Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

04-05-2021

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen, en zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ondersteund worden (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Budget

Binnen de Topsector Energie is jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie beschikbaar voor innovaties op het gebied van duurzame energieproductie, energiebesparing, flexibilisering van het energiesysteem (waaronder waterstof), CO2-reductie in de industrie, circulaire economie, en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. In onderstaand schema staan de te verwachten regelingen, budgetten en openstellingen voor 2021.

Openstelling en budget subsidies energie-innovatie Topsector Energie

Tender of **Eerst-komt-eerst-maalt
Programmalijn
Openstellingsronde

Subsidie-
plafond
(€)

Topsector overstijgend

   
Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie - DEI+**
 • Energie efficiëntie
 • Hernieuwbare energieproductie
 • Flexibilisering van het energiesysteem
 • Lokale infrastructuur
 • Circulaire Economie
  (subsidie meer dan € 3 miljoen)
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Overige CO2-reducerende maatregelen
18 jan 2021 t/m 7 jan 2022, 17:00 uur126,6 miljoen
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen**18 jan 2021 t/m 7 jan 2022, 17:00 uur9 miljoen

DEI+: Circulaire economie
(subsidie minder dan € 3 miljoen)

 • Recycling van afval
 • Hergebruik
 • Biobased grondstoffen
14 juni 2021, 09:00 uur tot en met 7 januari 2022, 17:00 uur.minimaal
12,5 miljoen
Hernieuwbare Energie (HER+)** 2021 1 april 2021 t/m 31 maart 2022, 17:00 uur50 miljoen
Systeemintegratie

Programmalijnen:

 • Modellen en simulaties (multi-modelling tools)
 • Slimme aansturingssystemen voor een Smart Multi-Commodity Energiesysteem (SMECS)
 • Hulpmiddelen om kosten en baten van investeringen te overzien
15 oktober 2020 t/m 15 december 2020, 17:00 uur3,8 miljoen
Topsector Energiestudies Industrie**

Programmalijnen:

 • Sluiting van industriële ketens
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • CCUS (carbon Capture, Utilization and Storage)
 • Overige CO2 reducerende maatregelen
18 jan 2021 t/m 7 sept 2021, 17:00 uur8 miljoen
Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
 • Wind op zee
 • Hernieuwbare elektriciteit op land
 • Gebouwde omgeving
 • Industrie
 • Vooraanmelding:
  1 april 2020 t/m 18 mei 2020, 17:00 uur
 • Definitieve subsidieaanvraag:
  4 aug tot en met 6 okt 2020, 17:00 uur
 
95 miljoen
MOOI: Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit 
 • Vooraanmelding:
  13 april 2021, 09:00 uur t/m 4 mei 2021, 17:00 uur
 • Definitieve subsidieaanvraag:
  6 juli 2021, 09.00 uur t/m 7 september 2021, 17.00 uur
13 miljoen
Versnelde klimaatinvesteringen industrie 1 sep 2020, 9:00 uur tot 14 dec 2021, 17:00 uur28 miljoen
TSE Industrie 6 juli 2021, 09:00 uur tot 14 september 2021, 17:00 uur6,36 miljoen

* Let op: een aanvraag die wij te laat ontvangen of die na de sluiting van een regeling niet compleet is, wordt afgewezen. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Aanvragen

U vraagt alle subsidies energie-innovatie aan op de afzonderlijke pagina's van de regelingen. Dat kan via de links in bovenstaand schema. Daarin staan ook de indieningstermijnen, afzonderlijke voorwaarden en beoordelingscriteria.

Projectidee toetsen

Projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u, uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u - als dat van toepassing is - wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Hoe u over de voortgang van een lopend Topsector Energie-project rapporteert en deze afrondt, leest u meer op Voortgang en afronden van projecten Topsector Energie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.