Voorwaarden voor het VSO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden voor het VSO

Tijdelijk gesloten
10-12-2020

De subsidieregeling Praktijkleren ondersteunt (vanaf schooljaar 2017/2018) bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden aan bepaalde leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in het kader van de beroepspraktijkvorming in het laatste schooljaar.  U vraagt de subsidie achteraf aan.

Alleen het laatste jaar van de opleiding komt in aanmerking voor subsidie. 

Voorwaarden

 • De leerling staat als daadwerkelijk schoolgaand ingeschreven aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs.
 • De leerling volgt in het laatste schooljaar onderwijs in het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of in een leer-werktraject binnen het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’.
 • De stage omvat minimaal 640 klokuren aan beroepspraktijkvorming.
 • De stage voldoet aan de geldende onderwijswetgeving.
 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de praktijkbegeleiding plaatsvindt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.
 • De leerling volgt minimaal één dag per week binnenschools onderwijs en kent maximaal 4 stagedagen per week. De duur van de stage gedurende de totale opleiding mag maximaal 50% van het aantal uren bedragen waarin onderwijs wordt verzorgd.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de leerling aangeboden op basis van een geldige en ondertekende stage-overeenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de leerling of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
  In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • de leeractiviteiten die de leerling tijdens de stage heeft moeten ontplooien
  • de aanvangsdatum, de einddatum en de tijden van de leeractiviteiten;
  • een regeling voor de begeleiding van de leerling bij de stage-gever;
  • de manier waarop de stage-gever bij de beoordeling van de leeractiviteiten van de leerling wordt betrokken;
  • een regeling die de inspectie in staat stelt toezicht te houden op de leeractiviteiten die door de leerling bij de stage-gever worden ontplooid.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet u in minimaal 40 weken begeleiding verzorgen. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.
Belangrijk is dat u in staat bent per leerling de vereiste administratie te verstrekken. Daarvoor geldt geen verplicht format. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren. Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.