Service menu right

Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

Voor innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen, komt u in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Budget

De Topsector Energie biedt jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. In onderstaand schema staan de te verwachten subsidies energie-innovatie vanuit de Topsector Energie in 2019.

Budget subsidies energie-innovatie Topsector Energie

Tender of **Eerst-komt-eerst-maalt
Programmalijn
Openstellingsronde

Subsidie-
plafond
(€ mln)

Topsector overstijgend

   

Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie - DEI+ **
 

Energie-innovatie

21 feb 2019 t/m 7 jan 2020

35 miljoen

 

CO2-reductie in de industrie

21 feb t/m 4 juni 2019

23,74  miljoen

 Circulaire economie1 aug t/m 22 sept 202044 miljoen
 Flexibilisering van het elektriciteitssysteem21 feb t/m 24 sept 2019
1 aug t/m 7 jan 2020
21,1 miljoen
12,5 miljoen
 

Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind

21 feb t/m 24 sept 2019
1 aug t/m 7 jan 2020
5,1 miljoen
4,5 miljoen
 Aardgasloze woningen wijken en gebouwen (waaronder maatschappelijk vastgoed)1 apr 2019 t/m 13 aug 201911 miljoen

Hernieuwbare Energie**

 

t/m 31 mrt 2019
1 apr t/m 31 mrt 2020

50 miljoen
50 miljoen

Topsector Energiestudies Industrie**1. Topsector Energiestudies Industrie (niet CCUS)21 feb t/m 24 sept 20191,9 miljoen
 2. Topsector Energiestudies Industrie (CCUS)21 feb t/m 24 sept 20199,6 miljoen

Bio-energie

   

Biobased Economy en Groen gas: Innovatieprojecten

1. Thermochemische- en Chemisch katalytische conversietechnologie
2. Biotechnologische conversietechnologie
 

1 apr t/m 17 sept 2019

3,5 miljoen

Gas

   
Waterstof 1 apr t/m 21 mei 20192,2 miljoen
Geo-energie 1 juli t/m 8 okt 20191 miljoen

Gebouwde omgeving

   
Urban Energy 1. Zonne-energie1 apr t/m 10 sept 20194 miljoen
 2. Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat
3. Fysieke integratie
1 apr t/m 10 sept 20192,3 miljoen
 4. Flexibele energie-infrastructuur
5. Energieregelsystemen en -diensten
1 apr t/m 10 sept 2019

4 miljoen

Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's - MMIP   
 

Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving

15 apr t/m 10 sept 201918,5 miljoen
 

Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (individuele en collectieve systemen)

15 apr t/m 10 sept 201921,5 miljoen

Energie en industrie

   
Joint Industry Project - JIP 1 apr t/m 28 mei 2019

5,375 miljoen

Versnelde klimaatinvesteringen industrie 1 aug t/m 30 juni 202028 miljoen

Wind op zee

   
Wind op zee R&D  1 apr t/m 7 mei 2019

4,5 miljoen

ERA-NET Energieprojecten

   
ERA-NET Energiecall ACT t/m 5 maart 20194,5 miljoen

ERA-NET Energiecall Solar

 t/m 18 februari 20191 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een regeling niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Aanvragen

U vraagt alle Subsidies energie-innovatie aan op de afzonderlijke pagina's van de regelingen. Dat kan via de links in bovenstaand schema. Daarin staan ook de indieningstermijnen, afzonderlijke voorwaarden en beoordelingscriteria.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Hoe u over de voortgang van een lopend Topsector Energie-project rapporteert en deze afrondt, leest u meer op Voortgang en afronden van projecten Topsector Energie.

Subsidies Energie-innovaties in 2019

 • Uw project moest voorheen (in voldoende mate) bijdragen aan de Nederlandse economie. Dat criterium is nu bij alle subsidies vervangen door het criterium dat uw project (voldoende) slaagkans in de Nederlandse markt en maatschappij moeten hebben. Het belang van maatschappelijke inbedding en acceptatie komt zo beter tot uitdrukking.
 • De voormalige CCUS-pilotprojecten (klimaatenvelop, beoordeling op volgorde van binnenkomst van de aanvragen) zijn nu onderdeel van de DEI+. De CCUS R&D tender gaat in 2019 niet apart open. Deze projecten worden meegenomen in de subsidie Joint Industry Projects (JIP)
 • Geo-energie bevat nu ook een mkb-opslag. Middelgrote ondernemingen krijgen 10 procentpunten extra subsidie, kleine ondernemingen 20 procentpunten.
 • Er zijn dit jaar geen aparte tenders voor chemische recycling van kunststoffen, systeemintegratie op de Noordzee, CCUS en Maatschappelijk Verantwoord Innoveren: Energie.
  - Recycling is onderdeel van de DEI+ (thema CO2-reductie industrie).
  - CCUS is onderdeel van de DEI+ (pilotprojecten) en de Energie en industrie JIP tender (R&D).
  - Systeemintegratie op de Noordzee is onderdeel van de Wind op Zee R&D tender.
  - Voor MVI Energie zijn er dit jaar geen subsidiemogelijkheden.