Tips voor aanvragers | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tips voor aanvragers

Tijdelijk gesloten
02-06-2020

Een goede voorbereiding van uw aanvraag is belangrijk. We geven u tips voor een hogere slagingskans van uw aanvraag.

Zorg op tijd voor eHerkenning

Via het eLoket dient u uw aanvraag voor de subsidieregeling digitaal in. Voor het indienen van uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. De aanvraag voor eHerkenning neemt 2-7 werkdagen in beslag.
Lees het stappenplan aanvragen eHerkenning.

Dien aanvraag op tijd in

Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding in het afgelopen school/studiejaar.

De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’.

Dien uw aanvraag in ieder geval vóór 16 september 17.00 uur in. Dan sluit de indieningsmogelijkheid en moet uw aanvraag zijn verzonden. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Controleer of uw aanvraag echt is ingediend!

Controleer uw e-mail of u een ontvangstbevestiging van RVO.nl heeft ontvangen, na het indienen van de aanvraag.

Ontvangstbevestiging ontvangen? Dan weet u dat RVO.nl uw aanvraag heeft ontvangen en in behandeling zal nemen.

Geen ontvangstbevestiging ontvangen? Log dan in op eLoket en check de status van uw aanvraag. Uw aanvraag is niet ingediend wanneer de status 'concept' weergeeft. Klik alsnog op de knop 'ondertekenen en verzenden' in het aanvraagformulier en controleer of u de ontvangstbevestiging nu wel heeft ontvangen.

Let op: U ontvangt de ontvangstbevestiging in de door u opgegeven e-mail postbus. Dit kan een collega van u zijn. Heeft een intermediair uw aanvraag namens u verzorgd, dan ontvangt de intermediair de ontvangstbevestiging.

Vereiste administratie

RVO.nl kan bij uw bedrijf een controle uitvoeren. Daarom is het van belang dat uw administratie op orde is. Per vmbo leerling, mbo BBL deelnemer of hbo student moet u beschikken over:

 • Een geldige praktijkleerovereenkomst
 • Aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf
 • Administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald, aantoont
 • Een kopie van het diploma

Maak om de begeleiding aan te tonen kopieën van afgetekende opdrachten/beoordelingen uit het BPV handboek voordat uw MBO-BBL-deelnemer met het BPV handboek uw leerbedrijf verlaat, of van opdrachten die een HBO-student binnen uw bedrijf heeft uitgevoerd. U kunt ook tussentijdse gespreks-, beoordelings,- en evaluatieverslagen gebruiken om de begeleiding aan te tonen. Bewaar deze administratie dus goed.

 
Zorg per promovendus en toio voor:
 • Een overeenkomst met de universiteit of instituut van de NWO of de KNAW over de begeleiding door die instelling van de promovendus bij diens onderzoek of de toio bij diens opleiding. Lees meer over de benodigde overeenkomst.

Uitzonderingen

De Subsidieregeling Praktijkleren is bestemd voor specifieke onderwijscategorieën. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Lees de voorwaarden per categorie.
Onderstaande uitzonderingen komen niet in aanmerking:

 • Een stage van een aantal maanden in de basisberoepsgerichte, kadergerichte of gemengde leerweg of een entree-opleiding in het vmbo, ook al noemt men dit een leerwerktraject
 • Een mbo-BBL traject dat gericht is op een deelcertificaat in plaats van een diploma,
 • Een mbo Beroeps Opleidende Leerweg (BOL),
 • Een mbo derde leerweg (OVO),
 • Een EVC-traject,
 • Een mbo-BBL traject waarbij de onderwijsuren via E-learning worden ingevuld,
 • Een specifieke maatwerkopleiding,
 • Een voltijd hbo opleiding of een hbo duaal- of deeltijdtraject waarvan de CROHO valt in andere onderdelen dan techniek / landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij.

Hoe berekent u de periode van begeleiding?

Bij het toekennen van subsidie is de periode waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden cruciaal.

