Service menu right

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Pilots

Gesloten

Ondernemers die een innovatiepilot of haalbaarheidsstudie voor Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) wilden plannen, konden hiervoor subsidie krijgen.

Deze regeling is gesloten. U kunt nu geen aanvraag doen.

De subsidieregeling CCUS stimuleerde innovaties die:

  • op korte termijn grootschalige CCUS pilots voorbereiden/realiseren in praktijkomgeving
  • leiden tot opschaling met een groot herhalings- en doorgroeipotentieel
  • inzicht opleveren in operationele/bedrijfsmatige parameters, de business case, en de knelpunten (technisch, maatschappelijk)

Projecten kunnen gaan over de hele keten van afvang, transport en hergebruik of opslag. Of over delen van de keten, inclusief transport van CO2 naar de glastuinbouw. Verder moet de CO2 afkomstig zijn uit energie-intensieve industrie, afvalverbranding, H2-productie, of biogene CO2 uit andere bronnen.

Financieel

Het subsidiebedrag is maximaal € 1.000.000,-, met een maximale looptijd van 1 jaar. Het subsidiepercentage is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Voor kleine ondernemers is er een opslag op alle subsidiabele activiteiten met 20%, voor middelgrote ondernemingen is er een opslag met 10%. Onderzoeksinstellingen ontvangen 80% subsidie. Download de regeling om inzicht te krijgen in alle voorwaarden.

Andere CCUS-regelingen

In 2018 waren er bij Topsector Energie (TSE) nog 3 andere regelingen met het thema CCUS:
Topsector Energie CCUS Haalbaarheidsstudies - indienen kon van 3 april t/m 25 september 2018
CCUS Tender – indienen kon van 1 oktober t/m 30 oktober 2018
ERANET ACT CCUS – indienen pre-proposal kon t/m 12 september 2018 (13.00 uur): indienen full proposal kon t/m 1 maart 2019 (13.00 uur).

Budget

Subsidieplafond CCUS 2018

Wie het eerst komt, die het eerst maaltSubsidieplafond

2018

Carbon Capture, Utilisation and Storage CCUS€ 3,88 miljoen

Stand van zaken

ProjectPeildatum    Budget    Verleend    In behandeling**Beschikbaar**
CCUS Pilots25 september 2018 € 3.880.000 € 1.914.936€ 784.697n.v.t. (Regeling gesloten)

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

De subsidieregeling CCUS pilots is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder CCUS? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.