Voorwaarden voor entreeopleiding vmbo | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden voor entreeopleiding vmbo

Tijdelijk gesloten
10-12-2020

De subsidieregeling praktijkleren ondersteunt bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden voor leerlingen die de entreeopleiding, een basisberoepsgerichte en -begeleidende leerweg van het vmbo volgen.

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de leerling praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar. U vraagt de subsidie achteraf aan.

Voorwaarden

 • De leerling volgt een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs. Deze is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.
 • De stage omvat minimaal 610 klokuren beroepspraktijkvorming en 200 uren begeleide onderwijstijd.
 • De stage voldoet aan de geldende onderwijswetgeving.
 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de praktijkbegeleiding plaatsvindt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de leerling aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de leerling of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
  In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
  • het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren;
  • de begeleiding van de deelnemer;
  • dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij het bedrijf of de organisatie moet behalen en de beoordeling daarvan;
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet u in minimaal 40 weken begeleiding verzorgen. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een maximaal subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.
 • U bent in staat per leerling de vereiste administratie te verstrekken. Daarvoor geldt geen verplicht format. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren. Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.