Controleer daarom per deelnemer/student/leerling:

 • de aan-/afwezigheidsregistratie voor de daadwerkelijk start- en einddatum van de praktijkvorming of het onderzoek
 • de begin- en einddatum van de werkleerovereenkomst, praktijkleerovereenkomst,  of overeenkomst.

Uitsluitend een week waarin voor de opleiding begeleiding binnen uw bedrijf is gegeven én die binnen de periode van de praktijkleerovereenkomst, werkleerovereenkomst of overeenkomst valt, telt mee voor de subsidie. Hierbij geldt geen minimum aantal dagen begeleiding per week.

Niet op te geven weken zijn:

 • weken die liggen vóór de begindatum en/of na de einddatum van de werkleerovereenkomst, praktijkleerovereenkomst of overeenkomst
 • weken waarin geen begeleiding is geweest omdat de leerling, deelnemer of student niet bij u aanwezig is geweest (bijvoorbeeld door ziekte, verlof of vorstverlet)
 • weken die liggen na diplomering. Behaalt een leerling, deelnemer of student gedurende de begeleidingsperiode het diploma, dan moet u de datum van het diploma opgeven als einddatum. Voor de weken na het behalen van het diploma vervalt het recht op subsidie voor de praktijkbegeleiding.

Let op – nominale duur: U kunt geen subsidie krijgen voor de weken begeleiding die buiten een schooljaar vallen. Voor meer informatie over de nominale duur, ga naar de veelgestelde vragen.

 

Wat geldt als begin- en einddatum?

Begindatum

Welke begindatum vult u in?
•    Begint de begeleiding eerder dan afgesproken in de overeenkomst? Vul dan de begindatum zoals afgesproken in de overeenkomst in.
•    Begint de begeleiding later dan afgesproken in de overeenkomst? Vul dan de eerste begeleidingsdag in als begindatum.


Einddatum
Welke einddatum vult u in?
•    Stopt de begeleiding eerder dan afgesproken in de overeenkomst? Dan vult u de laatste begeleidingsdag in als einddatum. Dit kan gebeuren omdat de deelnemer zijn diploma heeft behaald of is gestopt. De diplomadatum is ook de einddatum, omdat voor de weken na het behalen van een diploma het recht op subsidie voor de praktijkbegeleiding vervalt.
•    Stopt de begeleiding later dan afgesproken in de overeenkomst? Dan vult u de einddatum in zoals afgesproken in de overeenkomst.

Veel deelnemers? Gebruik het CSV bestand

U vraagt aan per onderwijscategorie (vmbo, mbo, hbo of promovendi/toio). In het aanvraagformulier vraagt u meerdere leerplaatsen binnen dezelfde categorie in één keer aan. Ook kunt u door het uploaden van een CSV-bestand de gegevens van maximaal 250 leerplaatsen voor dezelfde doelgroep tegelijk importeren in één aanvraag.

Lees meer op mijn.rvo.nl op de pagina Aanvragen / eLoket. Tijdens de openstelling staan daar ook de meest actuele versies van de CSV-bestanden. Versies van voorgaande jaren kunt u niet meer gebruiken voor het doen van een aanvraag. Verwijder deze van uw computer.

Bereid u voor op volgend jaar

Wij adviseren u om zo spoedig mogelijk te starten met het verzamelen van de benodigde administratie voor uw aanvragen van het volgende jaar.
Voor deze regeling geldt dat een goed begin het halve werk is. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse urenstaten, de bewijslast van begeleiding en aan de (door alle partijen ondertekende) (werkleer-/praktijkleer)overeenkomst.

Denk aan de bewaarplicht van 5 jaar

Na het verstrekken van de subsidie blijven controles plaatsvinden. Dit is om de aanvraag en de administratie op juistheid te toetsen en RVO.nl ervan te verzekeren dat de subsidie terecht is uitbetaald. De werkgever heeft daarom een bewaarplicht van de relevante documenten tot 5 jaar na afloop van het school- of studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.