Voorwaarden voor het vmbo | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden voor het vmbo

Tijdelijk gesloten
10-12-2020

Voor vmbo-leerlingen ondersteunt de Subsidieregeling Praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats in het kader van een leerwerktraject bieden.

Alleen het 3de en 4de leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor subsidie.

U komt in aanmerking wanneer u praktijkbegeleiding biedt aan een leerling van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg (bbl) ingericht als een leerwerktraject volgt. Hierbij is het leerwerktraject gericht op het halen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen geldt:
 • Het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie omvat minimaal 640 klokuren en maximaal 1280 klokuren per schooljaar
 • De opleiding biedt in elke schoolweek van het 3de en 4de leerjaar binnenschools onderwijs aan
 • De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de leerling praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar. U vraagt de subsidie achteraf aan.
 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de praktijkbegeleiding plaatsvindt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor het vmbo.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de leerling aangeboden op basis van een geldige en ondertekende leerwerkovereenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de leerling of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
  In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • Inhoud, leerdoelen, duur, periode van beoordelingsmaatstaven voor het buitenschoolse praktijkgedeelte
  • de begeleiding van de leerling
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden
 • U vraagt alleen subsidie aan voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet u in minimaal 40 weken begeleiding verzorgen. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.
Belangrijk is dat u in staat bent per leerling de vereiste administratie te verstrekken. Daarvoor geldt geen verplicht format. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren. Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.