Riolering woonboten subsidie aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020

04-11-2020

Bent u particulier eigenaar van een woonboot? En ligt uw woonboot in rijkswater? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een boordvoorziening voor riolering. U moet die voorziening hebben aangeschaft in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.

De boordvoorziening maakt een aansluiting op het riool of IBA (individuele behandeleenheid voor afvalwater) mogelijk. Een rioolaansluiting betekent ook een schonere woon- en leefomgeving voor de woonbooteigenaren zelf. Met de Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020 wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het lozen van afvalwater op rijkswater beëindigen.

Budget

Voor deze subsidie is in totaal € 400.000 beschikbaar. Woonbooteigenaren krijgen maximaal € 2.000 subsidie per woonboot.

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen, moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent de eigenaar van de woonboot.
 • De desbetreffende woonboot ligt in rijkswater.
 • U kunt de legale ligplaats aantonen met een ligplaatsvergunning, ontheffing of verklaring van de gemeente.
 • De boordvoorziening is aangeschaft en geïnstalleerd in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.
 • Alleen de aanschaf en installatie van een deugdelijke boordvoorziening komt voor subsidie in aanmerking.
 • De boordvoorziening moet deugdelijk zijn. In bijlage 1 van het Format Schouwrapport (zie hieronder) is vastgelegd waaraan de boordvoorziening moet voldoen om deugdelijk te zijn.
 • Per woonboot kan één keer subsidie worden verstrekt, mits op de ligplaats van de woonboot niet eerder een woonboot heeft gelegen waarvoor subsidie is toegekend.
 • U vraagt pas subsidie aan nadat de boordvoorziening is aangeschaft en geïnstalleerd in de woonboot. De boordvoorziening hoeft nog niet aangesloten te zijn op het riool.

 

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

De kosten waarvoor u subsidie krijgt, zijn per categorie verschillend. In de volgende overzichten ziet u wat de vooraf vastgestelde subsidiebedragen ('forfaitaire' subsidiebedragen) zijn per categorie.

Boordvoorziening met walslang voor aansluiting op het openbaar riool

Subsidiabel zijn de kosten voor de aanschaf en installatie van een boordvoorziening met een walslang voor de aansluiting op het openbaar riool, of voor de aansluiting op een IBA. Deze kosten zijn alleen subsidiabel als aansluiting van de boordvoorziening op het openbaar riool niet mogelijk is of was, wegens het ontbreken daarvan binnen 40 meter van de woonboot.

Kosten aansluiting boordvoorziening op openbaar riool

KostenpostForfaitair bedrag
Aanschaf en installatie van een pompinstallatie, inclusief opvangtank€ 750
Pompinstallatie met een motorvermogen groter dan 1.200 watt P1€ 250
Aanschaf en installatie van een hulppomp€ 250
Maken van een doorvoer vanaf afvoerzijde pomp tot en met doorvoer scheepswand€ 250
Aanschaf en installatie walslang incl. koppelingen en verwarmingslint met inbegrip van de kosten van aanbrengen en koppelen voor een bedrag per strekkende meter€ 30 per strekkende meter
Aanschaf en installatie van leidingwerk, bekabeling en elektra€ 300
Opstellen van schouwrapport€ 150

 

Boordvoorziening met walslang voor de aansluiting op een IBA

Subsidiabel zijn de kosten voor de aanschaf en installatie van een boordvoorziening met geïntegreerde IBA. Deze kosten zijn alleen subsidiabel als aansluiting op het openbaar riool niet mogelijk is of was wegens het ontbreken daarvan binnen 40 meter van de woonboot.

Kosten aansluiting boordvoorziening op een IBA

KostenpostForfaitair bedrag
Uitvoeren van vooronderzoek om te komen tot een systeemkeuze€ 100
Aanschaf en installatie van een pompinstallatie met toebehoren, beluchtingstank, beluchtingspomp, nabezinktank, slibaftap en besturingssysteem€ 900
Aanschaf en installatie van een hulppomp€ 250
Doorvoer vanaf afvoerzijde pomp tot en met doorvoer scheepswand€ 250
Aanschaf en installatie van leidingwerk, bekabeling en elektra€ 250
Opstarten van de biologie van de IBA€ 50
Opstellen van schouwrapport€ 150

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 1 december 2018 tot en met 30 juni 2021. Neem de volgende stappen:

 • Vul het aanvraagformulier in op de computer en print het uit.
 • Onderteken het formulier.
 • Laat de installateur een schouwrapport opstellen. Gebruik daarvoor dit format.
 • Maak een scan van het ondertekende formulier, het schouwrapport en de factuur (of facturen) van de subsidiabele kosten. Mail het formulier en de bijlagen naar woonboten@rvo.nl.
 • Of stuur het formulier en de bijlagen naar het onderstaande adres. Doe dat bij voorkeur aangetekend:
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Postbus 10073
  8000 GB Zwolle

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging per post. Daarna ontvangt u binnen 13 weken onze beslissing.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.