ronde van de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging.
 • Wilt u een aanvraag voor de tweede ronde van de SOW indienen? U kunt ervoor kiezen uw plan eerst met de Quickscan kort te toetsen. Dit is nog niet de aanvraag zelf, maar een toetsing waarmee u kan kijken of uw plan aansluit bij de doelstellingen en voorwaarden van de regeling. Doe de Quickscan.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.